keskiviikko 30. heinäkuuta 2014

Käänteinen opetusmenetelmä: teoria tallenteista ja lähiopetuksessa aikaa ongelmanratkaisulle

Miten murtasin perinteistä opettajakeskeistä luennointia oppijakeskeisemmäksi? Yksi tapa: tallenna luentosi jakoon Moniviestimen kautta ja lähiopetuksessa tarjoa oppijoille mielekäs mahdollisuus yhteiseen ongelmanratkaisuun ja teorian soveltamiseen.
 
"Flipped-malli on yksi sulautuvan oppimisen toteutustapa, joka on perinteisesti ymmärretty videoiden hyödyntämisenä teoriaopetuksen metodina. Oppijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti etänä, jolloin lähiopetukseen jää enemmän aikaa keskustelulle ja ongelmanratkaisulle. Malli on suomennettu tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmässä "käänteiset opetusmenetelmät" -malliksi."
Lue lisää Flipped classroom -ajattelumallista.

Lue lisää helposta tallenteiden teosta:

Nappaa IT-vinkit itseopiskellen tallenteista!

Kesäloman jälkeen on puhtia ottaa haltuun jotakin uutta tai muistinvirkistämiseksi kerrata tuttuja toimintoja.

Uudet välineet ja palvelut tulevat tutuksi IT-palveluiden kevään seminaarisarjasta: mm. sähköisen tenttimisen järjestelmät tai mitä uutta on tutkimuksen tuessa.

Löydät lyhyitä tallenteita eri aiheista: muun muassa Optiman keskeisistä työkaluista, Korpin käytöstä tai hyödyllisistä sähköpostitoiminnoista:
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/thk/ohjevideot

Muista myös laajat ohjesivustot mm. Optimaan, Office-ohjelmiin, eTenttiin ja plagiaatintunnistukseen liittyen.

Opi Optimaa -työtilasta saat nyt entistä laajemmin opastusta oman verkko-opetuksen suunnitteluun ja oman työtilan rakentamiseen. Tutustut samalla myös Kooste-työkalulla rakennettuun työtilaan, jossa oppimispolku poikkeaa perinteisestä kansiorakenteesta.  Pyydä pääsy työtilaan Optima-tuesta: optima-support@jyu.fi

IT-palvelujen syksyn koulutustarjonnan löydät Korpista ja henkilöstökoulutusportaalista. Täsmäkoulutukset starttaavat jo elokuun puolivälistä alkaen ja voit ilmoittautua jo nyt mukaan!