keskiviikko 5. helmikuuta 2020

Matalin kynnyksin Digiopetuksen learning caféessa - myös pyynnöstä yksiköiden tiloissa!

Miten OPS-työ toteutetaan Sisussa? Miten käytän uutta Zoom-verkkovideopalvelua? Miten voin pienin teoin varmistaa, että jakamani oppimateriaali on kaikkien näkökulmasta toimivaa ja saavutettavaa? Millaisia toiveita opettajilla on Moodlen kehitystyöhön? Miten voin merkitä opintojakson osasuoritukset Moodlessa ja siirtää lopuksi arvosanan Sisuun?

Mm. näistä asioista keskusteltiin digipalveluiden kouluttajien järjestämässä Digiopetuksen learning caféessa perjantaina 31. tammikuuta Ruusupuistossa. Tilaisuus tavoitti paikalle parisenkymmentä aktiivista opettajaa tarjoten matalan kynnyksen mahdollisuuden kysyä täsmäongelmiin vinkkejä sekä keskustella toiveista ja tarpeista.

Onko laitoksellasi esimerkiksi kehittämispäivä tai muutoin sopiva aika pyytää digipalveluiden kouluttajat paikanpäälle kertomaan ja keskustelemaan digityökalujen hyödyntämisestä opetuksen ja oppimisen tukena? Olemme aiempina vuosina järjestäneet mm. basaareita tuoden yksiköiden tiloihin ennalta sovittuja demoja: esimerkiksi videoiden tekoon tai esitelleet verkossa vaikkapa Exam-etentin mahdollisuuksia tai Moodlen oppimiseen lisäarvoa tuottavia toimintoja.

Siispä ota rohkeasti yhteyttä meihin digipalveluiden kouluttajiin - joko tuttavallisesti meidät tavatessasi hihasta nykäisemällä tai virallisemmin help.jyu.fi:n kautta palvelulomakkeella.

Linkkivinkkejä:
* Sisu-tuen jo aiemmin 18.12. julkaisema tallenne: Opettajan ops-työ Sisussa
* Löydät uunituoreita Zoom-ohjeita help.jyu.fi -portaalista haulla, esim. Zoom-verkkokokouspalvelun tärkeimmät toiminnot

torstai 16. tammikuuta 2020

JYUn digikummit jatkavat hankkeen jälkeen

Kolmivuotisen OKM:n kärkihanke-rahoituksen turvin käyntiin polkaistu Digikummi-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa, mutta verkostotoiminta jalkautui ja jatkuu Jyväskylän yliopistossa. Verkostossa on Jyväskylässä 20 opettajaa ja Kokkolassa 10. Digikummit voivat ehdottaa verkostoon laitoksilta ja tiedekunnista uusiakin jäseniä, joten jos olet itsekin kiinnostunut verkostosta, otathan yhteyttä digikummiisi.

Hankkeen raportointi on parhaillaan menossa. Digikummien itsensä esille nostamia hyviä puolia verkostotoiminnassa ovat: "voi toimia entistä paremmin tukena digiasioissa sekä omille kollegoille että opiskelijoille." "Oppii lisää ja kuulee uusimmista digipedagogisista välineistä, ratkaisuista ym. ja kehittää samalla omaa työtään ja saada uusia, raikkaita ideoita muilta digikummeilta.” ”Yliopistolla olevaa omaa osaamista on paljon ja siitä ei tiedä." ”Vierailut ovat antaneet uusia virikkeitä ja tutustuttaneet toisten toimintaan.”

Digikummit saavat toisiltaan vertaistukea: ”Toiminta oli arkea piristävää ja sai uusia ideoita ja puhtia omaan työhön.” ”Apua on myös saanut muilta digikummeilta, kun on ollut tarvetta. Ehdottoman kannatettava toimintatapa.” "Teams antaa mahdollisuuden kysyä toisilta.” ”Henkilökunta tuntee minut vuosien takaa ja uskaltaa kysyä asioista eli luottamusta on puolin ja toisin. Haasteellista on se, että itsekään ei aina tiedä vastauksia kysymyksiin/ongelmiin, mutta silloin voi ohjata eteenpäin.”

Muitakin haasteita on: ”Resurssin vähyys oli haaste. Tämänhetkisen kokemuksen perusteella digikummius voisi olla kokopäiväistä.” ”Oma työaika ei tahdo riittää kaikkeen, mitä haluaisi tehdä digiasioiden edistämiseksi.”

Digikummit kokoontuivat ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja uutena vuosikymmenenä perjantaina 10.1. ja he mm. pohtivat digikummi Villen Heilalan vetämässä työpajassa opiskelijoiden tarvitsemia digitaitoja. Digikummeilla on kaksi nenäkkäin tapaamista lukukaudessa sekä verkkokaffeja tarpeen mukaan ja yhteydenpitoa Teamsissa. Seuraa myös Twitteriä: @DigikummitJYU

Tiedätkö kuka on tiedekuntasi/laitoksesi digikummi? Katso nimilista Tunnistat heidät jatkossa myös Digikummi - ask me anything -t-paidasta. Lisätietoja toiminnasta: hannele.rajaniemi(at)jyu.fi

tiistai 3. joulukuuta 2019

Opettajien digitaitoja terävimmiksi - mitä OKM-hankkeissa opittiin?

OKM:n "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" -kärkihankkeen alla järjestettiin marraskuussa 2019 webinaarisarja, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä.

5.11.2019 "Digitaalisen oppimisympäristön luominen: yliopistopedagogiikkaa verkko-opintoina"
Tallenne
Webinaarin vetäjät: Heidi Salmento, Samuli Laato & Mari Murtonen (TY)

Webinaarissa kerrotaan yliopistopedagogiikan opetukseen tarkoitetun UNIPS-verkko-oppimisalustan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyviä asioita ja tarkastellaan projektin tuloksia sekä teknisestä että pedagogisesta näkökulmasta. Webinaarin tarkoituksena on summata projektin aikana opittuja asioita ja antaa avaimia pedagogisesti mielekkään verkko-oppimisympäristön suunnitteluun ja siellä tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. Webinaari soveltuu kaikille verkko-oppimisesta ja -opettamisesta kiinnostuneille.

UNIPS (University Pedagogogical Support) on yliopistojen henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille suunnattu englanninkielinen yliopistopedagogiikan verkko-oppimisympäristö https://unips.fi/ Kahdeksan suomalaisen yliopiston yhteistyönä toteutetussa UNIPS-ympäristössä on kaikille avoimesti saatavilla olevaa opetusmateriaalia yliopistopedagogiikan aiheista. UNIPS koostuu pienistä moduuleista, joiden sisältöjä voi opiskella itsenäisesti. Yhteistyö-yliopistojen henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat opiskella moduuleita myös ohjatusti. Tällä tavalla moduuleita on opiskeltu jo lähes 1000 opintopisteen verran.

12.11.2019 "Flippaus eli käänteinen opetus opetushenkilökunnan opetuksen kehittämisen tukena"
Tallenne
Webinaarin vetäjät Antti Kauppila (ISY), Antti Ronkainen (ISY)

Webinaarissa kerrotaan, miten opetushenkilökunnan opetusta voidaan tukea flippauksen eli käänteisen opettamisen avulla. Webinaarin aikana Itä-Suomen yliopiston "flipparit" kertovat, miten opetuksen kääntäminen Itä-Suomessa sekä muutamassa partneriyliopistossa on tapahtunut ja miten sitä on tuettu sekä minkälaisia tuloksia opetuksen kääntämisestä on saatu. He kertovat myös kokemuksia, miten saada henkilökunta innostuneesti lähtemään muutoksen tielle.

28.11.2019 "Jakaen ja yhteistyöllä digitaitoja opettajille"
Tallenne
Webinaarin vetäjät Satu Hakanurmi (TY) ja Hannele Rajaniemi (JYU) sekä Sirke Pekkilän diat (Uniarts)

Webinaarissa kerrotaan, millaisia kokemuksia on saatu opettajien digiosaamisen kehittämisessä hieman eri tavoin JYUssa, Taideyliopistossa ja Turun yliopistossa. JYU:n digikummiverkosto (http://r.jyu.fi/digikummit) ja Taideyliopiston digitiimit sekä Turussa kehittäjäyhteisöjen opetuksen yhteissuunnittelu ovat malleja, joita on kehitetty tukemaan opetushenkilökunnan arjen työtä joko vahvistaen heidän digipedagogista osaamistaan tai koulutus-/opetussuunnitteluaan. Lisäksi esitellään Turun tuottama opettajien (digi)pedagoginen tukisivusto.

torstai 7. marraskuuta 2019

Pois pintasuuntautuneesta oppimisesta ja lopputentistä

"Flippaus ilman formatiivista arviointia on kuin saapas ilman toista saapasta! Opiskelija pintasuuntauttaa oppimista päästäkseen lopputentistä läpi. Tenttipaineen poistaminen tuottaa parempaa oppimista", Markku Saarelainen toteaa. JYUn Flippausseminaarissa lokakuun lopussa Jyväskylässä pohdittiin erityisesti formatiivinen arviointia.

Jatkuva arviointi tukee oppijan omaa tekemistä oppimisprosessissa: arviointi on kaikkialla läsnä toiminnassa. Olennaista on, että opiskelija tietää arviointikriteerit ja pystyy myös vaikuttamaan niihin. Opiskelijan oman ajankäytön suunnitelma on tärkeä ja siksi yksi pakollisista tehtävistä.

Itä-Suomen yliopistossa on tähän mennessä noin 10 000 opiskelijaa osallistunut käänteiseen oppimiseen. Perinteisen luokkahuone ja tentti -normin rikkominen vaatii paljon opettajalta, mutta tulokset puhuvat puolestaan: "Omilla kursseillani läpäisyprosentti kohosi 20 prosentista 80 prosenttiin", Saarelainen kertoo.

Koskisen Pekan (JYU) kehittämää primetimelearning -mallia on sovellettu myös Itä-Suomessa: Markun opiskelijat toimivat neljän hengen tiimeissä kahdeksan viikon ajan.

"Psykologisesti turvallinen vertaisryhmä sitouttaa opiskeluun. Practice-vaiheessa ryhmä tapaa missä hyvänsä, tekee verkkoon laadittuja tehtäväpaketteja ja harjaannuttaa omaa ajatteluaan ymmärtäen asiat. Problem solving -vaiheessa opiskelijat soveltavat oppimaansa. Säännöllisissä opettajan primetime-tuokiossa opiskelijat valitsevat, mistä ongelmista haluavat keskustella sekä saada lisätietoa, analysoida ja arvioida", Pekka Koskinen kertoo.

Miten varmistetaan, ettei ryhmätyöskentelyssä ole vapaamatkustajia? "Yliopisto-opinnoissa edellytetään vastuullisuutta ja luottamusta. Viimeistäänkin pienryhmissä ja opettajan tapaamisissa paljastuu, onko opiskelija oppinut", Saarelainen toteaa. "Opiskelijat ovat motivoituneita osallistumaan kontakteihin. On selkeästi havaittavissa merkityksellisyyden kasvu ja sivutuotteena syntyy parempaa oppimista."

Koskisen mukaan arviointi toimii opiskelijalle voimanlähteenä ja se koostuu opettajan arvioinnin lisäksi jatkuvasta itsearvionnista ja ryhmäarvioinnista.

Pienryhmätyöskentely edellyttää myös uudenlaisia tiloja: enää ei tarvita isoja luentosaleja, vaan pikemminkin tasalattiaisia muuntuvia tiloja, joissa on mukavia sohvia, soppeja ja mahdollisuus jakaa opiskelijan näyttöä.

Katso tallenteina esitykset: Markku Saaralinen(UEF):"Flippaus ja formatiivinen arviointi" ja Pekka Koskinen (JYU) "Arviointi Primetimelearningissa".

Taustaksi videoklipit: Päivi Atjosen "Muuttuvat käsitykset arvionnista" sekä Pekka Koskinen: "Mitä on primetimelearning- eli laatuaikaoppiminen?"

Lisää flippaukseen voit perehtyä Flippaus-manuaalissa!

Flippareiden omissa työpajoissa oli verkon kautta läsnä myös UEFin yliopistonlehtori Jonna Koponen, jonka flippauskokemuksia voit lukea lisää: https://www.uef.fi/-/opiskelijat-kokevat-positiivisesti-kaanteisen-opetuksen-vuorovaikutuskoulutuksessa

keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Jaossa (digi)pedagogisia vinkkejä - katso videoklippi Digikummikanavalta

JYU:n Digikummiverkosto jakaa hyviä (digi)pedagogisia vinkkejä yli laitos- ja tiedekuntarajojen nyt myös videoklipein Digikummikanavalla Moniviestimessä. Ilmianna hyvä (digi)pedagoginen idea tai opetuskokeilu digikummillesi. Voit tehdä klipin itse tai pyytää digikummilta tähän tukea.

Digikummiverkosto julkaisee noin kahden viikon välein maanantaisin lyhyen videoklipin Digikummikanavalla: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/digikummi/open-digipedagoginen-oivallus-hyvat-kaytannot-jakoon

Etkö tiedä mikä on JYU: digikummiverkosto? Tai kuka on tiedekuntasi digikummi? Lue lisää: http://r.jyu.fi/digikummit

Tuorein videoklippi on Judit Hahnin: "How to do virtual exchange?"

Judit Hahn palkittiin vastikään syksyllä TINEL-hankkeen järjestämässä kansainvälisessä kilpailussa."Korkeakouluille avoimessa kilpailussa etsittiin parhaimpia käytänteitä saavutettavuuteen ja esteettömyyteen verkko- ja etäopiskelussa. Hahnin toteutus tarjoaa kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdollisuuden virtuaalisessa oppimisympäristössä. Samalla se mahdollistaa kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta myös niille opiskelijoille, joille ei ole erilaisista käytännön syistä mahdollista matkustaa."

tiistai 8. lokakuuta 2019

Pakoon iltapäiväksi pe 11.10. - Jaossa hyviä digipedagogisia käytäntöjä!

(kuva: Minna Maukonen)

JYU:n digikummit järjestävät opettajille pop up -henkisen iltapäivän Ruusupuistossa. Tarjolla on tuoreita näkökulmia, miten eri tavoin voit tukea opetusta digityökaluilla ja (digi)pedagogisilla näkökulmilla. Vertaiset siis kertovat omista opetuskokeiluistaan vertaisille!

Iltapäivän aloittaa klo 13.00 OKL:n Mikko Hiljanen esityksellään "Mysteerejä ja pelillisiä pakohuoneita".

Pop upien teemoina klo 14-15.45 ovat mm. Pakohuone verkossa, VR eli virtual reality pedagogisin silmälasein, Flippausta eli käänteistä opetusta JYU:ssa, Miten rakennan toimivan verkkototeutuksen sekä vertaisopettajat raottavat monipuolisesti toteutettuja Moodle-kurssialueita.

Löydät tapahtumasta tarkemman sisällön ja aikataulun: https://www.jyu.fi/koulutus/dipe/popup11102019. Ennakkoon ilmoittautuneille tarjolla kaffet!

torstai 3. lokakuuta 2019

Tule ja parasta - ideoita korkeakoulupedagogiikkaan!

Millaista digitaalisaatioon liittyvää osaamista opettajilta edellytetään? Kuinka paljon digicampus.online tarjoaa amk-opiskelijoille verkkokursseja ristiinopiskeluun? Millaista verkkomateriaalia on tarjolla opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseksi? Mm. näihin kysymyksiin löytyi vastauksia 30.9. Helsingissä järjestetyssä Tule ja parasta -seminaarissa, jonka teemoina olivat opiskelijoiden kiinnittyminen työelämään, digipedagogiikka sekä opettajien pedagoginen osaaminen ja sen kehittäminen. Seminaarissa oli äänessä neljä OKM:n korkeakouluopetusta tukevaa hanketta: KOPE, Toteemi, eAMK sekä Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Näistä viimeisimmässä JYU:n digikummiverkosto on toiminut osahankkeena.

Opettajien arkityön tueksi on nyt tarjolla myös mm. verkkototeutusten laatukriteerit ja arviointityökalut, materiaalipankkeja sekä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia. eAMKissa on rakennettu uusille opiskelijoille digistarttipaketti, samoin opettajille on Turun yliopiston tuottama opettajan tukisivusto, joka konkreettisesti opastaa työkaluja, erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia olipa kyse lähi- tai verkko-opetuksesta tai niiden yhdistelmästä. Maksuton oppimisanalytiikan perusteisiin pureutuva mooc on tarjolla vuoden loppuun saakka.

Uuden hallituksen linjaaman visio 2030:n tavoitteena on, että vuonna 2030 korkeakoulutettujen määrä 25-34-vuotiaista olisi 50 %, mikä merkitsee yli 20 % enemmän tutkintoja kuin tällä hetkellä. Miten tähän tavoitteeseen päästään? Korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelmassa vuosille 2020-25 yhtenä keinona on lisätä korkeakouluopettajien verkostoitumista sekä henkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Tässä on haastetta, koska "Opettaja oppii pääosin yksin. Digitaalisuus on osalle välttämätön paha ja verkostomainen opettajuus on osalle opettajista haaste", Aila Töytäri kiteytti tutkimukstuloksiaan. Voit lukea lisää tutkimuksesta Töytärin elokuussa julkaistusta väitöskirjasta

Yrittäjien edustaja Joonas Mikkilä korosti, että pedagoginen osaaminen moninaistuu: "Jokainen opettaja on oppimisympäristöjen muotoilija: enää ei riitä pelkät luokkahuoneet, vaan miten opettaja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. Opettaja on myös oppimisteknologian ja –analytiikan asiantuntija: datan pohjalta opettaja voi päätellä millainen oppimisympäristö ja oppimisen tahti kullekin soveltuu."

"Opettaja on myös toiminnallisen pedagogiikan taitaja: miten voidaan tukea työelämässä tapahtuvaa oppimista, osaamisen kehittymistä näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi. Lisäksi opettaja toimii valmentajana: Valmentajana on pystyttävä ymmärtämään oppijan ja yhteisön tilannetta, kartoittaa vahvuuksia ja keh.kohteita tavoitteiden pääsemiseksi. Opettajan on siis jatkuvasti kehitettävä osaamistaan. Jokaisella opettajalla on oltava jonkinlainen perusosaaminen eo. neljästä teemasta, mutta osa opettajista voi erikoistua eri teemoihin ja sisäisesti auttaa muita yksikössään."

Tutustu tarkemmin seminaarissa jaettuihin materiaaleihin - ja parasta omaan opetukseesi!