perjantai 22. syyskuuta 2017

Sinäkö se oot - uusi digikummi?

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy uudenlainen toimintamalli, jossa digipedagogista tukea tuodaan lähelle opettajaa ja hänen arkityöhönsä. Jokaisesta tiedekunnasta ja neljästä erillislaitoksesta kutsutaan mukaan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä digikummeiksi. Digikummi haluaa kokeilla uutta ja innostaa kollegoita kehittymään opetusteknologian hyödyntämisessä.

Digikummin tärkein tehtävä on jakaa kokemuksia ja vinkkejä vertaisille omassa yksikössä. Digikummin ei tarvitse olla mikään digiguru - teknisiin kysymyksiin hän saa ideoita ja tukea digikummeista syntyvästä vertaisverkostosta ja IT-palveluilta. Näin digikummi toimii linkkinä ja auttaa löytämään ratkaisuja opettajien tarpeisiin.

Digikummitoiminta on osa OKM:n erityisavustuksella rahoitettavaa "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" -hanketta vuosille 2017-19. Hankerahoituksen avulla on mahdollista saada digikummille huojennusta työsuunnitelmiin (30 h kontaktiopetusta) kalenterivuoden 2018 aikana.

Opettaja, lähde mukaan! Hae digikummiksi 29.9. 2017 mennessä. Lisätietoa hankkeesta ja hakulomake: https://www.jyu.fi/koulutus/dipe/esittely

Katso videoklippi: kokkolalaisten kokemuksia digikummitoimintaa vastaavasta ADeE-verkostosta: Mitä iloa ja hyötyä sain arkityöhöni? https://urly.fi/OsA

perjantai 1. syyskuuta 2017

Eväitä oppisen ja opetuksen tueksi Vaasan Pedaforum-päiviltä

Miten digistrategia kannattaisi luoda ja jalkauttaa korkeakoulussa? Millaisista tekijöistä rakentuu aktiivista oppimista tukeva luokkahuone? Miksi opettajan kannattaa kokeilla perinteisen luennon sijaan käänteistä opetusta? Entä voiko mitä tahansa aihetta, esimerkiksi pedagogiikkaa tai vuorovaikutusta oppia ja opettaa verkossa? Muun muassa näitä näkökulmia valotettiin Pedaforum-päivillä elokuun puolivälissä Vaasassa - kuin Strömsössä –hengessä.

Monessa korkeakoulussa, mm. Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa, on vastikään työstetty Koulutuksen digistrategiaa 2020 moniäänisesti, sillä koulutuksesta vastaavan vararehtorin työryhmän muodostivat henkilöt yli yksikkörajojen: edustajia opetusteknologiayksiköstä, tietohallinnosta, tukipalveluista, opettajista ja opiskelijoista. Digistrategian jalkauttamista helpottaa se, että korkeakoulun hallitus, yksiköiden johtajat ja koulutusohjelmavastaavat seisovat vahvasti sen takana. LUTissa uskalletaan käyttää myös mittareita: yhtenä tavoitteena on kasvattaa opettajien tuottaman digitaalisen opetuksen määrää ja on sovittu, että kukin opettaja ottaa joitakin uusia tvt-työkaluja käyttöönsä omassa opetuksessaan. Samalla on varmistettu toimivat digioppimista tukevat tukipalvelut kokonaisuudessaan: ei pelkästään opetusteknologian osalta, vaan myös kirjaston, tilapalveluiden ja tietohallinnon palvelut.

Flipped classroom – opetusmetodi oli näkyvästi esillä seminaaripäivillä. UEFin tuttavallisesti nimittämät flippari-opettajat kääntävät perinteisen kuuntelulle rakentuvan luokkakulttuurin ylösalaisin. Opiskelijat perehtyvät etukäteen perusasioihin videoklipeistä tai kirjoista - ja kontaktiopetuksessa aktiivisesti keskustellaan, kysellään, nostetaan esille asioita joita ei ymmärretty ja näin syvennetään tietämystä yhdessä. Flippaus oppijakeskeisenä menetelmänä onnistuu parhaiten, jos aihe on opettajalle tuttu ja ennen videoiden tuottamista hän tekee huolellisesti ydinainesanalyysin. Osa oppijoista voi kokea menetelmän työläänä – mutta toisaalta: oppimisen eteen on yleensä nähtävä vaivaa.

Ruotsalaiset Marie Leijon ja Lena Dafgård pureutuivat puheenvuoroissaan ”tilapedagogiikkaan”: “design for learningissa” tila on järjestetty uudelleen sijoittamalla ympäri luokkaa joukko pyöreitä pöytiä, screenejä ja valkotauluja – ja jopa melua estäviä ”noice captures” -ratkaisuja. Nyt opettajan paikka onkin keskellä huonetta, josta hänen on helppoa seurata pienryhmien työskentelyä sekä havaita oppimisen etenemistä ja nostaa esille ryhmien tuotoksista erityisiä näkökulmia. Vastaavasti kun tila sallii uudenlaisen tavan toimia, opiskelijoilta edellytetään mm. taitoa neuvotella ryhmissä ja toisinaan epävarmuudenkin sietoa (”design in learning”). Katarina Winka Umeån yliopistosta rohkaisee opettajia tekemään opetusporfolion, joka on laajempi kuin CV. ”Portfoliossa on olennaista pohtia omaa opetusfilosofiaa – sekä liittää siihen konkreettisia asioita, kuten esimerkkejä työstä ja vertaisten arviointia. Opettajan tulisikin avata osaamistaan kuten tutkija vastaten kysymyksiin: mitä olen tehnyt (cv), miten olen tehnyt, miksi ja mitkä ovat ratkaisuja valinnoistani. ”

Summasummarum: yhdestä suusta todettiin, että jälleen kerran opettajien ja suunnittelijoiden avoin kokemusten jakaminen ja myös haasteista keskusteleminen voimaannuttivat. Monella on repussa nippu uusia kehittämisideoita kokeiltavaksi omassa talossaan! Seuraavan kerran tavataan ensi syksynä Turussa.

Lisätietoja aiheista ja esityksistä löydät: http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/programme/

tiistai 16. toukokuuta 2017

Vaihtoehtoisia työkaluja: Yammer opiskelijoiden ohjauksessa

Office365 ja Yammer -pilvipalvelut ovat yksi toimiva vaihtoehto työ- tai opiskelijaryhmän työkaluksi.

JAMK:in hyvinvointialan opettajat (Sanna Häkkinen ja Leena Seriola) ovat käyttäneet tutoroinnin pääasiallisena välineenä Yammeria ja he jakavat kokemuksiaan Yammerin käytöstä ohjauksessa sekä kokemuksia opiskelijoiden toiminnasta ja aktiivisuudesta Yammerin tutor-ryhmissä webinaarissa pe 2.6. klo 13.00 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Korppiin: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=211694 

Webinaari on osa Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Edufutura-Nopeat startit -hanketta.
Löydät kaikki webinaarisarjan tallenteet: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/

Vinkki: ohjeita Yammerin käytön ensiaskeliin löydät myös JY:n IT-palveluiden sivuilta:
https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/yammer_abc

perjantai 28. huhtikuuta 2017

Uusi 20-paikkainen eTentti-tila (x150) avataan 2.5.2017Toukokuu ja joulukuu ovat olleet perinteisesti erittäin ruuhkaisia etenttimisen ajankohtia. Tuolloin kaikki halukkaat opiskelijat eivät ole aina mahtuneet tenttimään kirjaston 12-paikkaiseen etenttitilaan.


Nyt asiaan on ratkaisu: X-rakennukseen on varustettu upouusi etenttitila, jossa on 20-paikkaa ja se on avoinna myös lauantaisin. Myöhemmin aukioloajat mahdollisesti myös laajenevat yliopiston tutkimus- ja kampuspalveluiden päätösten pohjalta.

Löydät tarkempia lisätietoja IT-palveluiden etentti-sivustolta: www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet Ajankohtaista-kohdasta.


torstai 27. huhtikuuta 2017

eTentistä lisäarvoa: jäsennellyt vastaukset ja opettajalta lisää palautetta

Tentti on edelleen yksi keskeinen arvioinnin muoto korkeakouluissa. Sähköinen tentti on sekä opiskelijoille että opettajille joustava vaihtoehto toteuttaa tenttiminen resurssiviisaasti säästäen tila- ja henkilöstökustannuksissa.

Oli ilo havaita, että yliopistomme opettajat ovat löytäneet etentistä myös oppimista tukevia elementtejä: oppijat tuottavat jäsennellympiä tenttivastauksia ja opettajilla on aiempaa helpompi sanallisen palautteen antamisen mahdollisuus.

Katso videoklippi: mitä muuta lisäarvoa tentaattorit ja opiskelijat ovat löytäneet etentistä:

torstai 6. huhtikuuta 2017

Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaarista yhteenvetoa

  • Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla eväillä, miten opettajuus muuttuu? 
  • Millaisia kokemuksia on sosiaalisen median tai videoiden hyödyntämisestä opetuksessa? 
  • Miten opetusta voisi jälkikäteen analysoida? 
  •  Entä mitä on tarinallisuus tai kyberturvallisuus opetuksessa?
Mm. näitä teemoja pohdittiin yhdessä Tulevaisuus haastaa oppimisen 2017 -seminaarissa 24.3. Jyväskylän yliopiston tiloissa Agorassa.


Perinteinen keväinen tilaisuus toteutettiin yhteistyössä alueen kolmen oppilaitostoimijan kesken: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä - ja erityistä tänä vuonna oli näiden kolmen toimijan EduFutura-yhteistyö. Jo tehdyt nopeat startit esiteltiin ja paneelikeskustelussa valotettiin EduFutura-yhteistyön mahdollisuuksia jatkossa.

Osa seminaarista tallennettiin ja löydät sekä tallenteet että muun jaossa olleen materiaalin: bit.ly/tho2017materiaalit

maanantai 6. maaliskuuta 2017

Tarjolla maksuttomia Office 365 -webinaareja!

IlonaIT:n ja Microsoftin yhdessä järjestämässä Opi365-webinaarisarjassa opettajat kertovat omia kokemuksiaan Office 365-työvälineistä ja antavat käytännön vinkkejä alkuun pääsemiseksi. Samalla saat myös tietoa Office 365-uutuuksista.

Voit osallistua livenä mukaan tai katsoa jälkikäteen tallenteen, kuten tässä aiheesta "Pilvipalvelun syvin olemus, tunnetko One Driven?"

Muut webinaarisarjan aiheet keväällä 2017:

7.3. Portfoliotyöskentelyä ja tutkivaa oppimista, OneNote, Janne Konttinen

9.3. Esitysten ja raporttien visuaalisempi muotokieli, Sway, Risto Lauri

20.3. Kysely- ja palautetyökalu monipuolisessa käytössä, Forms, Lina Munsterhjelm

28.3. Luokan muistikirjalla voit rakentaa kokonaisuuksia, Janne Konttinen

4.4. Tutustutaan uutuuteen: Microsoftin uusi Classroom, Janne Konttinen

11.4. Päiväkirja, suunnittelupohja, projektitukikohta ja visuaalinen muistin ja arvioinnin apu, OneNote opettajan ja oppilaan työvälineenä, Piia Martikainen

Webinaarit järjestetään klo 15:00-16:00. Löydät linkit osallistumiseen ja tallenteisiin: http://bit.ly/Opi365 (huom. vieritä ihan sivun loppuun!)