torstai 1. maaliskuuta 2018

Opiskelijat vertaisopettajina tiedonhankinnan kurssilla

Perinteisesti opettaja on kurssilla enimmän osan aikaa äänessä, mutta millaisia vaihtoehtoja voisi olla? Jyväskylän yliopiston kirjastossa (nyk. Avoimen tiedon keskuksessa) tehtiin toisin: sulautuvalla tiedonhankinnan kurssilla opiskelijat työstivät omaa oppimispolkuaan tekemällä opetusvideoita vertaisoppijoille. Samalla syntyi kirjaston opetus- ja ohjausmateriaalia.

Kandidaatintutkimukseen kytketty Tiedonhankintamentelmät -kurssi rakentui ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuskerrasta sekä opetuskertojen välissä suoritettavasta välitehtävästä ja lopputehtävästä. Opiskelijat tekivät välitehtävänä käsikirjoituksen ja lopputehtävänä videon. Opiskelijat tekivät videoklipit maksuttomalla Screencast-O-Matic -ruudunkaappaus-sovelluksella ja latasivat valmiit videot Moniviestimen Oma kansio -sivulle sekä jakoivat linkin opettajalle ja muille kurssilaisille Optimassa.

"Opiskelijoiden ei tarvinnut editoida videoita mitenkään, mutta muutamat ryhmät olivat oman harrastuneisuutensa pohjalta silti editoineet, jotkut olivat esim. kokeneet tarpeelliseksi lisätä musiikkia taustalle. Editoin muutamista videoista itse lyhyempiä videoita, jotka ovat nähtävissä kirjaston Moniviestin-sivulla. Editoinnissa käytin Premiereä, jonka käyttöä kävin opettelemassa IT-palveluiden järjestämässä koulutuksessa", informaatikko Tiia Puputti Avoimen tiedon keskuksesta kertoo. "Kysyin erikseen kaikilta luvan, saako videoita käyttää opetusmateriaalina. Suurin osa antoi luvan".

"Välineet olivat riittävän helppoja. Ainoa ongelma Screencast-O-Maticin käytössä on se, että tarvitaan mikrofoni, esim. kuulokkeet joissa on mikrofoni. Kirjastolta voi lainata sellaisia, mutta niitä ei voi viedä kirjastolta ulos. Kahtena syksynä kun olen tämän totetuttanut, kaikki halukkaat ovat saaneet videon tehtyä".

"Palautteissa oli mielipiteitä moneen suuntaan. Yksi pääteema oli että kurssitehtävät olivat mukavaa vaihtelua ja "lähellä nykyaikaa". Toinen pääteema oli että videon käsikirjoituksen tekeminen tuki oppimista ja oli mielekäs oppimistehtävä, mutta itse videon tekeminen oli turhaa kertausta. Oli myös opiskelijoita, joiden mielestä videon tekeminen oli aluksi tuntunut hankalalta tai jopa ahdistavalta. Enimmäkseen videotehtävästä tuli kuitenkin hyvää palautetta."

Katso CC-lisenssillä jaettuja opetusvideoita Moniviestimestä.

Lue lisää: informaatikko Tiia Puputti on laatinut kokemuksistaan myös mielenkiintoisen artikkelin, jossa esitellään tarkemmin ko. kurssin toteutus sekä pohditaan vertaisoppimista ja -opettamista aktivoivana keinona: https://journal.fi/signum/article/view/69196

Tiia Puputti on myös yksi Jyväskylän yliopiston digikummeista: "Teknologia itsessään ei välttämättä ole hyvä tai huono asia asia - tärkeintä on lähestyä sitä pedagogiikka edellä. Tiedonhankintavideo kertoo opiskelijoiden tiedonhankintaa koskevista näkemyksistä heijastaen samalla kurssilla opittuja asioita. Opettajalle tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen mahdollisuus kurkistaa opiskelijoiden pään sisälle ja nähdä miten siitä puhutaan".

Lisätietoja työkaluista:

* Ruudunkaappausvideoiden tekoon maksuton Screencast-O-Matic: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/ruutukaappaus-screencast-o-maticilla

* Moniviestin on julkaisualusta sekä opettajille että opiskelijoille: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/oma-kansio

maanantai 5. helmikuuta 2018

Moodle-taitoja kevään 2018 aikana

Ensi lukuvuonna Optimaa voi käyttää oppimisympäristönä vain erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos on parhaillaan menossa oleva, useita vuosia kestävä erilliskoulutus. Ennakoithan siis ajoissa ensi lukuvuoden opetuksen suunnitteluasi ja valmistelet kevään aikana siirtymää joko Moodleen tai muihin järjestelmiin: Koppaan, TIMiin, Pedanetiin.

Moodlesta järjestetään kevään aikana lähes viikoittain kaikille avoimia koulutuksia. Kevään Moodle-koulutuksista löydät yhteenvedon: r.jyu.fi/moodlekoulutukset

Suositeltavaa on, että laitokset sopivat IT-palveluiden kanssa myös omia räätälöityjä Moodle -siirtymäinfoja ja työpajoja. Lähes kaikki tiedekunnat ja laitokset ovat jo näin tehneetkin. Työpajat ovat maksuttomia ja sisältö voidaan aina rajata tapauskohtaisesti osallistujien kanssa. Etuna on se, että samalla laitoksen väki voi keskustella myös muista yhteisistä verkko-opetuksen hyvistä käytännöistä. Moodle-työpajoissa opettajat työstävät omia kurssejaan ja vieriohjausta on tarjolla heti kun täsmäkysymys syntyy. Moni työpajaan osallistunut opettaja toteaakin jälkikäteen tyytyväisenä: "Sain onneksi rauhassa pajassa rakentaa kurssia - ja sain sen melkein jo valmiiksi".

Osa pitkän linjan Optima-opettajista on ollut huolissaan, häviävätkö vanhat Optima-työtilat syksyn alussa - jos esimerkiksi niitä haluaa jälkikäteen käyttää esimerkiksi tutkimuksenteossa? Ei hätää: työtilat eivät häviä, sillä kaikki aineisto säilytetään JY:n omalla Optima-palvelimella ja ylläpitäjät eivät poista mitään sisältöä ilman että siihen erikseen pyydetän lupa.

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Kuka on lähin digikummisi?

(Kuva: Katri Mustonen)

Jyväskylän yliopistossa on viime vuoden marraskuusta alkaen rakennettu digikummiverkostoa. 14 digikummia on koottu jokaisesta tiedekunnasta ja osasta erillislaitoksia sekä viestintäpalveluista. Näin meillä on aktiivisesti toimiva vertaisverkosto, jossa on tarkoitus jakaa hyviä digipedagogisia käytäntöjä yli tiedekunta- ja laitosrajojen.

Mitä digikummi sitten JY:ssa konkreettisesti tekee? Tutulta vertaisopettajalta on helppo kysyä vinkkiä ja hän neuvoo oman kokemuksensa kautta sekä ammentaa uutta digikummiverkostosta. Verkostossa jaetaan säännöllisesti kokoontuen ideoita ja kokemuksia, miten voisin pedagogisesti mielekkäällä tavalla tehdä toisin hyödyntäen tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisen ja opetuksen tukena. Tarkistapas, kuka on lähin digikummisi.

Digikummi-verkostotoiminta on käynnistetty Jyväskylän yliopistossa osana OKM:n "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" -hanketta vuosina 2017-19.

Lue lisää: http://r.jyu.fi/digikummit

tiistai 2. tammikuuta 2018

"Tavataanko kasvotusten vai verkon välityksellä?"

Joustavuus on yksi tärkeä perustelu monimuotoisen ohjauksen kehittämiseksi.

"Monimuotoisessa ja sulautuvassa ohjauksessa yhdistyvät joustavasti eri tavoin toteutetut ohjaajan tai opiskelijan organisoimat verkkoperustaiset vuorovaikutustilanteet ja myös kasvokkain tapahtuvat ohjaustilanteet. Ohjaus on sulautunut joustavaksi hybridiohjaukseksi," toteaa Verkko-ohjaaja –hankkeen projektipäällikkö Hanna Ylönen. Hankkeen aikana luotiin OAMKiin eOhjauspalveluiden kokonaisuus. Hankkeen tuloksia esiteltiin verkkoseminaarissa marraskuussa 2017.

"Digitalisaatiosta huolimatta ohjauksen tarve ei vähene. Pikemminkin ohjattava voi valita itselleen sopivimman tavan ja opiskelijan on mahdollista yhdistellä sekä molemminpuolista että yksisuuntaista viestintää", korostaa Ylönen.

"Digitalisaatio on haaste mutta myös ainutlaatuinen mahdollisuus ohjauksen saatavuudessa, saavutettavuudessa ja oikea-aikaisuudessa". Saatavuuteen liittyvät erityisesti maantieteelliset sekä työssä käyvien tai pienten lasten kotoa käsin opiskelevien äitien ajankäyttöön liittyvät haasteet. Monimuotoryhmien määrä kasvaa kokoajan ja joustavan ohjauksen tarve lisääntyy.

"Verkko-ohjaus edellyttää myös ohjaajilta tietynlaista prosessia, uuden oppimista sekä aikaa opetteluun, valmiuksien ja osaamisen hiomiseen. Lisäksi palvelua on markkinoitava opiskelijoille ja huomasimme, että opiskelijoilta vie aikansa löytää palvelut," toteaa yksi seminaarissa omista oivalluksistaan kertonut ohjaaja.

"Verkko-ohjaus on tullut luontevaksi osaksi ohjaustyötäni: kysynkin, että tavataanko kasvotusten vai verkon välityksellä? Aremmat aiheet vaativat usein lähitapaamisen". Työkaluina on käytetty mm. Adobe Connect-verkkokokousta ja Skypea.

Ohjaajat ovat tehneet myös pienryhmäohjausta verkon välityksellä: "Opinnäyteryhmässä on toteutettu erilaisia tehtäviä ja keskusteluja ja ne onnistuivat hienosti. Ohjaustilanteiden ennakkoon suunnittelu ja valmistelu vie aikaa. Erityisesti tietosuojakysymyksiin on kiinnitettävä huomiota".

"Ohjausvideot ovat tuoneet joustavuutta itselle ja opiskelijoille: ohjausvideolla kerrotaan perinteisen infon asiat ja näin säästetään aikaa ja vaivaa paikanpäälle tulemisen sijaan. Etuna on myös se, että kerralla tavoitetaan useampia opiskelijoita", toteaa Avoimen yliopiston suunnittelija.

Opiskelijapalveluissa on hyödynnetty myös chattia, jossa opiskelija voi itse valita, kysyykö nimellä vai anonyymina. Chat-päivystyksessä osa kysymyksistä hyvin yleisiä tai nopeasti neuvottavia, osassa opiskelijoita pyydetään sopimaan jatko-ohjausaika.

Tutor-opettaja on puolestaan hyödyntänyt WhatsAppia tutoroinnissa tukena: "Ryhmässä opiskelijat ovat myös auttaneet toisiaan pienissä käytännön asioissa eli etuna on nopea vastaus opettajalta tai toisilta ja samalla myös tutorohjaajan rooli muuttuu."

Lue lisää: Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa: http://www.oamk.fi/epooki/2017/verkko-ohjaaja/

torstai 28. joulukuuta 2017

Ota käyttöösi Skype for Business helpottamaan työntekoa ja yhteydenpitoa

Miten voisin kätevästi pikapalaveerata eri kampuksilla työskentelevien kollegoiden kanssa verkossa? Tai välttää työmatkustamisen vaivan ja kutsua yhteistyökumppanit verkkoon? Myös pikaiset tekstipohjaiset viestit voivat olla käteviä esimerkiksi avokonttorityöskentelyssä.

Skype for Business on lisätty kaikkiin Jyväskylän yliopiston henkilökunnan Windows- ja Mac-työasemiin 13.12. Uusi Skype for Business -työkalu mahdollistaa niin pikaviestit, videopuhelut, tavalliset puhelut kuin verkkokokoukset suoraan työasemaltasi. Skype for business -palvelussa voit jakaa näyttösi sisällön kokoukseen osallistujille tai jakaa muuta materiaalia ja muokata niitä yhdessä. Palvelu toimii sekä yliopiston sisällä että yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ja sen saa myös mobiililaitteeseen.

Palvelu toimii Windows- ja Mac-laitteilla. Linux-käyttäjät voivat hyödyntää sovellusta ainoastaan mobiililaitteella, esim. Android-puhelimella. Skype for Business kuuluu Microsoft Office -pakettiin ja se vaatii Office 365 -palvelun aktivoinnin. Vinkki: jotta voit käyttää Skype for Businessia, tarkista että olet aktivoinut Office 365 -palvelun IT-palvelujen Salasana-palvelussa. Tarkemmat ohjeet aktivointiin: http://r.jyu.fi/aOj Skype for Business -palveluun kirjaudutaan yliopiston tunnuksella muodossa tunnus@jyu.fi.

Ohjeita Skype for Businessin käyttöön: http://r.jyu.fi/qC3

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä IT-palvelujen lähitukeen: www.jyu.fi/itp/palvelut/lahituki

perjantai 22. syyskuuta 2017

Sinäkö se oot - uusi digikummi?

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy uudenlainen toimintamalli, jossa digipedagogista tukea tuodaan lähelle opettajaa ja hänen arkityöhönsä. Jokaisesta tiedekunnasta ja neljästä erillislaitoksesta kutsutaan mukaan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä digikummeiksi. Digikummi haluaa kokeilla uutta ja innostaa kollegoita kehittymään opetusteknologian hyödyntämisessä.

Digikummin tärkein tehtävä on jakaa kokemuksia ja vinkkejä vertaisille omassa yksikössä. Digikummin ei tarvitse olla mikään digiguru - teknisiin kysymyksiin hän saa ideoita ja tukea digikummeista syntyvästä vertaisverkostosta ja IT-palveluilta. Näin digikummi toimii linkkinä ja auttaa löytämään ratkaisuja opettajien tarpeisiin.

Digikummitoiminta on osa OKM:n erityisavustuksella rahoitettavaa "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" -hanketta vuosille 2017-19. Hankerahoituksen avulla on mahdollista saada digikummille huojennusta työsuunnitelmiin (30 h kontaktiopetusta) kalenterivuoden 2018 aikana.

Opettaja, lähde mukaan! Hae digikummiksi 29.9. 2017 mennessä. Lisätietoa hankkeesta ja hakulomake: https://www.jyu.fi/koulutus/dipe/esittely

Katso videoklippi: kokkolalaisten kokemuksia digikummitoimintaa vastaavasta ADeE-verkostosta: Mitä iloa ja hyötyä sain arkityöhöni? https://urly.fi/OsA

perjantai 1. syyskuuta 2017

Eväitä oppisen ja opetuksen tueksi Vaasan Pedaforum-päiviltä

Miten digistrategia kannattaisi luoda ja jalkauttaa korkeakoulussa? Millaisista tekijöistä rakentuu aktiivista oppimista tukeva luokkahuone? Miksi opettajan kannattaa kokeilla perinteisen luennon sijaan käänteistä opetusta? Entä voiko mitä tahansa aihetta, esimerkiksi pedagogiikkaa tai vuorovaikutusta oppia ja opettaa verkossa? Muun muassa näitä näkökulmia valotettiin Pedaforum-päivillä elokuun puolivälissä Vaasassa - kuin Strömsössä –hengessä.

Monessa korkeakoulussa, mm. Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa, on vastikään työstetty Koulutuksen digistrategiaa 2020 moniäänisesti, sillä koulutuksesta vastaavan vararehtorin työryhmän muodostivat henkilöt yli yksikkörajojen: edustajia opetusteknologiayksiköstä, tietohallinnosta, tukipalveluista, opettajista ja opiskelijoista. Digistrategian jalkauttamista helpottaa se, että korkeakoulun hallitus, yksiköiden johtajat ja koulutusohjelmavastaavat seisovat vahvasti sen takana. LUTissa uskalletaan käyttää myös mittareita: yhtenä tavoitteena on kasvattaa opettajien tuottaman digitaalisen opetuksen määrää ja on sovittu, että kukin opettaja ottaa joitakin uusia tvt-työkaluja käyttöönsä omassa opetuksessaan. Samalla on varmistettu toimivat digioppimista tukevat tukipalvelut kokonaisuudessaan: ei pelkästään opetusteknologian osalta, vaan myös kirjaston, tilapalveluiden ja tietohallinnon palvelut.

Flipped classroom – opetusmetodi oli näkyvästi esillä seminaaripäivillä. UEFin tuttavallisesti nimittämät flippari-opettajat kääntävät perinteisen kuuntelulle rakentuvan luokkakulttuurin ylösalaisin. Opiskelijat perehtyvät etukäteen perusasioihin videoklipeistä tai kirjoista - ja kontaktiopetuksessa aktiivisesti keskustellaan, kysellään, nostetaan esille asioita joita ei ymmärretty ja näin syvennetään tietämystä yhdessä. Flippaus oppijakeskeisenä menetelmänä onnistuu parhaiten, jos aihe on opettajalle tuttu ja ennen videoiden tuottamista hän tekee huolellisesti ydinainesanalyysin. Osa oppijoista voi kokea menetelmän työläänä – mutta toisaalta: oppimisen eteen on yleensä nähtävä vaivaa.

Ruotsalaiset Marie Leijon ja Lena Dafgård pureutuivat puheenvuoroissaan ”tilapedagogiikkaan”: “design for learningissa” tila on järjestetty uudelleen sijoittamalla ympäri luokkaa joukko pyöreitä pöytiä, screenejä ja valkotauluja – ja jopa melua estäviä ”noice captures” -ratkaisuja. Nyt opettajan paikka onkin keskellä huonetta, josta hänen on helppoa seurata pienryhmien työskentelyä sekä havaita oppimisen etenemistä ja nostaa esille ryhmien tuotoksista erityisiä näkökulmia. Vastaavasti kun tila sallii uudenlaisen tavan toimia, opiskelijoilta edellytetään mm. taitoa neuvotella ryhmissä ja toisinaan epävarmuudenkin sietoa (”design in learning”). Katarina Winka Umeån yliopistosta rohkaisee opettajia tekemään opetusporfolion, joka on laajempi kuin CV. ”Portfoliossa on olennaista pohtia omaa opetusfilosofiaa – sekä liittää siihen konkreettisia asioita, kuten esimerkkejä työstä ja vertaisten arviointia. Opettajan tulisikin avata osaamistaan kuten tutkija vastaten kysymyksiin: mitä olen tehnyt (cv), miten olen tehnyt, miksi ja mitkä ovat ratkaisuja valinnoistani. ”

Summasummarum: yhdestä suusta todettiin, että jälleen kerran opettajien ja suunnittelijoiden avoin kokemusten jakaminen ja myös haasteista keskusteleminen voimaannuttivat. Monella on repussa nippu uusia kehittämisideoita kokeiltavaksi omassa talossaan! Seuraavan kerran tavataan ensi syksynä Turussa.

Lisätietoja aiheista ja esityksistä löydät: http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/programme/