perjantai 19. marraskuuta 2021

Ohjaus ja vuorovaikutus keskiössä poikkeusaikana

Millaisiksi opettajien ja opiskelijoiden roolit ovat muodostuneet opetuksessa ja ohjauksessa poikkeusaikana? Muun muassa tähän asiaan on pureuduttu vastikään julkaistussa tutkimuksessa korkeakouluopettajista pandemiavuonna 2020, jonka toteuttivat yhteistyönä OAJ, Haaga-Helian ja Itä-Suomen yliopisto. Vastaajista enemmistö (70%) oli ammattikorkeakoulujen edustajia, yliopiston henkilökuntaa oli liki 250. 

"Näkemykset opettajan roolin muutoksesta jakautuivat pääpiirteittäin neljään ryhmään. Osa opettajista oli omaksunut ohjaavan roolin aiempaa vahvemmin. Opettajat kokivat, että heitä tarvittiin entistä enemmän esimerkiksi kannustamaan opiskelijoita ja varmistamaan opittua. He olivat muokanneet opetusta siten, että tietoa välitettiin tallenteiden avulla, kun taas verkkotapaamiset opiskelijoiden kanssa painottuivat ohjaamiseen. Ohjaavaa rooliaan vahvistaneet opettajat kokivat, että vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa vahvistui ja muuttui yksilöllisemmäksi."

"Toiseksi aineistosta erottui myös opettajia, jotka näkivät opetuksensa muuttuneen opettajalähtöisemmäksi. Opettajan tehtävänä korostuivat tiedonjakaminen, luennointi ja opiskelijoiden ohjeistaminen. Tähän vaikuttaa liittyneen kiinteästi kokemus vuorovaikutuksen heikentymisestä opetuksessa; ilmeisesti juuri verkkovuorovaikutuksen koettu vaikeus on osin muuttanut opettajien roolia tähän suuntaan."

"Vaikka suurin osa vastaajista näki poikkeusajan muuttaneen opettajan ja opiskelijoiden rooleja, osa koki roolien säilyneen ennallaan. Nämä opettajat vaikuttivat toteuttaneen jo ennen poikkeusaikaa hyvin vuorovaikutteista opetusta ja löytäneen tälle luontevat tavat myös poikkeusaikana."

Mikä edistää hyvää oppimista korkeakouluissa? Opiskelijoiden ja opettajien hyvä vuorovaikutus on yksi avaintekijöistä. Yhteinen innostus motivoi. Miten yhteishenkeä ja innostavaa ilmapiiriä voidaan edistää myös digitaalisessa maailmassa? Lue lisää Digiä ja keitaita -korkeakouluopettajat pandemian paineessa -julkaisusta

torstai 11. marraskuuta 2021

Hybridityöskentely - mörkö vai mahdollisuus? Tule kokeilemaan itse!

Onko hybridityöskentely sinulle mörkö vai mahdollisuus? Tule hälventämään ennakkoluulojasi ja kokeilemaan itse, miten hybridityöskentely toimii käytännössä. Monipaikkaisesti Oppiossa ja Zoomissa järjestettävä tapahtuma on tarkoitettu kaikille henkilökunnan jäsenille, ei ainoastaan opettajille ja sekä suomeksi että englanniksi. 

(Kuvassa: Salme Korkala DELL55 -laitteen äärellä)

Tapahtumassa pääset kokeilemaan itse hybridityöskentelyä ja testaamaan laitteiden käyttöä. Voit osallistua tapahtumaan turvallisesti kotisohvalta Zoomin välityksellä  tai tulemalla rohkeasti paikanpäälle Oppion Language Loungeen (O103 ja O104, sisäänkäynti T-rakennuksen puolelta). 

Paikanpäälle Oppioon  tiistaina 16.11. klo 14.30 - 16.00 voimme ottaa 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten ilmoittaudu mukaan samoin tein! 

Toinen vastaavasisältöinen tapahtuma järjestetään keskiviikkona 8.12. klo 14.15-15.30 samoin Oppiossa ja Zoomissa. Ilmoittautumiset

Tapahtuman ohjelma: 

  • Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -sivuston esittely (Hannele Rajaniemi, digipalvelut, ja Salme Korkala, Movi)
  • Laitteistojen testaaminen/testing the equipment (Eleni Moens, Movi, ja Jarkko Poikonen, digipalvelut)
  • Pros and cons of hybrid working (Eleni Moens, Movi) 
  • Hot tips: what to consider when having a hybrid meeting or lesson
  • Q&A-osio

Aiemmat vastaavat tapahtumat ovat palautteen mukaan olleet hyödyllisiä ja hybridityöskentelyyn rohkaisevia niin etänä kuin paikan päällä osallistuneille. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä JYULearn ja digipalvelut. 

Lue myös JAMKin opettajien kokemuksista: Hybridi aktivoi opettajuutta