torstai 29. lokakuuta 2015

Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä TVT:n käyttöön Facebook-ryhmistä”Hankittiin laitokselle 20 iPadia. Mitäs me nyt näillä tehdään?” 
”Mikä olisi hyvä äänestys-appsi?”
”Onko kellään ehdotuksia kohtuuhintaisista näppiksistä Samsung-tabille?”
 


Erilaisten mobiililaitteiden ja sovellusten määrä kasvaa huimaa vauhtia. Tuntuu siltä, että kun on yhteen sovellukseen tutustunut, on jo uusi laite tai sovellus olemassa. Vaikka kuinka yritämme pysyä kehityksessä mukana, tuntuu välillä siltä, että aina on askeleen jäljessä.
Kuluvan lukuvuoden kantavana teemana yliopiston yhteisessä henkilöstökoulutuksessa on hyvien käytäntöjen jakaminen. Hyviä käytäntöjä ja tietoa jaetaan myös sosiaalisessa mediassa.
Facebookissa on useita ryhmiä ja sivustoja, joissa pohditaan tvt:n käyttöä oppimisessa ja opetuksessa. Ryhmissä voi esittää kysymyksiä tai jakaa omia hyväksi havaittuja kokemuksia. Kokeneet tvt:n käyttäjät ja alan tienraivaajat jakavat ystävällisesti vinkkejä opetukseen ja oppimiseen.
Kun seuraavan kerran menet Facebookiin, tutustu esim. näihin ryhmiin ja sivustoihin. Tykkää tai lähetä liittymispyyntö ylläpitäjälle.

Ryhmiä 

  • iPad opetuksessa
  • Tablet-laitteet opetuksessa
  • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education
  • Android-tabletit opetuksessa
  • Windows-tabletit opetuksessa

Yhteisöjä/sivustoja

  • Opet pilvissä
  • Opettajan tekijänoikeusopas

torstai 22. lokakuuta 2015

Examissa suoritettu jo yli tuhat eTenttiä kesä-syyskuussa

Uuden Exam-etenttijärjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin JY:ssa. JY on ollut TTY:n ohella yksi Exam-kärkipilotoijista. Exam-etenttejä on suoritettu JY:ssa kesä-syyskuun aikana jo yli tuhat (tarkalleen 1130 kappaletta).

Kokemukset Examista ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä ensinnäkin opiskelijoiden kannalta: mm. vanhan järjestelmän palvelinongelmia käyttökatkoksineen ei ole ollut oman asennuksen ansiosta. Opiskelijoiden tenttivaraukset ovat sujuneet helpommin selkeämmän ajanvarauskalenterin avulla. Exam-järjestelmän yksi tärkeä ominaisuus eli vastausten automaattinen tallennus on estänyt vanhan järjestelmän harmilliset tilanteet vastausten hävitessä yllättävissä katkoksissa.

Myös etenttien luominen sujuu nyt aiempaa jouhevammin ja tentaattoreilla onkin järjestelmässä liki 500 julkaistua etenttiä, joista puolet on maturiteetteja.

Exam-järjestelmää kehitetään edelleen ja JY on halunnut panostaa erityisesti maturiteettiprosessin edistämiseen sekä suoritustietojen automaattiseen siirtoon Examista Korppiin ja rekisteriin. Lähitulevaisuudessa vielä tämän vuoden puolella Examissa ovat mahdollisia myös monivalintatentit.

keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Tvt-kummit kumppaneina opetuksen kehittämisessä yliopistossa


Tvt-kummien toimintaa
IT-palveluiden kouluttajat ovat aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämishankkeessa. eEducation-hankkeen painopiste on joustavien ja pedagogisesti laadukkaiden oppimismahdollisuuksien kehittämisessä: tavoitteena on luoda opiskelijoille monimuotoisia, interaktiivisia ja oppijalähtöisiä, tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntäviä opetuksen ja oppimisen ympäristöjä.

Vuonna 2015 eEducation-hankkeessa on mukana yhdeksän kehittämishanketta eri yksiköistä. Kehittämishankkeille on nimetty IT-palveluista omat tvt-kummit, jotka tukevat opettajia uusien ideoiden pedagogisessa kehittelyssä ja teknisessä toteutuksessa. Kummit ovat olleet hankkeiden tukena alusta asti. Hankkeiden vaatima tuki on vaihdellut teknisestä ja pedagogisesta konsultoinnista vieritukeen sekä täsmäkoulutuksiin. Esimerkiksi erään laitoksen henkilöstölle järjestettiin verkko-opetusbasaareja, joissa tarjottiin tietoiskuja toivotuista aiheista sekä käytännön opastusta niin teknisiin toimintatapoihin kuin pedagogisesti hyviin käytäntöihin.

Merja Laamanen, Jussi Ahokas
ja Pekka Koskinen
Kokemukset tvt-kummitoiminnasta ovat olleet hyviä ja konsepti on kerännyt kiitosta niin hankkeiden opettajilta kuin kummeilta. Opettajat ovat kiitelleet aikaa ja vaivaa säästävää täsmätukea sekä konkreettista apua niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Kummeina toimivat IT-palveluiden kouluttajat puolestaan ovat päässeet osallistumaan laitosten opetuksen kehittämiseen, jakamaan hyviä käytäntöjä sekä saaneet arvokkaita kontakteja.

eEducation-hankkeen koordinaattori Ulla Klemola, tvt-kummi Merja Laamanen sekä kaksi kehittäjäopettajaa Jussi Ahokas (kemian laitos) ja Pekka Koskinen (fysiikan laitos) kävivät esittelemässä tvt-kummitoimintaa valtakunnallisilla opetuksen kehittämisen Peda-forum-päivillä elokuussa. Kummitoiminta sai hyvää palautetta ja on poikinut yhteydenottoja sekä toiminnan esittelystä että vastaavan idean soveltamisesta muissa organisaatioissa mm. vertaistuen muodossa.


perjantai 2. lokakuuta 2015

Muista kuvausluvat!

Luentovideoiden taltioiminen on nykyään erittäin kätevää, mutta kaiken tämän kätevyyden keskellä tulee silti muistaa huolehtia kuvausluvista hyvissä ajoin etukäteen. Lupa-asioiden hoitaminen on aina tapahtuman järjestäjän ja/tai kuvauksen tilaajan vastuulla.

Luennoitsijalta tulee saada kuvauslupa ennen taltioinnin aloittamista. Mikäli luento videoidaan IT-palveluiden kuvauspalvelun kautta, lupa-asiat kannattaa selvittää jo ennen kuvausvarauksen tekemistä - tällöin vältetään epäselvät tilanteet, jossa kuvaaja on jo paikan päällä mutta taltiointi jouduttaisiin perumaan viime hetkillä kuvausluvan puuttumisen takia.

Kuvauslupa voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta kaikkein suositeltavinta olisi laatia lupapaperi tätä tarkoitusta varten tehdyllä kuvaussopimuspohjalla. Lupapohjassa kerrotaan, mitä taltioidulle tai suorana lähetetylle videolle tehdään ja kuinka kauan materiaalia voidaan käyttää. Tällöin taltiointiin liittyvät yksityiskohdat tulevat selviksi molemmille osapuolille - niin kuvauksen tilaajalle kuin luennoitsijallekin.

IT-palveluiden videotuella on lakimiehen kanssa yhteistyössä laadittuja valmiita sopimuspohjia tätä varten - lähetä meille pyyntö tukipyyntölomakkeen kautta ja lähetämme sinulle vastausviestissä sopimuspohjat kuvausjärjestelyitä varten. Lomakkeesta löytyy sekä suomen- että englanninkieliset versiot.

Tietoa tekijänoikeuksista tarjolla

 

Luentotallenteita tehdessä ja julkaistessa varsinaisen kuvausluvan lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös toiseen melkoisen laajaan asiakokonaisuuteen eli tekijänoikeuksiin. Tallenteella esiintyvä luennoitsija ei saa käyttää tekijänoikeuden alaista materiaalia esityksessään ilman oikeudenhaltijan lupaa eikä polkuavaimella suojaaminen poista tekijänoikeudellista vastuuta.

Tekijänoikeuksiin liittyy paljon yksityiskohtia - eikä siinä vielä kaikki: opetustoimintaan liittyen säännöissä on joitakin poikkeuksia. Näistä asioista löytyy paljon hyvin koottua ja mielenkiintoista tietoa Operight-verkkopalvelusta: www.operight.fi

Kaikissa luentovideoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit lähettää tukipyynnön videotuelle, mutta tekijänoikeuksiin ja muihin lakiasioihin liittyvissä kysymyksissä saat parhaat ja ajantasaisimmat vastaukset yliopiston lakipalveluista: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/tutkimuspalvelut/lakipalvelut