tiistai 27. syyskuuta 2016

Ääni- ja videopalaute on usein tekstiä elävämpää

Palautteesta oppii eniten! Opettajana moni kokee kuitenkin palautteen antamisen aikaavievänä erityisesti kirjallisena. Entäs jos antaisit palautetta äänellä tai videolla tekstin kirjoittamisen sijaan? Digivälineillä saat luotua melko autenttisen suullisen palautteenantotilanteen (:

Esim. Optima-verkko-oppimisympäristössä on valmiina helppokäyttöinen Nauhoita ääni- tai videopalaute -toiminto, jolla voit tallentaa max 10 minuutin mittaisen klipin. Opiskelija saa käyttöönsä tallenteen ja voi halutessaan kuunnella sen useampaan kertaan - sekä pysäyttää haluamaansa kohtaan. Opiskelija voi myös kommentoida palautetta, mikäli opettaja on määritellyt sen mahdolliseksi asetuksista.

Optimassa tallennustila on kuitenkin loppujenlopuksi rajallinen, joten muista poistaa aina ne videot, joita et enää tarvitse! Siksi isompien videoiden säilytyspaikkana toimiikin parhaiten Moniviestin. Sekä henkilökunnalla mutta myös opiskelijoilla on oma kansio Moniviestimessä, johon voi helposti tallentaa omia videoklippejä. Ks. tarkempi Videoiden tallentaminen omaan kansioon -ohje

Voit käyttää myös muita välineitä: esim. Screencast-o-maticia, jolloin lisäarvona on se, että voit samalla myös näyttää esimerkiksi opiskelijan työstä tiettyjä kohtia. Klippi voidaan tallentaa Moniviestimeen. JAMKissa Satu Aksovaaran teki opetuskokeilun SOMilla, jossa "opettaja kommentoi opiskelijan palauttamaa tuotosta digitaalisesti, puhuen ja näyttäen kohtia omalla tietokoneellaan. SOM tallentaa äänen, näytön tapahtumat ja opettajan web-kameran kuvan videotallenteeksi. Näin päästään yllättävän lähelle kasvokkain tapahtuvaa palautteenantotilannetta. --- Äänen, kuvan ja visuaalisten elementtien yhdistelmä teki palautteesta ymmärrettävämmän." Lue lisää kokemuksista: http://www.itk.fi/2016/ohjelma/foorumi/195

perjantai 16. syyskuuta 2016

Mitä opiskelijat toivovat opettajilta tvt:n hyödyntämisestä oppimisen tukena?

Kuva: https://pixabay.com

* Kurssimateriaalit jakoon verkossa - ja jo ennen luentoja!
* Luentoja myös tallenteina
* Enemmän ekirjoja tenttikirjoiksi!
* Tehtäviä ja harjoituksia verkkoon, myös malliratkaisut
* Lisää aktivoivia luentoja, joissa ongelmanratkaisua, interaktiivisia tehtäviä, äänestyksiä, kysymysten keräämistä
* Lisää palautetta oppimisesta: paitsi tenteistä myös opiskelujen edistymisestä. Edistymisen seurantaa ja arviointia myös verkossa – ja tukea oikea-aikaisesti
* Opettajien tulisi opetella käyttämään monipuolisemmin verkko-oppimisympäristöjä. Opettajille tukea hyödyntää teknologiaa innovatiivisemmin

Muun muassa nämä asiat nousivat opiskelijoiden toiveissa esille. Jyväskylän yliopisto toteutti osaltaan keväällä 2016 kansainvälisen korkeakoulujen välisen ECAR-kyselyn, jossa JY:n opiskelijat olivat kiitettävän aktiivisia: liki 900 vastausta.

Löydät kokonaisuudessaan kyselystä tehdyn avointen vastausten yhteenvedon: http://r.jyu.fi/ecarpalaute2016

Kyselystä on työn alla myös kansallinen yhteenveto sekä JY:n oma kvantitatiivinen yhteenveto, jossa on eroteltavissa myös tiedekuntakohtaiset toiveet.

Opettajien tvt-taitojen kehittämisessä yksiköiden esimiehet ovat avainasemassa: oivaltavatko he tukea ja resurssoida riittävästi opettajiensa tvt-osaamisen kehittämiseen? Yhden opiskelijan kommentti: "Provide teachers for learning to use technology in a pedagogical way. They are often eager to learn but for some reason don´t have enough knowledge (not provided, no time for learning?). --- It´s ok to fail as long as they keep on improving their teaching methods (with or without technology)"

Edetään siis pienin askelin - jotakin uutta toimintatapaa rohkeasti kokeillen! Tässä kehitystyössä saat kumppaniksesi IT-palveluiden kouluttajat, joilla on teknisen tietämyksen lisäksi myös pedagogista osaamista. Kutsu meidät laitoksellesi kehitystyöhön mukaan - ota rohkeasti yhteyttä: itp-koulutus@jyu.fi