torstai 16. kesäkuuta 2022

Syksyn 2022 digikoulutuskalenteri julkaistu - ilmoittaudu mukaan jo nyt!


Digipalveluiden syksyn henkilöstökoulutustarjonta starttaa jo elokuun 2. viikolta! Tarkat tiedot löydät henkilöstökoulutuskalenterista. Uutta: viikoittainen Moodle-päivystys ilman ilmoittautumista! Lisätietoja tästä myös edellisestä linkistä. 

Koulutuskalenterin tarjonta on tänä syksynä hieman kapeampi. Panostamme räätälöityihin laitoskoulutuksiin. Sovitaan aikataulu ja tarpeelliset sisällöt yhdessä. 

Koulutuskalenterissa (henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi ja valitse lajiksi digipalvelut) on tarjolla mm. 

 • Hybridityöskentelyn pop up to 18.8.2022 Lähteessä
 • Opettajan Sisu ja KOVS
 • Exam-työpaja
 • Moodle-perusteet uusille ja kertausta kaipaaville
 • Arviointi Moodlessa
 • Sisu basics & Moodle basics 
 • Hyvät käytännöt jakoon -webinaarit yhteistyössä JYULearnin kanssa

Laitoskoulutustarjottimelta saat ideoita, millaisia koulutuksia voit maksutta tilata (huom. tarjous kattaa JYUn perusjärjestelmät) - myös ei-yhteen digivälineeseen liittyviä koulutuksia.  Tilaus help.jyu.fi-lomakkeella. 

Muistathan itsenäisen oppimisen tukena myös tallenteet ja verkkokurssit sekä Eduhousen tarjonnan. maanantai 30. toukokuuta 2022

Tutki uuden Moodle 4.0 -version toimintoja Thinglink-kuvan avulla

JYUssa päivitetään Moodlea ke 8.6.2022 ja uunituore Moodle 4.0 -versio tulee parantamaan käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Olennaisin muutos on uudenlainen ulkoasu ja  käyttöliittymän logiikka: vasemman reunan toiminnot sekä ratas-painikkeet poistuvat - ja nyt keskeiset toiminnot löytyvät helposti heti kurssialueen tai aktiviteetin otsikon alapuolelta. 

Esimerkiksi Tentti-aktiviteetista löydät nyt aiempaa helpommin Lisää kysymys -painikkeen sekä keskeiset asetukset ja toiminnot:Tässä Thinglink-yhteenveto, josta voit tutkia kurssialuetta erityisesti opettajan muokkausnäkymässä, mistä tutut toiminnot löytyvät uudessa käyttöliittymässä.

Yhteenvetoa Moodle 4.0 -uutuksista tekstimuodossa ja videona löydät help.jyu.fi -artikkelista

Tule mukaan kuulolle Moodle-infoon 3.6. tai 9.6. sekä täsmäkysymysten kera Moodle 4.0- pop upiin perjantaina 10.6. Löydät näistä tarkemmat tiedot: http://henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi keskiviikko 25. toukokuuta 2022

Omakonetentti ja muuta ajankohtaista Exam-etenttimisestä

Tuttu Exam-etenttijärjestelmä on saanut vuosien varrella monia uusia toimintoja: esimerkiksi  tenttiminen toisen korkeakoulun tiloissa toisella paikkakunnalla eli tenttivierailut on todettu erittäin tervetulleiksi mahdollisuuksiksi säästää aikaa ja matkustamisen vaivaa. Parhaillaan työn alla on omakonetentti, jonka pilotoimista jatketaan Jyväskylän yliopistossa ja muissa Examia käyttävissä korkeakouluissa syksyllä 2022. 

Exam-konsortiossa mukana olevien korkeakoulujen edustajat kokoontuivat vuorostaan Jyväskylään 23.-24.toukokuuta kevätpäiville. Samalla vaihdettiin kokemuksia sekä pohdittiin sähköisen tenttimisen tulevaisuutta ja kehittämistarpeita. Norjan sähköistä arvioimisen mallia korkeakouluissa esitteli Elisabeth Stephanie Guillot. Paneelikeskustelussa pureuduttiin sähköisen arvioimisen tulevaisuuteen: opettajien esille nostamiin pedagogisiin lähtökohtiin, opiskelijoiden tarpeisiin sekä kehitysnäkymiin. 
Omakonetentti on BYOD-mallilla toteuttava tentti, jonka opiskelija tekee kampuksen salissa samanaikaisesti muiden kanssa omalta kannettavalta koneeltaan. Rajoitetussa omakonetentissä opiskelija asentaa SafeExamBrowser-nimisen sovelluksen, joka plokkaa pääsyn muualle kuin Exam-tenttiin. Syksyn pilotointiin haetaan parhaillaan JYUn opettajia.  Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, lähetäthän Exam-tukeen viestiä help.jyu.fin kautta. 

Avoin omakonetentti on puolestaan ilman SEB-rajoitusta ja opiskelijan on mahdollista tehdä omakonetentti myös kotoa käsin. Tuolloin on kyse soveltavasta tentistä, johon toisaalta soveltuu myös Moodlen tai Kopan ajastettu tentti. 

perjantai 20. toukokuuta 2022

Opiskelijoiden hackathonista opettajille onnistuneita verkkototeuksia

Miten opettajat saisivat uusia (verkko)pedagogisia ideoita syksyn koulutuksiinsa? Entä miten opiskelijat voisivat osoittaa osaamistaan koulutusteknologian  opintojaksoon liittyen?  No miten olisi verkkopedagoginen hackathon!

Idean äitinä toimi IT-tiedekunnan koulutusteknologian yliopistonopettaja Leena Hiltunen. "Halusin kokeilla jotakin uutta ja sain matkaani joukon innostuneita meiltä ja digipalveluista". Yhteissuunnittelussa leivottiin 1,5 päivää kestävä hackathon-tapahtuma, johon sekä moni jo työssä käyvä opiskelija että opintojaksojen vastuuopettajat pystyisivät saumattomasti osallistumaan. Paikaksi valikoitui Agoran aula, johon sermeillä eroteltiin pienryhmille sopet sekä tarvittava tekniikka. Lisäksi yksi ryhmä toteutti suunnittelunsa etänä ja pari ryhmää omaan tantiinsa ennen h-hetkeä. 


Innostunutta suunnittelukuhinaa oli ilo seurata - sekä samalla toimia Moodle-pedagogisena tukena, mikäli Moodle oli osalle valikoitunut alustaksi ja opiskelijat miettivät vielä tarkemmin sen mahdollisuuksia esimerkiksi vuorovaikutuksen ja ryhmien valinnan näkökulmasta - tai miten sisältö avautuu pala palalta edellisen tehtävän ehdon täyttyenssä. 

Hackathon päättyi pitchaus-puheenvuoroihin. Lopuksi opettajista ja teknisistä toimijoista koostuva raati ruoti toteutuksia ja arviointikriteereinä olivat pitchaus, sisältö, toteuttamiskelpoisuus, ryhmän yhteistyö sekä opettajan kuunteleminen. Toteutuksista nousi selvästi kolmen kärki, joiden vastaavat opettajat totesivat yhteen ääneen, että ei olisi ikinä uskonut, kuinka monipuolisen ja valmiin toteutuksen he saivat - ja kaupanpäälle tuli konkreettiset käyttöohjeet, mikäli teknologiset työkalut eivät olleet ennestään riittävän tuttuja. Yksi opettajista, jonka opintojaksoa oli tähän mennessä toteutettu vain lähiopetuksena,  totesi: "Säästin pari kuukautta työaikaa ja en olisi itse osannut ideoida tästä näin toimivaa verkkototeutusta!"

"Jatkoa on luvassa ensi keväänä, jolloin saamme yhteistyökumppaneiksi myös JAMKin opettajakorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita", Leena iloitsee. Loistava uudenlainen formaatti, johon varmasti jatkossakin löytyy helposti verkkopedagogista suunnittelua tarvitsevia opettajia. Pistä jo mahdollisuus keväälle 2023 muistiin! keskiviikko 18. toukokuuta 2022

Verkko-opettajan tulevaisuuden haasteisiin eväitä THO-webinaarista

Mitkä ovat onnistuneen  hybridiopetuksen tai (verkko)vuorovaikutuksen elementit?   Miten opettajana tuen oppijan aktiivista toimijuutta?  Millaisia uudenlaisia oppimiskokemuksia esimerkiksi Thinglink voi tarjota simulaatio-oppimiseen? Tässä joitakin poimintoja teemoista Tulevaisuus haastaa oppimisen -webinaarissa 3.5.2022.  Webinaarin toteuttivat mainiossa yhteistyössä Gradia, JAMK ja JY jo 12. kerran.  Tapahtumaan ilmoittautui ennätykselliset 230 osallistujaa.

Tasapuolista vuorovaikutusta hybriditilanteissa

Perinteinen käsitys hybridiopetuksesta on  samanaikaisesti kokoontuvat lähi- ja etäosallistujat. Haasteena on erityisesti etäosallistujien huomiointi. "Olennasta on siirtyä tiedon kaatamisesta yhteistoiminnalliseen oppimiseen - vaikkakaan se  ei ole aina ainoa ratkaisu: voi olla erilaisia oppimisen kohteita ja ratkaisuja, täytyy myös välillä opettaa. Kun tavoitellaan laadukkaita hybriditilanteita: mieti kokonaisuutta, oppimisen kohdetta ja ilmiötä", Satu Aksovaara JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta korostaa. 

Lähiopetuksessa on helppo havaita ja reagoida, jos jotkut opiskeljioista vetäytyvät - miten se tehdään hybriditilanteessa? Olennaista on synnyttää tunne, että etäosallistujat ovat osa oppijayhteisöä. "Mieti, miten yhteisöllisyys rakentuu? Onko vuorovaikutus tasapuolista? Miten aktivoit kaikkia opiskelijoita? Suunnittele miten opiskelijat saadaan kokemaan tasapuolisiksi osallistujiksi. Synnytä ilmapiiriä." 

Opettajat ovat vuorovaikutuksen ammattilaisia ja tämä taito on myös onnistuneen hybridiopetuksen perusta ja siksi Aksovaara rohkaiseekin  suunnittelemaan hybridiopetuksessa ennen kaikkea vuorovaikutusta.  "Sanoita ja suunnittele kohtaamisia. Imuta etäosallistujia mukaan, kysy etäilijöiltä aluksi riittävän helppoja kysymyksiä, Tärkeää on myös  oma käytös: tiedosta että myös verkossa hymyilet ja nyökytät rohkaisten, mikä tulee automaattisesti lähitilanteessa". 

Yli oppilaitosrajojen toteutettavassa TOVE-hankkeessa tutkitaan tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä ."Ensin mahdollistetaan eri työkaluin symmetrinen osallistuminen eli  kaikkien mukaan ottaminen, hyväksyminen ja vasta sen jälkeen päästään syvempään oppimiseen". 

Filosofiaa lukiolaisille opettava Jarkko Sairanen jaotteli opetusta etenemisen mukaan opettaja- tai opiskelijajohtoiseksi. Hybridi- ja monimuotototeus on opettajajohtoinen, kun taas sulautetussa opetuksessa tai verkkokurssilla korostuu  opiskelijan oma yksilöllinen etenemistahti ja vastuu oppimisestaan. "Tehtävien ratkomisessa osa opiskelijoista on nopeampia, osa hitaampia ja opettaja toimii kiertelevänä ohjaajana ja auttaa vaikeammissa kohdissa. Tällainen opetusmuoto edellyttää paljon valmistelua opettajalta", Sairanen kertoo. "Esimerkiksi urheilulukion opiskelijoista suurin osa haluaa tulla joka perjantai tapaamaan opettajaa luokkatilaan, koska he saavat tuen ja voivat kavereiden kanssa tehdä yhdessä tehtäviä." 

Gradialla opettaja voi valita haluaako toteuttaa opetustaan hybridisti ja vastaavasti opiskelija opiskellessaan hybridisti sitoutuu selkeisiin pelisääntöihin.  


Lupa harjoitella ja epäonnistua

Thinglink taipuu skenaariopohjaiseen oppimiseen, jossa simuoloidaan todellisen maailman tilanteita ja ongelmia. Esimerkkeinä turvallisuuskoulutukset tai korkean riskin tilanteet, joita ei muutoin pääsisi harjoittelemaan, mutta myös viestintä ja pehmeämmät taidot sekä kriittinen ajattelu. Oppimisen kannalta on olennaista, että se tarjoaa harjoittelumahdollisuuden sekä on turvallista epäonnistua. "Toisinaan opiskelijat myös innokkaasti tutkivat, mitä olisi tapahtunut jos olisinkin toiminut väärin", Gradian opettajat toteavat.  

  


Gradin OWI-hankkeeseen valikoitui aloista liiketoiminta ja matkailu sekä keskiössä tilanteet, joita on vaikea päästä käytännön työelämässä harjoittelemaan, esimerkiksi vaikean asiakastilanteen hoitaminen. Toteutuksissa hyödynnettiin Thinglinkin skenaarioita, 360-kuvia ja videoita, dronekuvia, kuvia sekä äänitallenteita. "Meillä oli ammattinäyttelijät Huoneteatterista ja kuvaukset tehtiin K-supermarketissa ilta-aikaan kun kauppa oli kiinni. Sekä esihenkilöille että näyttelijöille oli valmiina tekstimuotoiset käsikirjoitukset", oppimiskokonaisuuden tuottaneet Jaana Eirtovaara ja  Heini Pennanen kertovat. 

Myös virtuaalitodellisuus XR-teknologioin  mahdollistaa simulaatio-oppimisen sekä itse- ja vertaisarvioinnin.  Ennen simulaation suorittamista käsitellään teoriaa opettajan johdolla tai itse käydään läpi kokonaistilannetta Harjoitteen suorittamisen jälkeinen keskustelu on merkittävässä roolissa. Gradialla simulaatio-oppimista on toteutettu mm. sosiaali- ja terveysalalla. 

Oppijan aktiivinen toimijuus tärkeää

Keynote-puhujana tulevaisuustutkija Ilkka Halava herätteli kuulijat pohtimaan digitaitoja tulevaisuuden vuorovaikutustaitojen osana.  Päivän päättäneessä paneelikeskustelussa Peppi Taalas JY:sta peräänkuulutti aktiivisen toimijuuden näkökulmaa, jolloin oppimisalustat ovat sekundäärisiä:  "Oppija saa määrittää omaa osaamista ja tehdä asioita jotka ovat itselle tärkeitä. Opettaja edistää älyllistä koukuttamista sekä korostaa vuorovaikutuksen näkökulmaa, mahdollistaa erilaisia tilanteita.  Kasvokkain opetus on yliarvostettua, se ei itsearvoisesti lisää oppimista, vaan toimijuuden näkökulma on tärkeää". 

Myös arviointia on syytä pohtia uudelleen: mitä pidetään osaamisena? Arvioinnin muutos ja osaamisen osoittamisen erilaiset muodot ovat tärkeitä. 

maanantai 16. toukokuuta 2022

9. Hyvät käytännöt jakoon -webinaari ja yli 50 tallennetta
Pe 13.5. järjestettiin 9.webinaari, jossa henkilökunta vinkkasi toisilleen hyväksit todettuja käytäntöjä. Katso tuorein webinaari sekä muut yli 50 videoklippiä JYU:n verkossa. Webinaarisarjan ovat vuosina 2020-22 järjestäneet yhteistyössä JYULearn ja digipalvelut.

Tuoreimman webinaarin teemat: 

 • Miten sekä opettajan että opiskelijan tulisi huomioida saavutettavuus? Tarjolla nippu hyviä käytännön vinkkejä!
 • Miten ABC-suunnittelukehikko innosti opettajatiimiä rakentamaan opintojaksoa?
 • Työelämätaitojakin tukeva hybridipeli-projektikurssi oppilaitosyhteistyönä: Gradia, JAMK ja JY 
 • Kemian laitoksen opiskelijoiden kokemuksista koronakeväänä ja mitä hyviä laitoksen käytäntöjä jatkoon
 • Esimerkki toimivasta Moodlekurssialueesta 

Katso tuorein webinaari kokonaisuudessaan (videoklipit tulossa): https://r.jyu.fi/Eu6

Löydät kaikki webinaarisarjan tallenteet: http://r.jyu.fi/practices 

Syksyllä jatketaan: pe 19.9.2022 klo 12.30-15 (huom. muuttunut pvm) sekä pe 4.11. iltapäivä

maanantai 9. toukokuuta 2022

Opettaja: Moodle-miitistä uusia ideoita Moodle-kurssillesi 30.5.2022

Millainen on saavutettava Moodle-kurssi? How to gamify course in Moodle using ThingLink and various assessment methods? Miten annan palautetta Tietokanta -aktiviteetilla? 

Helsingin yliopiston järjestämässä webinaarissa 30.5.2022  klo 9-12  kuulet näistä ja muista hyvistä verkko-opetuksen käytännöistä ja ideoista sekä pääset vaihtamaan kokemuksia muiden Moodle-opettajien kanssa.

Tänä vuonna miittiin on kutsuttu kaikki Suomen Moodle-opettajat! Tilaisuus sopii sekä Moodlen käyttöä aloittaville että jo pidempään Moodlea opetuksessaan käyttäneille.  

Tutustu tarkemmin HY:n järjestämän  päivän sisältöön ja ilmoittautumiseen

*****

PS. Muista myös JYUn henkilöstön Hyvät käytännöt jakoon -webinaarit, joissa opettajat ovat esitelleet omia Moodle-toteutuksiaan vuosina 2020-2022.
Tarjolla on mm. Leijonanluola -pakohuonetototeus,  verkko-ohjauskokemuksia, matkametafora ja palvelutarpeen kartoitus, kokemuksia H5P-sisällöistä Moodle-kurssilla sekä Tutkitusti paras Moodle-kurssialueen rakenne. 


Löydät tallenteet lyhytosoitteesta: http://r.jyu.fi/practices  (rajattu JYUn verkossa katseltaviksi).