torstai 30. syyskuuta 2021

Tehovalmennusta: tiedostojen hallinta ja yhteistyö pilvipalveluissa

(kuva: pexels)

Miten siirryn käyttämään aiempaa aktiivisemmin Microsoftin pilvipalveluja? Miten toimin ja mitä asioita kannattaa huomioida? Miten teen yhteistyötä entistä sujuvammin tiimissäni kun työn alla ovat yhteiset dokumentit? Mistä saan täsmäkysymyksiini heti tukea ja apua? Paranna digitaitojasi kouluttajan ohjaamassa 6 viikkoa kestävässä Wistec-tehovalmennuksessa! Pilottivalmennukseen on valittu teemaksi Tiedostojen hallinta ja yhteistyö. 

Pilottivalmennuksessa pääset tutustumaan ohjatusti Wistec Online -oppimisympäristön sisältöihin, kehittämään henkilökohtaisia digitaitojasi ja siten helpottamaan omaa työntekoasi. Aloitus- ja lopputapaamisten (25.10.2021 ja 2.12. klo 14.15-15.45) välillä on mahdoollisuus opiskella Wistec Online -sisältöjä ja osallistua etäkoulutuksiin, omien oppimistarpeiden pohjalta ja omaa työtä hyödyttäviä sovelluksia hyödyntäen. 

Valmennusryhmän omassa Teams-ryhmässä kouluttaja vastaa kysymyksiin ja jakaa viikon vinkkejä. Samoin Teams-ryhmässä jaetaan osallistujien kesken kokemuksia ja keskustellaan oppimisen edistymisestä.

Lisätietoa ja pikaiset ilmoittautumiset 22.10. mennessä

Wistec-tallenteet sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käytössä

Tiesitkö, että voit maksutta terävöittää digitaitojasi itseopiskellen tallenteiden avulla mm. pilvipalveluiden (0365, Teams) ja Office-sovellusten käyttötaitoja (Word, Excel, Powerpoint), tehostaa sähköpostin ja kalenterin käyttöä sekä perehtyä mm. sosiaalisen median työkaluihin tai windowsin käyttöön? Lisätietoja 


torstai 16. syyskuuta 2021

Moodlen arviointikirja – mainio mahdollisuus

Moodlen arviointikirja on hyvä valinta arviointien kirjaamiseen, kun halutaan näyttää kurssin tehtävien, tenttien tai Moodlen ulkopuolella tapahtuvien opetustapahtumien arvioinnit opiskelijoille. Sisussa näkyy kurssin kokonaisarvosana sekä suoritukset, mutta Moodlessa voidaan näyttää opiskelijalle yksittäisten tehtävien, tentin tai esimerkiksi seminaariesitelmän arvioinnit sekä palautteet niihin. Opiskelijat näkevät vain omat arvosanansa ja opettajat näkevät kaikkien kurssialueen opiskelijoiden arvosanat. Opettaja voi tehdä arviointikirjaan myös omia merkintöjään, jotka voi piilottaa opiskelijoilta. Arviointikirjaan voi lisätä sarakkeita ja sarakkeiden paikkoja voi helposti muuttaa. Arviointikirjaa kannattaa ilman muuta hyödyntää, jos muutoinkin käyttää aktiivisesti Moodle-kurssialuetta opetuksessaan. 

Arviointikirja käyttöön!

Jos et ole vielä tutustunut Moodlen arviointikirjan käyttöön opettajana, niin muutamalla pienellä asetuksella pääset siinä mainiosti alkuun. Tärkein asia on se, että jokaisessa arvioitavassa Moodlen tehtävässä, palautuslaatikossa tai muussa aktiviteetissa on arviointiasetukset kohdallaan ennen ensimmäistä palautusta tai suoritusta. Suurimmassa osassa aktiviteetteja oletusasetuksena arviointi on "päällä". Arvioinnin oletusasetus maksimi 5 pistettä voidaan ajatella asteikoksi 0-5, mutta jos käytät jotain muuta arviointitapaa tai -asteikkoa, niin se täytyy muistaa asetuksista myös valita. Jos aktiviteettia ei arvioida ollenkaan, niin sekin kannattaa ehdottomasti asettaa, koska siten aktiviteetti ei näy ollenkaan arviointikirjassa. Oikeastaan kaikkea muuta voidaan säätää kurssin edetessä. 

Toinen hyvä perusohje arviointikirjan käyttöönottoon on se, että Moodlessa palautusten tai suoritusten arvioinnit tehdään siellä tehtävässä tai aktiviteetissa, josta ne sitten siirtyvät automaattisesti Moodlen arviointikirjaan. Merkintöjä toki voi tehdä myös suoraan arviointikirjaan, mutta esim. tehtävässä tai Turnitin-tehtävässä olevat arviointityökalut ovat hyviä ja niitä kannattaa hyödyntää. 

Moodlen arviointikirja näyttää mitä sattuu (oletusasetuksilla)

Tosiaan se, että aktiviteettien arviointi-asetukset ovat kunnossa, on se tärkein asia. Oletusasetuksilla Moodlen arviointikirja laskee viimeiseen sarakkeeseen keskiarvoa kaikista niistä aktiviteeteista, joissa arviointi on asetettuna "päälle". Jos et opettajana halua näyttää tätä keskeneräistä tai "virheellistä" arviointia eli kurssiyhteenvetoa opiskelijoille, niin sarakkeen voi laittaa Asetus-välilehdeltä piiloon opiskelijoilta. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanan päälle voi myös syöttää oikean arvionnin. Arviointikirjaa voidaan käyttää yksinkertaisesti eli arviointimerkintöjen tekemiseen ja niiden esittämiseen ilman mitään laskentaa. Halutessasi siihen voidaan rakentaa myös automaattinen kokonaisarvosanan laskeminen. 

Jos automatiikkaa halutaan hyödyntää, niin automaattisen laskemisen asetuksia voi tehdä milloin tahansa kurssin aikana. Arviointikirjan yhteenvedon tyypiksi eli kurssiarvosanan laskentatavaksi on mahdollista asettaa ensimmäisen rivin Muokkaa-valikon takaa esim. painotettu keskiarvo, jolloin pystyt asettamaan painokertoimet kokonaisarvosanan laskemista varten. Jos tehtävistä vain osa vaikuttaa kurssin kokonaisarvosanaan tai sen laskemiseen käytetään jotain kaavaa, niin tule käymään Moodle Arviointi-työpajassa. Työpajassa voimme katsoa kurssialueen arviointiasetukset yhdessä kuntoon. Ennen työpajaa kannattaa miettiä valmiiksi, mistä kurssin kokonaisarviointi koostuu ja minkälaisia arvosanoja annetaan. 


Arvioinnit Moodlesta Sisuun

Moodlen arviointikirjasta saa siirrettyä kolmella napin painalluksella kurssin kokonaisarvosanat Sisuun, kunhan vaan Moodle-kurssialue on yhteydessä Sisu-toteutukseen eli esim. luotu Sisun kautta. Sisu-yhteys Moodle-kurssialueeseen voidaan kytkeä myös takautuvasti. Vie-välilehden kautta viedään arviointikirjasta vain viimeinen eli kurssiyhteenvetosarake Sisuun. Moodlesta vietyjä arvosanoja voi vielä tarvittaessa muokata Sisun Arviointi-välilehdellä ja arvosanat pitää muistaa vahvistaa suorituksiksi eli lähettää arvioinnit rekisteriin. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanoja voi lähettää Sisuun monta kertaa. Vain vahvistamattomat arvosanat siirtyvät Sisuun. Sisussa vahvistetut arvosanat siis säilyvät ennallaan, kun tehdään uusia arvosanojen vientejä. 

En vielä hallitse Moodlen arviointikirjan toimintoja

Tervetuloa mukaan koulutuksiin! Järjestämme paljon Moodle-koulutuksia ja työpajoja. Ne kaikki löytyvät Unosta tai http://henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi. Lisäksi voit tilata help.jyu.fi -portaalin kautta ilmaisia henkilöstökoulutuksia esim. Moodlen arviointiasioihin liittyen kunhan vain osallistujia on vähintään viisi henkilöä. 

Syyskuun alussa avautui Moodlessa uusi Arvioinnin perusteet Moodlessa-verkkokurssi. Verkkokurssilla katsotaan ensin lyhyesti perusteet Moodlen arviointiasioihin. Sen jälkeen voit tilata itsellesi harjoittelua varten kurssialueen sekä tutustua valmiisiin malleihin.

Ohjeita Moodlen arviointikirjan saloihin löytyy myös help.jyu.fi -portaalista esim. kirjoittamalla hakukenttään arviointikirja tai arviointi ja selailemalla ohjeita Ohjeet > Opettajalle > Verkkoympäristöt. Moniviestimessä on kaksi MoodleTorstai-tallennetta arviointiin liittyen. Tallenteiden yhteydessä on myös webinaareissa käytetyt diat. 


keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Tarjolla ohjeita toimiviin etä- ja hybridityöskentelyn käytänteisiin


Miten järjestän toimivan etä- ja hybridikokouksen? Mitä asioita tulisi huomioida monipaikkaopetuksessa?  Miten tukea vuorovaikutusta kun osa osallistujista on etänä? Millaista on oman työn johtaminen ja hyvinvointi etätyössä?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia uudelta elokuussa julkaistulta Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -ohjesivustolta, jossa digipalvelut oli yksi sisällöntuottajista. Löydät ohjesivuston linkin myös Unosta Osaaminen ja hyvinvointi -osiosta. Ohjeistuksista löydät myös tallenteita: mm. Movin opettaja ja JYULearn hankkeessa toimiva Salme Korkala esittelee käytännönläheisesti, miten otat käyttöön Dell55-laitteen hybridityöskentelyn tueksi sekä lyhyesti muita siirreltäviä laitteita. Dell-kärry-vaihtoehto on helppokäyttöinen, koska sen ytimen muodostaa ihan tuttu windows-tietokone! 

Elokuun lopussa digipalvelut järjesti myös webinaareja, joissa näkökulmana Etä- ja hybridiopetuksen välineet sekä laajemmin kaikille Päivitä tietosi Zoomista. Molemmat tallenteet löydät Moniviestimestä

Kannattaa katsoa myös Hyvät käytännöt jakoon -webinaarin 27.8. -tallenteet, joissa henkilökunta jakaa kokemuksiaan ja  hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja. Aiheina ovat mm. "Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää monipaikkaopetuksesta", "Vuorovaikutuksen tukeminen monimuoto-opetuksessa", "Etätyö tiiminvetäjän näkökulmasta" ja "Työskentely monessa paikassa ja monen aiheen kanssa".