tiistai 28. huhtikuuta 2015

Valjasta Yammer ja O365 käyttöösi

Mikä on Yammer ja miksi sitä käyttäisin? Miten O365 voisi joustavoittaa työskentelyäni? Entä millaisin ehdoin voin käyttää pilvipalveluita? Mitä minun tulisi tietää tiedon käsittelystä, säilyttämisestä ja arkistoinnista?

Digitaaliset toimintaympäristömme oli yksi teemoista ITP-seminaarisarjassa tänä keväänä. Edellä oleviin kysymyksiin löydät tietoa jälkikäteen tilaisuuden tallenteista

JY:n henkilökunnan tai opiskelijoiden kirjautumisohjeet ja muita vinkkejä IT-palveluiden ohjeista:
* JY Yammer -pikaviestintää
* O365: käytä Office-sovelluksia kätevästi ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

UUTTA: pääset pikaisesti jyvälle Yammer-abc ja O365-abc-pikaohjeilla

Lisätietoa saat myös mainioista yhteenvedoista:
* Matleena Laakso on koonnut yhteen O365:n lisäarvoa opettajille: http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/microsoft-office-365-opettajille
* Outi Lammi pohtii, mitä lisäarvoa tarjoaa OneNote: http://www.outilammi.fi/blogi/2015/04/miksi-onenote/

Kehitä toimintaasi: Videot opetuksessa ja verkko ohjauksessa

Millaista on käänteinen opetus videoiden avulla fysiikan peruskurssilla - miten oppijat osallistetaan? Entä miten ja millaisin kokemuksin avoimessa yliopistossa on toteutettu ohjausta verkon välityksellä? Millaisia työkaluja on tarjolla JY:ssa?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät hyviä vinkkejä opettajakollegoiltasi, jotka olivat kertomassa kokemuksiaan IT-palveluiden kevään seminaarisarjan kahdessa teemassa: Ohjausta Seminaarinmäeltä Sydneyyn ja Verkkotallenteet opetuksen tukena.

Tilaisuudet ovat hyödynnettävissä jälkikäteen tallenteina esimerkiksi työtiimien ja ryhmien omissa tapaamisissa. Tallenteet löydät osoitteesta: http://r.jyu.fi/apn

Vinkki: Digitaaliset oppimateriaalit rikastuttamassa oppimista

Yhteistyökumppanimme JAMK järjestää maksuttoman MOOC-kurssin erityisesti opettajan ja digitaalisten materiaalien hyödyntämisen näkökulmasta. Massive Open Online Course tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. Digitaaliset oppimateriaalit rikastuttamassa oppimista -kurssilta saat vinkkejä digitaalisen tiedon etsimiseen, valitsemiseen ja jakamiseen osana opetustyötä

Kurssi alkaa 11.5.2015 ja päättyy 22.6.2015. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Online-kurssit/digitaaliset-oppimateriaalit-rikastuttamassa-oppimista/

PS:

MOOCeja on erilaisia: "xMOOCit ovat luennoitsijakeskeisiä – kuuluisa puhuja houkuttelee osallistujia. xMoocit sisältävät lyhyitä videoita, joita opiskelijat seuraavat itsenäisesti. Videoista opiskelijat tekevät monivalintakysymyksistä koostuvia tehtäviä ja tenttejä, jotka tarkastetaan automaattisesti.

cMOOCit ovat toiminnan yhteisöllisyyttä korostavia: myös tässä mallissa käytetään videopohjaisia luentoja ja tehtäviä, mutta näiden lisäksi opiskelijoiden oletetaan joko itsenäisesti tai osaksi suoritusta muodostavan erilaisia sosiaalisia ryhmiä, kuten Facebook-ryhmiä, Google+-alustoja, blogeja tai virtuaalisia tapaamisia. Näissä ryhmissä on tarkoitus keskustella kurssiin liittyvistä asioista, opiskella ja auttaa muita opiskelijoita kurssin suorittamisessa, sekä antaa palautetta toisille harjoituksista.

Lisäksi on perustettu erilaisia ongelmakeskeisiä #etMOOCeja sekä tavoitteellisia, projektimaisia ccMOOCeja. Näissä kurssit perustuvat jonkun käytännönläheisen ongelman käsittelyyn tai yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Kurssin aiheeksi valittua aihetta käsitellään koko kurssin voimin, ja kurssilla opettajan rooliksi jää ohjata kurssin yhteistä prosessia mahdollisilla tehtävänannoilla ja lisätietoa vaativien osien taustoittamisella luennoin." Lue lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/Massiivinen_avoin_verkkokurssi