torstai 16. syyskuuta 2021

Moodlen arviointikirja – mainio mahdollisuus

Moodlen arviointikirja on hyvä valinta arviointien kirjaamiseen, kun halutaan näyttää kurssin tehtävien, tenttien tai Moodlen ulkopuolella tapahtuvien opetustapahtumien arvioinnit opiskelijoille. Sisussa näkyy kurssin kokonaisarvosana sekä suoritukset, mutta Moodlessa voidaan näyttää opiskelijalle yksittäisten tehtävien, tentin tai esimerkiksi seminaariesitelmän arvioinnit sekä palautteet niihin. Opiskelijat näkevät vain omat arvosanansa ja opettajat näkevät kaikkien kurssialueen opiskelijoiden arvosanat. Opettaja voi tehdä arviointikirjaan myös omia merkintöjään, jotka voi piilottaa opiskelijoilta. Arviointikirjaan voi lisätä sarakkeita ja sarakkeiden paikkoja voi helposti muuttaa. Arviointikirjaa kannattaa ilman muuta hyödyntää, jos muutoinkin käyttää aktiivisesti Moodle-kurssialuetta opetuksessaan. 

Arviointikirja käyttöön!

Jos et ole vielä tutustunut Moodlen arviointikirjan käyttöön opettajana, niin muutamalla pienellä asetuksella pääset siinä mainiosti alkuun. Tärkein asia on se, että jokaisessa arvioitavassa Moodlen tehtävässä, palautuslaatikossa tai muussa aktiviteetissa on arviointiasetukset kohdallaan ennen ensimmäistä palautusta tai suoritusta. Suurimmassa osassa aktiviteetteja oletusasetuksena arviointi on "päällä". Arvioinnin oletusasetus maksimi 5 pistettä voidaan ajatella asteikoksi 0-5, mutta jos käytät jotain muuta arviointitapaa tai -asteikkoa, niin se täytyy muistaa asetuksista myös valita. Jos aktiviteettia ei arvioida ollenkaan, niin sekin kannattaa ehdottomasti asettaa, koska siten aktiviteetti ei näy ollenkaan arviointikirjassa. Oikeastaan kaikkea muuta voidaan säätää kurssin edetessä. 

Toinen hyvä perusohje arviointikirjan käyttöönottoon on se, että Moodlessa palautusten tai suoritusten arvioinnit tehdään siellä tehtävässä tai aktiviteetissa, josta ne sitten siirtyvät automaattisesti Moodlen arviointikirjaan. Merkintöjä toki voi tehdä myös suoraan arviointikirjaan, mutta esim. tehtävässä tai Turnitin-tehtävässä olevat arviointityökalut ovat hyviä ja niitä kannattaa hyödyntää. 

Moodlen arviointikirja näyttää mitä sattuu (oletusasetuksilla)

Tosiaan se, että aktiviteettien arviointi-asetukset ovat kunnossa, on se tärkein asia. Oletusasetuksilla Moodlen arviointikirja laskee viimeiseen sarakkeeseen keskiarvoa kaikista niistä aktiviteeteista, joissa arviointi on asetettuna "päälle". Jos et opettajana halua näyttää tätä keskeneräistä tai "virheellistä" arviointia eli kurssiyhteenvetoa opiskelijoille, niin sarakkeen voi laittaa Asetus-välilehdeltä piiloon opiskelijoilta. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanan päälle voi myös syöttää oikean arvionnin. Arviointikirjaa voidaan käyttää yksinkertaisesti eli arviointimerkintöjen tekemiseen ja niiden esittämiseen ilman mitään laskentaa. Halutessasi siihen voidaan rakentaa myös automaattinen kokonaisarvosanan laskeminen. 

Jos automatiikkaa halutaan hyödyntää, niin automaattisen laskemisen asetuksia voi tehdä milloin tahansa kurssin aikana. Arviointikirjan yhteenvedon tyypiksi eli kurssiarvosanan laskentatavaksi on mahdollista asettaa ensimmäisen rivin Muokkaa-valikon takaa esim. painotettu keskiarvo, jolloin pystyt asettamaan painokertoimet kokonaisarvosanan laskemista varten. Jos tehtävistä vain osa vaikuttaa kurssin kokonaisarvosanaan tai sen laskemiseen käytetään jotain kaavaa, niin tule käymään Moodle Arviointi-työpajassa. Työpajassa voimme katsoa kurssialueen arviointiasetukset yhdessä kuntoon. Ennen työpajaa kannattaa miettiä valmiiksi, mistä kurssin kokonaisarviointi koostuu ja minkälaisia arvosanoja annetaan. 


Arvioinnit Moodlesta Sisuun

Moodlen arviointikirjasta saa siirrettyä kolmella napin painalluksella kurssin kokonaisarvosanat Sisuun, kunhan vaan Moodle-kurssialue on yhteydessä Sisu-toteutukseen eli esim. luotu Sisun kautta. Sisu-yhteys Moodle-kurssialueeseen voidaan kytkeä myös takautuvasti. Vie-välilehden kautta viedään arviointikirjasta vain viimeinen eli kurssiyhteenvetosarake Sisuun. Moodlesta vietyjä arvosanoja voi vielä tarvittaessa muokata Sisun Arviointi-välilehdellä ja arvosanat pitää muistaa vahvistaa suorituksiksi eli lähettää arvioinnit rekisteriin. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanoja voi lähettää Sisuun monta kertaa. Vain vahvistamattomat arvosanat siirtyvät Sisuun. Sisussa vahvistetut arvosanat siis säilyvät ennallaan, kun tehdään uusia arvosanojen vientejä. 

En vielä hallitse Moodlen arviointikirjan toimintoja

Tervetuloa mukaan koulutuksiin! Järjestämme paljon Moodle-koulutuksia ja työpajoja. Ne kaikki löytyvät Unosta tai http://henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi. Lisäksi voit tilata help.jyu.fi -portaalin kautta ilmaisia henkilöstökoulutuksia esim. Moodlen arviointiasioihin liittyen kunhan vain osallistujia on vähintään viisi henkilöä. 

Syyskuun alussa avautui Moodlessa uusi Arvioinnin perusteet Moodlessa-verkkokurssi. Verkkokurssilla katsotaan ensin lyhyesti perusteet Moodlen arviointiasioihin. Sen jälkeen voit tilata itsellesi harjoittelua varten kurssialueen sekä tutustua valmiisiin malleihin.

Ohjeita Moodlen arviointikirjan saloihin löytyy myös help.jyu.fi -portaalista esim. kirjoittamalla hakukenttään arviointikirja tai arviointi ja selailemalla ohjeita Ohjeet > Opettajalle > Verkkoympäristöt. Moniviestimessä on kaksi MoodleTorstai-tallennetta arviointiin liittyen. Tallenteiden yhteydessä on myös webinaareissa käytetyt diat. 


keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Tarjolla ohjeita toimiviin etä- ja hybridityöskentelyn käytänteisiin


Miten järjestän toimivan etä- ja hybridikokouksen? Mitä asioita tulisi huomioida monipaikkaopetuksessa?  Miten tukea vuorovaikutusta kun osa osallistujista on etänä? Millaista on oman työn johtaminen ja hyvinvointi etätyössä?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia uudelta elokuussa julkaistulta Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -ohjesivustolta, jossa digipalvelut oli yksi sisällöntuottajista. Löydät ohjesivuston linkin myös Unosta Osaaminen ja hyvinvointi -osiosta. Ohjeistuksista löydät myös tallenteita: mm. Movin opettaja ja JYULearn hankkeessa toimiva Salme Korkala esittelee käytännönläheisesti, miten otat käyttöön Dell55-laitteen hybridityöskentelyn tueksi sekä lyhyesti muita siirreltäviä laitteita. Dell-kärry-vaihtoehto on helppokäyttöinen, koska sen ytimen muodostaa ihan tuttu windows-tietokone! 

Elokuun lopussa digipalvelut järjesti myös webinaareja, joissa näkökulmana Etä- ja hybridiopetuksen välineet sekä laajemmin kaikille Päivitä tietosi Zoomista. Molemmat tallenteet löydät Moniviestimestä

Kannattaa katsoa myös Hyvät käytännöt jakoon -webinaarin 27.8. -tallenteet, joissa henkilökunta jakaa kokemuksiaan ja  hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja. Aiheina ovat mm. "Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää monipaikkaopetuksesta", "Vuorovaikutuksen tukeminen monimuoto-opetuksessa", "Etätyö tiiminvetäjän näkökulmasta" ja "Työskentely monessa paikassa ja monen aiheen kanssa". 

keskiviikko 18. elokuuta 2021

Terävöitä digitaitojasi lukukauden alussa


(kuva: Pexels)

Digipalvelut tarjoaa heti elokuun  puolivälistä alkaen runsaasti henkilöstökoulutuksia JYUn tukemista keskeisistä työvälineistä: mm. Moodle, Exam, Zoom sekä Etä- ja hybridityöskentelyn välineet -webinaarin. Lisäksi digipalvelut järjestää opettajille pyynnöstä KOVS-Sisu-laitoskoulutuksia.

Suuren suosion saaneita  Koe verkko toisin - Hyvät käytännöt jakoon -webinaareja jatketaan. Pe 28.8. -webinaarissa yhtenä kantavana teemana on etä- ja hybridityöskentelyn käytännöt sekä opetuksesssa että tiimityöskentelyssä. 

Koulutusten lisäksi on tarjolla runsaasti tallenteita -  yhtenä erityisesti uusille opettajille tai kertauksena muille Digivälineet opettajille -tallenne sekä KOVS-Sisu opettajille

Tarjolla on myös verkkokursseja, joista löydät lisää tietoa JYU:n Uno-portaalista Digiosaamisen kehittäminen.  

Ilmoittaudu pikaisesti henkilöstökoulutusportaalissa mukaan! 

tiistai 1. kesäkuuta 2021

Aktiivista jakamista Hyvät käytännöt -webinaareissa

 


Millaista voisi olla opetus uudella JYUXR-kampuksella? Miten järjestäisin opiskelijoille minikonferenssin verkossa? Millainen on tutkitusti paras Moodle-kurssialue? Miten ja missä pelillistämistä oppimisen tueksi? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy toukokuun lopun  JYUn hyvät käytännöt -webinaarissa hyviä opettajien itsensä kertomia caseja ja vinkkejä. 

JYULearn ja digipalvelut järjestivät lukuvuoden 20-21 aikana neljä Koe verkko toisin - nappaa hyvät käytännöt arkeesi -webinaaria, jossa oli puhujia oli yhteensä liki 30 ja osallistujia per tilaisuus 50-80.  

Hienoa, että yhteisömme jäsenet haluavat olla edistämässä uuden oppimistaja kokemusten jakamista.  - Ja kun jakaa niin saa: webinaarissa myös puhujat ovat hyötyneet osallistujien kysymyksistä ja kommenteista.

Yhteiset oppimistilaisuudet jatkuvat syksyllä: pe 27.8. ja 8.10. Ilmianna itsesi tai kollegasi/tiimisi puhujaksi. 

Tilaisuuksista on tallenteet ja ne ovat jaossa JYUn yhteisön sisällä Moniviestimessä. Löydät lisätietoa polkuavaimesta Unon osaamisen kehittäminen -sivustolta.  perjantai 30. huhtikuuta 2021

Thinglinkissä nyt Canva

Tiesitkö, että Thinginkillä voit helposti tuottaa interaktiivista sisältöä: helpoimmillaan elävöittää oppimateriaalejasi tai tiivistää sanottavasi monikerroksiseen infograafiin tarjoten etenemiseen valinnanmahdollisuuksia? Thinglink-kuva on upotettavissa Moodleen tai www-sivuillemme. 

Thinglink ei ole vain opettajan esittämisen työkalu: kuva voi sisältää myös tehtäviä esim. Forms-kyselyitä opiskelijoille tai tietyn opintojakso opiskelijat voivat myös toimia sisällöntuottajia.

Jyväskylän yliopistoon on hankittu lisenssi ja voit kirjautua thinglink.com -osoitteessa omilla yliopiston tunnuksillasi: huomaathan kirjautua Login with Microsoft -kohdassa (!). 

Thinglink on helppokäyttöinen ja suurin haaste on varmastikin miettiä sopiva polku tai tarinan juoni niin, ettei kuva tai video sisällä vain epämääräisen paljon erilaisia tägejä, joista oppija ei tiedä mitä ne oikeastaan sisältävät. Toisaalta tägit voi helposti myös numeroida, jos haluat esitellä yhdellä tavalla edettävän polun. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää Canvan erilaisia valmiita infograafi- tai muita kuvia, esimerkiksi prosessimaista polkukuvaa.  

Jos haluat hyödyntää Canvaa: klikkaa Thinglinkissä: Luo ja valitse Tyhjä tausta ja Jatka. Oikeasta yläkulmasta valitse: Lataa ja Suunnittele CanvallaLue lisää Canvasta ja katso videoklippi 

Jos Thinglink on sinulle uusi tuttavuus, tutustu ohjeistukseen Unossa (vinkki: Thinglink-kuva sisältää runsaasti esimerkkejä, ohjeita ja linkkejä videoklippeihin)


keskiviikko 14. huhtikuuta 2021

EXAMille uusi etusivu ja lisäyksiä tenttikoneiden ohjelmistovalikkoon

Jyväskylän yliopiston sähköisen tenttimisen palvelu EXAM on saanut uuden hienon etusivun!

Käyttäjille on joskus haastavaa saada tietoa esim. käyttökatkoista ja päivityksistä, vaikka huoltotiedotteita kirjoitetaankin aina digipalveluiden sivuille. Uuden etusivun myötä käyttäjälle saadaan ennen palveluun kirjautumista nyt yhdessä näkymässä kerrottua yleisiä asioita EXAMista mutta myös tiedotettua helpommin päivityksistä, huoltokatkoista tai vaikkapa uusista ominaisuuksista. Etusivulta käyttäjä ohjataan myös EXAM-ohjeiden äärelle ja nyt on lakisääteinen tietosuojailmoitus samoin kuin saavutettavuussselostekin saatavilla linkin takana. Etusivun oikeasta yläkulmasta sitten siirrytään tutulle kirjautumissivulle.Mobiililaitteilla etusivu skaalautuu niin, että kielivalinta ja kirjautuminen näkyvät yläreunassa ja ajankohtaisiin uutisiin sekä linkkeihin pitää hieman rullata alaspäin.

Word ja Excel lisätty EXAM-tenttikoneiden ohjelmistovalikkoon


Word ja Excel on nyt käytössä molempien EXAM-tilojen tenttikoneilla tentin aikana. Wordista on estetty oikoluku, joten opiskelija ei voi hyödyntää sitä tenttivastausta kirjoittaessaan. EXAM-tenttien tai kysymysten liitteeksi voi siis nyt lisätä myös Word- ja Excel-tiedostoja. 
  
tiistai 13. huhtikuuta 2021

Miten korona vaikutti suomalaisten somen käyttöön?


(kuva: Harto Pönkä)


"Korona synnytti suurimman somebuumin sitten Facebookin yleistymisen", sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä toteaa tuoreessa somekatsauksessaan (4/2021).  Esimerkiksi 81 % eli n. 3,3 miljoonaa 15-74-vuotiaista suomalaisista käyttää WhatsAppia viikottain. YouTube on toiseksi suosituin verkkopalvelu Suomessa jo yli 10 vuoden ajan. Suomalaisista 39 % katsoo YouTube-videoita päivittäin.

"Somepalvelujen suosituimmuus riippuu siitä, mitä ja minkä ikäisiltä kysytään." Facebookin käyttö laski Suomessa 2018-2020, mutta korona käänsi sen uudelleen kasvuun.

Miten eri somepalveluiden käyttö on vaihdellut vuosina 2014-2020? Mitä ovat katsotuimmat suomenkieliset YouTube-kanavat? 

Lue lisää: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-somekatsaus-04-2021/