maanantai 28. marraskuuta 2016

Korpista saleja varatessa voi näppärästi järjestää koko luentosarjan tilatallentamisen


Uutisoimme kuukausi sitten uusista tilatallennussaleista Ruusupuistossa. Ruusupuiston lisäksi tilatallennussaleja löytyy Ylistönrinteeltä, Mattilanniemestä sekä Seminaarinmäeltä. Yksittäisten luentotilatallenteiden lisäksi Jyväskylän yliopistolla on mahdollista automatisoida tilatallennus koko kurssin ajalle.
Salin varauksen yhteydessä voi samalla järjestää kurssin luentojen automaattisen tilatallentamisen: Korppi tilatallennus ohjeet
Voit suodattaa Korpin avulla salit, joissa tilatallennus onnistuu ja käyttää helppokäyttöistä tilatallennusjärjestelmää luentojen taltiointiin. Ensimmäisen tallenteen valmistuttua saat lisäksi oikeudet tulevien tallenteiden julkaisuun Moniviestimessä! Liity tilatallenteiden julkaisijoiden joukkoon!

maanantai 21. marraskuuta 2016

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) tukena oivaltavassa oppimisessa

Opetusteknologiset välineet ovat hyvä renki aktivoivissa ja tutkivissa oppimismenetelmissä. Esimerkiksi oppijoiden omien ennakkokäsitysten ja ajattelun näkyväksi tekeminen sekä tiedon rakentelu yhdessä tuottavat lisäarvoa oppimisprosessille. TVT-välineiden avulla oppijoiden ajattelun ja oppimisen osaset voivat ainakin osin konkretisoitua, tulla myös opettajalle näkyväksi! Tallenteet käänteisessä oppimisessa puolestaan vapauttavat aikaa opettajan yksinpuhelun sijaan oppijoiden yhteiselle keskustelulle, ihmettelylle ja käsitysten syventämiselle, kun ryhmä on luokassa kasvokkain vuorovaikutuksessa.

Psykolologian professori ja pedagogi Kirsti Lonka painottaa "Oivaltava oppiminen" (2015) -teoksessaan, että olisi tärkeää päästä pois perinteisistä pintasuuntautuneista työtavoista - esimerkiksi perinteisestä luennoimisesta ja tenttimisestä. Usein emme mittaa ymmärrystä vaan sitä, kuinka paljon luennolla esitettyjä asioita on pystytty mekaanisesti muistamaan ja toistamaan. Lonka puhuu "bulimiaoppimisesta": opiskelijat ahmivat kirjoista tietoa tenttiä varten, "oksentavat" tiedon tenttipaperille ja sitten unohtavat koko asian. Lonka toteaa tutkimustietoon pohjaten: faktat opitaan yhtä hyvin aktivoivilla menetelmillä kuin luennoilla, mutta ajattelun, kiinnostuksen, asenteiden tai taitojen oppimisessa luennot eivät ole tehokkaita.

Longan kehittämässä oivaltavan oppimisen kehässä on kolme tärkeää vaihetta: 1) prosessin käynnistäminen ja kiinnostuksen sytyttäminen, 2) prosessin tukeminen ja kiinnostuksen syventäminen sekä 3) arviointi, joka tukee kiinnostuksen syventämistä. Kaikissa näissä opetusteknologia voi tuoda toiminnalle lisäarvoa.

Prosessin käynnistämisessä opettajan on helpoimpi saada opiskelijoita jakamaan ajatuksiaan käyttämällä erilaisia sovelluksia (esim. Padlet), jolloin ajatus on tärkein, ei kuka sen esitti. Sovelluksen avulla voidaan koota alustavaa ymmärrystä siten, että kenenkään ei tarvitse pelätä menettävänsä kasvojansa. Jokainen voi nimettömänä heitellä omasta kännykästään ajatuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa luentosalin seinälle.-- Samalla opettajan kannalta on tärkeää saada selville osallistujien esiymmärrys asiasta.

Prosessin tukemisessa on keskeistä saada osallistujien ajattelumallit ja -strategiat avoimiksi keskusteluille ja pohdinnalle. Se voi toteutua osin verkossa, osin kasvokkain. Oppimisprosessia voivat tukea esimerkiksi oppimisalustojen erilaiset työkalut, kuten oppimispäiväkirjat, pienryhmäkeskustelut tai kirjoitusharjoitukset. On tärkeää, että opiskelijat rakentavat tietoa yhdessä.

Ohjauksen oikea-aikaisuus on opintojen etenemisen kannalta tärkeää. Olennaista on myös se, että oppimisympäristössä rakentavaa palautetta on mahdollista saada koko oppimisprosessin ajan sekä vertaisiltä että opettajalta. Arvioinnissa voidaan tentin sijaan syventyä esim. yhdessä tuotettuun posteriin tai raporttiin, tallenteeseen tai multimediakokonaisuuteen. Kun aktiivisesti työstää, syntyy selkeitä muistijälkiä.

Teknologian avulla voidaan välittää reaalimaailman autenttisuutta ja siksi osaltaan tarjota sytykettä, joka voi patistaa opiskelijan myös itsenäiseen asioiden selvittämiseen. Oivaltavassa oppimisessa korostuvat Longan mukaan myös luova ajattelu ja oppimisen ilon tukeminen. Vanha viisaus pitää siis edelleen kutinsa: "Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa" tai että "Innostus on oppimisen sisko".

Teknologian hyödyntäminen ei ole IT-palveluidenkaan lähtökohdista itseisarvo. Parhaimmillaan teknologia sulautuu luontevaksi osaksi yhteisöllistä ja kasvokkain tapahtuvaa oppimista.

keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Digipeda Go 2016-17 -webinaarisarjan ensimmäiset tallenteet katsottavissa

Millaisia ovat verkko-opetuksen monet mahdollisuudet? Entä millaisille verkko-opetuksen pedagogisille periaatteille voisin lähteä verkkototeutustani rakentamaan? Katso kaksi tuoretta Digipeda Go -seminaarisarjan tallennetta ja ammenna niistä ideoita verkko-opettajan työhösi.

Tallenteet ja lisätietoja lähitulevaisuuden tarjonnasta löydät osoitteesta: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/

Webinaarisarjassa perehdytään verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista. Syksyn 2016 webinaareissa luodaan verkkototeutuksille pedagogista perustaa, rakennetaan oppimisprosessia, mietitään oppimistehtäviä, ohjausta ja arviointia sekä saadaan vastauksia arjessa eteen tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin. Keväällä 2017 keskitytään verkko-opetuksen sisällöllisen ja teknisen suunnittelun kysymyksiin, digitaalisiin oppimateriaaleihin, verkkotyövälineisiin ja niiden valintaan liittyviin kysymyksiin.

Webinaarisarja toteutetaan osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Vauhtia käänteiseen opetukseen!

Itä-Suomen yliopistossa on tartuttu haasteeseen, miten uudistaa pedagogisesti opetusta yhtäältä lähiopetustuntien vähetessä ja toisaalta löytää vaihtoehto perinteiselle "tiedonvaluttamiselle" opettajalta opiskelijoille. Jotta uuden toimintatavan kokeileminen ja kehittäminen olisi hektisessä yliopistoarjessa mahdollista, heillä on aloitettu resurssoitu hanke käänteisestä opetuksesta. Pilottiin osallistuu eri yksiköistä 43 opettajaa, jotka saavat irrottaa opetuksen kehittämiselle aikaa muista töistä. Lisäksi he saavat kehittämistyöhön yksilöllistä pedagogista ja teknistä tukea.

"Flipped classroom- eli käänteisessä opetuksessa perinteinen luentopainotteinen opetus käännetään päälaelleen. Opiskelijat opiskelevat kurssin tietoaineksen ensin omatoimisesti, minkä jälkeen opettajan pitämillä tunneilla on aikaa ratkoa ryhmissä ongelmia sekä analysoida ja soveltaa opittua tietoa. Opiskelijat voivat käydä katsomassa luennot verkosta missä ja milloin heille sopii. Opettaja puolestaan voi käyttää opetusajan tiedonsiirron sijaan korkeamman oppimisen tukemiseen." Lue lisää: https://www.uef.fi/web/saima/flipparit

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla monia työkaluja verkkovideoiden tuottamiseen ja IT-palveluiden kouluttajilta voit kysyä pedagogista ja teknistä tukea: video-support@jyu.fi tai itp-koulutus@jyu.fi
* Moniviestin - videoiden jakelualusta: http://moniviestin.jyu.fi
* Opettaja tai opiskelija voi helposti ladata oman kuvaamansa videon Moniviestimeen: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/oma-kansio
* Luennon tallentaminen luentosalissa (AgAud1, AgAud2, AgAud3, MaA103, L302, L303, L304, FYS1, M103, RUU D104 Helena, RUU D101 Juho ja RUU C101 Lucina) - nyt siis uusia tiloja mm. Ruusupuistossa. Tallentaminen onnistuu muutamalla napin painalluksella, ks. ohjeet: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/tilatallennusohjeet
* Tilatallenteen teko rauhassa pienessä huonetilassa Agorassa: tilan esittely ja varausohje: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/tilatallennusstudio
* Omalla koneella ruutukaappausvideon teko Screencast-o-maticilla (esim. ohjeet äänellä): https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/ruutukaappaus-screencast-o-maticilla

Ideoita, millaisia erilaisia opetusvideoita voisit tuottaa (Linda Saukko-Rauta, JAMK): http://www.slideshare.net/saukkorauta/opetusvideoista

maanantai 17. lokakuuta 2016

Konkreettisia eväitä verkko-opetuksen pedagogiikkaan

Millä tavoin verkko-opetusta voisi käytännössä pedagogisesti toteuttaa?
Mitä asioita pedagogisessa suunnittelussa kannattaa huomioida?
Entä miten ohjausta ja arviointia kannattaa toteuttaa?

Mm. näitä kysymyksiä pohditaan Verkko-opetuksen pedagogiset periaatteet -webinaarissa pe 28.10.2016 klo 13:00-14:00, joka on osa Digipeda Go! -sarjaan kuuluvassa webinaarisarjaa. Asiantuntijana tilaisuudessa Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto.
Ilmoittautumiset Korppiin: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=208387

Tutustu koko sarjan sisältöön ja aikatauluihin: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/ Webinaarisarja toteutetaan osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Kaikki sessiot myös tallennetaan.

(Kuva: Pixabay)

tiistai 4. lokakuuta 2016

Miten suunnittelet verkko-opetusta ja saat toimivan lopputuloksen?

(kuva: pixabay.com)

Haluatko kehittää verkko-opettajan taitojasi? Nyt tarjolla on kolmen Jyvässeudun koulutustoimijan yhteinen webinaarisarja, jossa syvennytään perjantaisin klo 13-14 tehokkaasti tunnissa verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista. Asiantuntijoina ovat sekä talojen oma väki että vierailevat tähdet: mm. verkko- ja some-työkaluja opetuksessa ja ohjauksessa hyödyntävä Harto Pönkä sekä tekijänoikeuksien taituri Tarmo Toikkanen.

Syksyn 2016 webinaareissa luodaan verkkototeutuksille pedagogista perustaa, rakennetaan oppimisprosessia, mietitään oppimistehtäviä, ohjausta ja arviointia sekä saadaan vastauksia arjessa eteen tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin. Keväällä 2017 keskitytään verkko-opetuksen sisällöllisen ja teknisen suunnittelun kysymyksiin, digitaalisiin oppimateriaaleihin, verkkotyövälineisiin ja niiden valintaan liittyviin kysymyksiin.

Webinaarit starttaavat pe 7.10. klo 13 ja teema on Verkko-opetuksen monet mahdollisuudet (Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto). Webinaarissa keskustellaan verkko-opetuksen suunnittelun periaatteista sekä mallinnetaan suunnitteluprosessia. Keskeisinä kysymyksinä mm. mitä kaikkea verkko-opetuksen suunnittelussa tulisi huomioida ja miten varmistaa toimiva lopputulos?
Ilmoittaudu mukaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=208379

Webinaarisarja toteutetaan osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Lisätietoja ja linkit Adobe Connect-huoneisiin ja tallenteisiin: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/

(Kuva: pixabay.com)

OPS-kehittäjille pedagogisia tvt-vinkkejä!

Avoin yliopisto ja IT-palvelut järjestivät heti syksyn aluksi ops-kehittäjille työpajan, jonka tarkoituksena oli jakaa ajatuksia hyvyksi koetuista tieto- ja viestintäteknikkaa hyödyntävistä opetuscaseista opettajien ja suunnittelijoiden kesken. Työpajamaisen työskentelyn alussa olivat lyhyen napakat hissipuheet, joiden jälkeen osallistujat jakaantuivat teemoittain pohtimaan alustajien kanssa ideoita oman yksikkönsä kehittämiseen.

Hissipuheiden aiheina olivat:
- Massaluentojen aktivoinnista käänteiseen opetukseen,
- Yksintyöskentelystä ryhmäblogiksi,
- Menetelmäopinnot verkossa: ohjaus ja yhteistyön rakentaminen,
- Tenttisaleista kotikoneille: sähköisen tenttimisen välineet ja pedagogiset vinkit.

Voit nyt jälkikäteen tutustua caseihin tallenteina: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/intra/ops-sarja-2016

Tilaisuus järjestettiin osana Jyväskylän yliopiston ops-seminaarisarjaa.

tiistai 27. syyskuuta 2016

Ääni- ja videopalaute on usein tekstiä elävämpää

Palautteesta oppii eniten! Opettajana moni kokee kuitenkin palautteen antamisen aikaavievänä erityisesti kirjallisena. Entäs jos antaisit palautetta äänellä tai videolla tekstin kirjoittamisen sijaan? Digivälineillä saat luotua melko autenttisen suullisen palautteenantotilanteen (:

Esim. Optima-verkko-oppimisympäristössä on valmiina helppokäyttöinen Nauhoita ääni- tai videopalaute -toiminto, jolla voit tallentaa max 10 minuutin mittaisen klipin. Opiskelija saa käyttöönsä tallenteen ja voi halutessaan kuunnella sen useampaan kertaan - sekä pysäyttää haluamaansa kohtaan. Opiskelija voi myös kommentoida palautetta, mikäli opettaja on määritellyt sen mahdolliseksi asetuksista.

Optimassa tallennustila on kuitenkin loppujenlopuksi rajallinen, joten muista poistaa aina ne videot, joita et enää tarvitse! Siksi isompien videoiden säilytyspaikkana toimiikin parhaiten Moniviestin. Sekä henkilökunnalla mutta myös opiskelijoilla on oma kansio Moniviestimessä, johon voi helposti tallentaa omia videoklippejä. Ks. tarkempi Videoiden tallentaminen omaan kansioon -ohje

Voit käyttää myös muita välineitä: esim. Screencast-o-maticia, jolloin lisäarvona on se, että voit samalla myös näyttää esimerkiksi opiskelijan työstä tiettyjä kohtia. Klippi voidaan tallentaa Moniviestimeen. JAMKissa Satu Aksovaaran teki opetuskokeilun SOMilla, jossa "opettaja kommentoi opiskelijan palauttamaa tuotosta digitaalisesti, puhuen ja näyttäen kohtia omalla tietokoneellaan. SOM tallentaa äänen, näytön tapahtumat ja opettajan web-kameran kuvan videotallenteeksi. Näin päästään yllättävän lähelle kasvokkain tapahtuvaa palautteenantotilannetta. --- Äänen, kuvan ja visuaalisten elementtien yhdistelmä teki palautteesta ymmärrettävämmän." Lue lisää kokemuksista: http://www.itk.fi/2016/ohjelma/foorumi/195

perjantai 16. syyskuuta 2016

Mitä opiskelijat toivovat opettajilta tvt:n hyödyntämisestä oppimisen tukena?

Kuva: https://pixabay.com

* Kurssimateriaalit jakoon verkossa - ja jo ennen luentoja!
* Luentoja myös tallenteina
* Enemmän ekirjoja tenttikirjoiksi!
* Tehtäviä ja harjoituksia verkkoon, myös malliratkaisut
* Lisää aktivoivia luentoja, joissa ongelmanratkaisua, interaktiivisia tehtäviä, äänestyksiä, kysymysten keräämistä
* Lisää palautetta oppimisesta: paitsi tenteistä myös opiskelujen edistymisestä. Edistymisen seurantaa ja arviointia myös verkossa – ja tukea oikea-aikaisesti
* Opettajien tulisi opetella käyttämään monipuolisemmin verkko-oppimisympäristöjä. Opettajille tukea hyödyntää teknologiaa innovatiivisemmin

Muun muassa nämä asiat nousivat opiskelijoiden toiveissa esille. Jyväskylän yliopisto toteutti osaltaan keväällä 2016 kansainvälisen korkeakoulujen välisen ECAR-kyselyn, jossa JY:n opiskelijat olivat kiitettävän aktiivisia: liki 900 vastausta.

Löydät kokonaisuudessaan kyselystä tehdyn avointen vastausten yhteenvedon: http://r.jyu.fi/ecarpalaute2016

Kyselystä on työn alla myös kansallinen yhteenveto sekä JY:n oma kvantitatiivinen yhteenveto, jossa on eroteltavissa myös tiedekuntakohtaiset toiveet.

Opettajien tvt-taitojen kehittämisessä yksiköiden esimiehet ovat avainasemassa: oivaltavatko he tukea ja resurssoida riittävästi opettajiensa tvt-osaamisen kehittämiseen? Yhden opiskelijan kommentti: "Provide teachers for learning to use technology in a pedagogical way. They are often eager to learn but for some reason don´t have enough knowledge (not provided, no time for learning?). --- It´s ok to fail as long as they keep on improving their teaching methods (with or without technology)"

Edetään siis pienin askelin - jotakin uutta toimintatapaa rohkeasti kokeillen! Tässä kehitystyössä saat kumppaniksesi IT-palveluiden kouluttajat, joilla on teknisen tietämyksen lisäksi myös pedagogista osaamista. Kutsu meidät laitoksellesi kehitystyöhön mukaan - ota rohkeasti yhteyttä: itp-koulutus@jyu.fi

tiistai 23. elokuuta 2016

Vinkkejä ja vertaistukea Peda-forum-päivillä

Peda-forum on kaikille avoin yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, jonka tavoitteena on asiantuntijuuden tukeminen yhteisen jakamisen kautta. Peda-forum-päivät järjestettiin Jyväskylässä 17.-18.8.2016 ja päivillä oli n. 450 osallistujaa.

Päivien teemana oli hyvinvoiva kampus: henkilöstön sekä opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi, into ja himo koulutuksessa sekä työssä, moninaistuvat oppimisympäristöt ja digitalisaatio sekä korkeakoulupedagogiikka ja pedagoginen johtaminen.

IT-palveluiden kouluttajat Merja Laamanen ja Mikko Niskanen vetivät Peda-forum-päivillä teemaryhmän ”Digiluu digilei - pedagogiikka edellä muutokseen”. Teemaryhmässä kuultiin konkreettisia puheenvuoroja hyvistä pedagogisista käytännöistä. Aiheina olivat mm. opiskelijoiden aktivoiminen massaluennolla, blogien hyödyntäminen opetuksessa, MOOCin tuottaminen, yliopiston opettajien pedagoginen koulutus sekä opiskelijat tekemässä opetusvideoita vertaisoppijoille. Tiiviiden esittelyiden jälkeen osallistujat jakaantuivat ryhmiin keskustelemaan pedagogisista teemoista ja lopuksi käytiin yhteinen koontikierros keskustelun annista.

Teemaryhmässä rohkaistiin opettajia kokeilemaan uusia toimintatapoja ja välineitä rohkeasti. Toisaalta muistutettiin, että opetuksen kehittämisessä tulee edetä pedagogiikan, ei välineen ehdoilla. Opettajan asenne tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja välineisiin heijastuu myös opiskelijoihin. Niin opettajan innostus kuin epäluuloisuuskin välittyvät opiskelijoille ja voivat vaikuttaa opiskelijoiden kokemuksiin.

Osallistujat antoivat teemaryhmästä hyvää palautetta ja kiittelivät erityisesti ryhmäkeskustelujen antia. Moni opettaja kertoi kaipaavansa vastaavaa vertaistukea ja kokemusten vaihtoa arkityöhönsä. Jakamisen kulttuuria voi edistää vaikkapa kertomalla omista kokeiluista yksikköpalavereissa tai varta vasten järjestetyissä pedagogisissa tuokioissa.

Valokuva: Marko Möttönen, kuvankäsittely: Merja Laamanen

perjantai 19. elokuuta 2016

Tiedätkö mitä et tiedä?

Testaa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tietojasi JY:n eri järjestelmistä. Kysymykset ovat sovellusten knoppitietojen sijaan laadittu tehtäväpohjaisesti. Näkökulmana on avata eri työkalujen mahdollisuuksia eri tarpeisiin arkityön tueksi.

Kirjaudu yliopiston tunnuksillasi Moodleen ja pääset tekemään testin: https://moodle.jyu.fi/mod/quiz/view.php?id=45621

torstai 18. elokuuta 2016

Onko sinulla jo avaimet sujuvaan IT-arkeen hallussa?

Miten ohjaisin eri puolilla maata olevia graduntekijöitä sujuvasti? Ovatko eTenttini ajantasalla? Haluaisin rakentaa verkkototeutuksen opetukseni tueksi, mutta osaanko?

Kuva: freeimages.co.uk

Ilmoittaudu pikaisesti mukaan henkilöstökoulutuksiin, joissa työskennellään mielekkäästi arkityötäsi tukevissa työpajoissa ja löydät taatusti omiin täsmäkysymyksiisi vastauksia!

Tarjolla on mm. seuraavia – lisää löydät henkilöstökoulutusportaalista tai Korpista:

Videon muokkaus (Adobe Premiere Elements) ma 22.8. klo 14.15-16 Opi videonkäsittelyn perusteet: videon leikkaaminen, kuvan ja äänen perussäädöt, häivytykset, tekstin lisääminen videoon ja videon tallentaminen verkkojulkaisua (esim. Moniviestin) varten. Voit halutessasi työstää koulutuksessa myös omaa materiaaliasi. PIK. ILM. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203904

Optima perusteet – pikakurssi ke 24.8. klo 12.15-15.45 Tutuksi tärkeimmät opettajan Optiman toiminnot: mm. työtilan rakentaminen koosteen avulla, palautuslaatikko, oppimispäiväkirja sekä työtilan hallinta. Kohderyhmänä erityisesti ne opettajat, joille Optima on osin ennestään tuttu: olet jo aiemmin käyttänyt Optimaa esim. kollegan kurssilla tai opiskelijana. Täsmäkoulutus soveltuu myös kertaukseksi ja tietojen päivittämiseen. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203877

Connect verkkokokouksissa ja opetuksessa (perusteet) to 25.8.2016 klo 14.15-15.45 Haluatko säästää aikaa, rahaa ja matkustamisen vaivan - osallistua palaveriin Helsingin sijaan omalta työ- tai kotikoneeltasi? Ovatko opiskelijat maantieteellisesti hajallaan ja voisit opettaa tai ohjata heitä verkossa? Opi Adobe Connect-verkkokokousjärjestelmän perustoiminnot ja harjoittele käytännössä Connect-kokouksiin osallistumista. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203902

eTentti-työpaja to 1.9. klo 14.00-15.30 Miten luon tenttejä Exam-etenttijärjestelmään? Mitkä ovat tärkeimmät toiminnot tentaattorin ja opiskelijan näkökulmista? Voit hioa syksyn etenttejäsi ohjatusti ja viipyä pajassa tarvitsemasi ajan. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=203995

UUTTA: Moodlen perusteet (!!!) pe 2.9. klo 8.15 - 10.00 Opi Moodle-oppimisympäristön tärkeimmät toiminnot: mm. työtilan rakentaminen, tehtävänpalautus, koe, lomake sekä hallinta- ja raportointityökalut.https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=204019

... Eivätkö edellä olevat ajankohdat sovi sinulle? Yksi mahdollisuus on kerätä vähintään 5 osallistujan ryhmä ja pyytää IT-palveluiden kouluttajat vetämään laitoskoulutusta paikanpäälle. Lue lisää

IT-palveluiden kouluttajat toivottavat kaikille hyvää lukuvuoden alkua!

maanantai 8. elokuuta 2016

Moniviestin-videot televisioruudulle Chromecastin kautta

Moniviestimen videotallenteita katsotaan useimmiten joko tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen näytöiltä, mutta kotioloissa voisi olla mukavaa katsoa vaikkapa luentovideoita vähän suuremmaltakin ruudulta. Perinteinen ratkaisu on kytkeä tietokone tai tabletti sopivalla kaapelillla televisioon kiinni, mutta silloin laitteen liikuttelua rajoittaa videokaapelin pituus - eli useimmiten piuha ei riitä ihan sohvalle asti.

Google Chromecast on televisioon kytkettävä lisälaite, joka mahdollistaa langattoman kuvansiirron mobiililaitteen näytöltä televisioruudulle. Monet tutut videosovellukset kuten YLE Areena ja MTV Katsomo tukevat Chromecastia, ja nyt tämä tuki löytyy myös Moniviestimestä!

Käytännössä voit siis videotoiston käynnistyttyä valita, että videokuva siirretäänkin kännykän näytöltä television ruudulle. Jos videoruudun ylälaidasta löytyy oheisen kuvan mukainen harmaa Chromecast-ikoni, on kaikki valmista langattomaan videonsiirtoon:


Tarkemmat ohjeet löydät Moniviestimen ohjeportaalista.

perjantai 17. kesäkuuta 2016

Mobiilitulostus yliopiston monitoimilaitteilla

Tiesitkö, että myös mobiilitulostus onnistuu yliopiston Canon-monitoimilaitteilla. Voit lähettää tulostustöitä Canonin turvatulostusjonoon kannettavalla, tabletilla tai älypuhelimella, jos sinulla on käytössäsi yliopiston sähköpostiosoite. 
Toimi näin:
 1. Lähetä tulostettava pdf-, word- tai excel-muotoinen tiedosto sähköpostin liitteenä osoitteeseen: printit@jyu.fi 
 2. Kirjaudu mille tahansa yliopiston monitoimilaitteelle ja valitse tulostettava tiedosto tulostusjonosta.

Helppoa, eikö vaan!

tiistai 14. kesäkuuta 2016

Aktivoi luentosi – vinkkejä somen hyödyntämiseen!

Miten luennoitsija voisi tehdä massaluennoistaan aktiivisempia, jolloin luennoilla tehdään muutakin kuin kuunnellaan ja kirjoitetaan omia muistiinpanoja? Sähköiset palvelut parhaimmillaan aktivoivat vuorovaikutusta ja helpottavat kysymysten esittämistä

Matleena Laakson TTY:n opetushenkilöstölle tehdyssä tuoreessa selkokielisessä oppaassa esitellään muutamia sosiaalisen median maksuttomia palveluita, jotka sopivat käytettäväksi luennoilla ja muussakin opetuksessa.

Poimi oppaasta hyviä vinkkejä!

Kuva: Laakson oppaan etusivu.

maanantai 6. kesäkuuta 2016

Helppokäyttöinen tekniikka ja rauhallinen ympäristö - tutustu uuteen tilatallennusstudioon!

Agoran 5. kerrokseen on perustettu uusi pieni studiotila videokuvauksia ja äänityksiä varten. Studio on suunniteltu nimenomaan verkkovideoiden taltiointia silmälläpitäen, joten sinne on helppo tulla tekemään lyhyempiä tai pidempiä videopätkiä verkko-opetuksen tarpeisiin.

Olemme pyrkineet luomaan olosuhteista niin suotuisat kuin mahdollista. Ensimmäisenä täytyy mainita tilan loistava akustiikka: seinät ovat kauttaaltaan akustiikkalevyillä peitettyjä, joten kaiut ja kuminat eivät pääse häiritsemään tallennusta. Kun ääni vielä taltioidaan laadukkaalla Sennheiser-kondensaattorimikrofonilla, niin videon ääniraitaa on helppoa kuunnella!


Tilatallennusstudion työskentely-ympäristöön on muutoinkin panostettu: sähköisesti säädettävä pöytä mahdollistaa työasennon säätämisen mieluisaksi ja tilasta löytyy myös PC-työasema, jolla videolla näytettävät materiaalit voi esittää. Pöydällä on myös ylimääräinen VGA-kaapeli, johon voi tarvittaessa kytkeä oman läppärin. 

Ensimmäisessä vaiheessa avajaisten yhteydessä tilassa on käytettävissä suuremmista saleista tuttu Moniviestimen tilatallennusjärjestelmä, jolla voi taltioida verkko-opetusmateriaaleja, luentoja ja muita puheenvuoroja itsenäisesti, jonka jälkeen videot ohjautuvat automaattisesti Moniviestimeen julkaistavaksi. Tallennuksen pysäyttämisen jälkeen videon julkaisun voi pyytää tällä verkkolomakkeella: https://www.jyu.fi/itp/lomakkeet/tilatallennusilmoitus

Seuraavassa vaiheessa studiotilan toiseen päätyyn pystytetään LED-studiovaloilla ja green screen-verholla varustettu kuvausnurkka, jossa voidaan videotuen avustuksella tehdä hyvälaatuisia videoita jopa monikameratoteutuksena ja suorana lähetyksenä.

Tila on Jyväskylän yliopiston henkilökunnan käytössä ja videotallenteiden tekemisen voi aloittaa varaamalla tilan käyttöönsä Korpista, jossa tila näkyy nimellä "Ag C512.1 (Tilatallennusstudio)". Jotta mahdollisimman moni pystyisi käyttämään studiota, varauksia voi tehdä maksimissaan kahdelle päivälle viikossa käyttäjää/kurssia kohden. Laajemman käyttötarpeen suhteen pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä videotukeen.

Lue lisää tilatallennusstudiosta Moniviestimen ohjesivulta:
https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/tilatallennusstudio

Tilatallennusstudion (Ag C512.1) avajaisia vietetään keskiviikkona 8.6. ja torstaina 9.6. klo 10-16, jolloin studiossa on avoimet ovet ja videotuen henkilökuntaa esittelemässä laitteistoa. Samalla voit kokeilla opastetusti studion tallennuslaitteistoa. Tervetuloa tutustumaan studioon, tila löytyy Agoran 5. kerroksen B-siivestä, hissin viereisen oven takaa!

tiistai 24. toukokuuta 2016

Etäopiskelijoiden sähköinen tunnistaminen

Jyväskylän yliopisto on mukana Euroopan komission rahoittamassa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. TeSLA-hankkeessa (Adaptive Trust-based e-Assessment System for Learning) kehitetään ja testataan etä- ja verkko-opiskelijoiden sähköisiä tunnistamis- ja arviointimenetelmiä. Tunnistamismenetelmät perustuvat kasvon-, äänen- ja näppäilyntunnistukseen. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa myös aiempaa monipuolisempien arviointimenetelmien käytön.

Kuva TeSLA-videosta
Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana kahdeksantoista yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijaa eri puolilta Eurooppaa. Jyväskylän yliopistosta mukana ovat avoin yliopisto ja IT-palvelut.

Hankkeen aikana kehitettävää järjestelmää testataan kolmessa eri vaiheessa hankkeen seitsemässä pilottiyliopistossa eri puolilla Eurooppaa. Jyväskylän yliopisto pilotoi sähköisiä tunnistamismetodeja Koppa-ympäristössä. Lisäksi Jyväskylän yliopistolla on keskeinen rooli hankkeen saavutettavuus- ja esteettömyysasioissa ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot painottavat myös eettisten, laillisten ja teknologisten näkökulmien huomioimista. Projekti tulee tarjoamaan sähköisestä arviointijärjestelmästä maksuttoman perusversion koulutuslaitoksille ja kaupallisen version kansainvälisille markkinoille.

Hanketoimijoiden edustajat kokoontuvat Jyväskylässä 15.-16.6.2016, jolloin Jyväskylään odotetaan useita kymmeniä osallistujia ympäri Eurooppaa.

Lisätietoja hankkeesta: http://tesla-project.eu/

torstai 12. toukokuuta 2016

Ennakoi ja ilmoittaudu elokuussa alkaviin tvt-koulutuksiin!

IT-palvelut panostaa jatkossakin ennen kaikkea räätälöityihin laitoskoulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin. Parhaimmillaan IT tulisi nähdä osana toimintatapojen muutosta ja lisäarvoa tuoden - ei pelkästään irrallisina uusien teknologioiden käyttöönottona tai ohjelmistohankintoina. Voit siis kutsua meidät mukaan laitosten kehittämiseen prosesseja uudistettaessa - myös ops-prosesseissa digitaalisia vaihtoehtoja miettiessänne! Ota meihin rohkeasti yhteyttä: itp-koulutus@jyu.fi

Laitoskoulutusmahdollisuuksien ohella IT-palvelut on julkaissut koko JY:n henkilökunnalle suunnatun syksyn koulutustarjonnan: löydät sen tällä hetkellä kätevimmin Korpista (http://r.jyu.fi/itkoulutus_syksy2016) - ja kesäkuun puolella myös henkilöstökoulutusportaalista. Tarjolla on tuttuja peruskoulutuksia ja työpajoja JY:n järjestelmien (mm. Korppi, Optima, Exam-etenttijärjestelmä, Connect-verkkokokous) hyödyntämisestä omassa arkityössä. Uutena tarjoamme nyt myös Moodlen käyttöön koulutuksia. Voit ilmoittautua jo nyt elokuun puolivälistä alkaviin koulutuksiin!

Tarjontamme täydentyy vielä lähitulevaisuudessa. Luokkakoulutusten lisäksi tarjoamme infoja ja tukea myös AC-verkkokokouksena - kätevästi siis paikasta riippumatta ja samalla tallenteet tehden. Jatkamme myös yhteistyössä webinaareja JAMKin ja koulutuskuntayhtymän kanssa mm. ajankohtaisia vinkkejä uusista välineistä sekä pedagogisista kysymyksistä.

Itseopiskelun tueksi IT-palvelut on tuottanut uusia tallenteita: mm. JY:n järjestelmien tärkeimmistä toiminnoista, sähköpostin sujuvasta käytöstä, Office365-pilvipalveluiden hyödyntämisestä. Löydät tallenteita aihepiireittäin ohjeiden lisäksi yhteenvetona Moniviestimestä: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/thk/ohjevideot

keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Päivitä tietosi: Office365-palvelu ja Windows 10

Miten kannattaa luoda ja jakaa toisille tiedostoja JY:n Office-pilvipalvelussa? Mitkä ovat olennaisimmat perustoiminnot? Opiskele vinkit itsenäisesti ja katso tuore IT-palveluiden tuottama tallenne: Kuinka voit käyttää Office365 palvelua? http://r.jyu.fi/j7V

Löydät 0365-ohjeita myös IT-palveluiden ohje-sivuilta: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/topic/Ohjelmistot#office-365 Mm. Miten luot itsellesi O365-tilin ennen JY:n palvelun käyttöönottoa.

Osalla henkilökuntaa on jo käytössä uusi Windows 10-käyttöjärjestelmä. Mitkä ovat tärkeimmät perustoiminnot? Katso tallenne: http://r.jyu.fi/j7Y

perjantai 29. huhtikuuta 2016

Terveisiä ITK-päiviltä!

Hämeenlinnan Aulanko oli kerännyt jälleen tuvan täyteen kuulijoita Interaktiivinen Teknologia Koulutuksessa -seminaariin huhtikuussa. Tarjolla oli runsaasti esimerkkejä digitalisaation jalkauttamisesta opetussuunnitelmatyöhön eri kouluasteilla. Opettajien osaamisen kehittämiseen on monessa oppilaitoksessa kokeiltu erilaisia tukemisen muotoja, kuten digitiimit, e-tutorit ja vertaisopettajat. Tänä vuonna pinnalla olivat mm. opettajien tvt-osaaminen ja sen kehittäminen, digitalisaation johtaminen, MOOCit, virtuaalitodellisuus, 360° kuvat ja ilmiöpohjainen oppiminen.  

Sekä kansallisten että eurooppalaisten kyselyjen perusteella opettajat kokevat, että puutteita on varsinkin tvt:n käytön pedagogisessa osaamisessa. Teknisesti sovelluksia osataan käyttää, mutta ei osata soveltaa ja hyödyntää opetuksessa. Selvitysten mukaan on lisäksi suuria eroja eri kouluasteilla. Vaikka kolmasosa vastaajista on mielestään jo kehittyneitä tvt:n käyttäjiä, jatkuva uusien ohjelmien ja sovellusten opettelu rasittaa ja aiheuttaa digistressiä. 

Monissa puheenvuoroissa pohdittiin miten työelämän ja koulutuksen muutoksiin vastataan digitalisaation tarjoamilla mahdollisuuksilla. Esiin nostettiin mm. uudet ja monipuoliset oppimisympäristöt. Lisäksi teknologia mahdollistaa erilaisten oppijoiden tukemisen sekä joustavan, verkkovälitteisen opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuva: www.itk.fi/2016

maanantai 18. huhtikuuta 2016

Jybar - kätevä yläpalkki selaimessa tarjoaa pikalinkit, ruokalistat ja Superhaun!


Toteutimme IT-palveluissa maaliskuussa 2016 tällaisen merkittävän palvelun nimeltään Jybar:  


Ei näytä kovin kummoiselta? :)

Mutta mutta, avattuna Jybar näyttääkin tältä:
Jybar
Jybar on Jyväskylän yliopiston lukuisissa www-pohjaisissa palveluissa oleva yläpalkki, josta löytyy mm. seuravat ominaisuudet:
 • Pikalinkit - kaikki opiskelijan tärkeimmät palvelut yhden klikkauksen päässä
 • Superhaku (yhdistetty asia- ja henkilöhaku, täsmätulokset ja ohjeet sekä Korppi-kurssit)
 • Ruokalistat - Sonaatin ja Ilokiven päivän ruokalista kätevästi
 • Responsiivisuus: Toimii tietokoneessa, tabletissa ja kännykällä
 • Yhtenäisyys: Jybar yhtenäistää yliopiston sovelluskirjoa - sama palkki joka paikassa
 • Minibar: Jybarin voi pienentää piiloon ja palauttaa näkyviin yhdellä klikkauksella - ei varmasti häiritse ketään!
 • Tekniikka: Nopea, modulaarinen, moderni ja taustatekniikka (react)
 • Käyttäjät mukaan kehittämiseen - Jybarista kerätään aktiivisesti palautetta ja sitä kehitetään jatkossa käyttäjien toiveiden mukaan
 • Joustava kehittäminen - Muutosten vieminen tuotantoon ei vaadi palvelukatkoja
 • Joukkoistettu kehittäminen - Yhtenä tavoitteena on avata Jybarin koodia ja rajapintoja niin, että myös opiskelijat voisivat kehittää Jybariin uusia ominaisuuksia!

Jybar-esimerkkejä


Ja tässä esimerkki Jybarista Opiskelu-sivustolla ns. minibar-asetuksessa. Ei varmasti häiritse ketään!Ja tässä Jybar avattuna Opiskelu-sivustolla:
Ja tässä esimerkki Superhaun tuloksista:


Ja kirsikkana kakun päälle - ruokalistat:


Jybar-palaute on ollut positiivista

Palvelu on saanut lähes yksinomaan ylistävää palautetta, mm.

Ihan mahtava, parasta sitten leivänpaahtimen!
Jybar käyttöön nykyistä useampaan palveluun!
Parasta pitkään aikaan!
Kokeile itse ja anna palautetta!

Osa sähköistä työpöytää

Jybaria kehitetään edelleen, tulevaisuuden visioita ovat mm. kertakirjautuminen ja ns. Student timeline, joka näyttää opiskelijan nykyhetken (missä pitää olla nyt), menneisyyden (esim. suoritukset) ja jopa tulevaisuuden (arvioitu valmistuminen nykytahdilla)!


Lue lisää Jybarista!

Luento-opetukseen lisää vuorovaikutusta some-verkkosovelluksilla

"Omat kokemukseni verkkosovellusten käyttämisestä opiskelijoiden osallistajina luento-opetuksessa ovat järjestämäni luentosarjan perusteella positiivisia. Opiskelijapalautteen mukaan ne toimivat myös oppimisen tukena, mikä on tärkeää", toteaa Tampereen yliopistosta Petteri Eerola.

Eerola kokeili syksyllä 2015 Kasvatustieteiden yksikössä verkkosovelluksia opiskelijoiden osallistamisen apuvälineinä luento-opetuksessa. Keskiössä olivat kolmen verkkosovelluksen – TodaysMeetin, Padletin ja Socrativen – tarjoamat mahdollisuudet kehittää luento-opetusta vuorovaikutuksellisena ja opiskelijoille aktiivisena oppimistilanteena.

Lue lisää Yliopistopedagogiikka -julkaisusta verkossa (yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston Peda-forumin julkaisema monitieteinen, kaikkien yliopiston opettajien ja opetuksen kehittäjien lehti.)

Ohessa linkkejä lisätietoihin maksuttomista some-välineistä, joita voit hyödyntää lähiopetuksessa esim. ideoinnissa, kysymysten, kommenttien ja palautteenkeruussa - tai liittää tekstin lisäksi myös kuvia tai videoita. Ideana on se, että opettaja luo yhteisen ”seinän” eli nettisivun, johon opiskelijat voivat kirjoittaa ja kaikki näkevät samanaikaisesti tuotokset. Valmiita käyttöohjeita löydät runsaasti netistä, tähän poimittu muutamia.

TodaysMeet: https://todaysmeet.com/, Ohjevideo

Padlet: https://fi.padlet.com/, Video-ohje

Socrative: http://www.socrative.com/ myös kätevästi kyselyt ja äänestykset. Ohje

keskiviikko 30. maaliskuuta 2016

Kätevästi kyselyjä Webropolilla

Kyselyjä tehdään tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sähköiset välineet ovat mahdollistaneet kyselyjen nopean ja helpon toteuttamisen. Yliopistossakin tehdään vuosittain satoja erilaisia kyselyjä. Webropol on työkalu, johon Jyväskylän yliopisto on hankkinut käyttölisenssin syksyllä 2015. Ohjelmistoa voivat siis käyttää kaikki henkilöstön jäsenet ja opiskelijat, avoimessa yliopistossa opiskelevat mukaan lukien. Ohjelmaan kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla Haka-kirjautumisen kautta, joten erillisiä tunnuksia ei tarvita.

Eri tarkoituksia varten tehtyjen kyselyjen tai vaikka ilmoittautumislomakkeen tekeminen on Webropolilla yksinkertaista ja helppoa. Kyselystä on toistaiseksi käytössä kaksi rinnakkaista versiota, 2.0 ja 3.0. Uudessa 3.0 versiossa eivät aivan kaikki toiminnot ole vielä käytössä, mutta niitä lisätään kuukausittain ja loputkin toiminnot saadaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Myös käyttöliittymä on modernimpi ja entistä helppokäyttöisempi. Esimerkiksi eri kieliversioiden tekeminen samasta kyselystä on tällä versiolla helpompaa. Uusien käyttäjien kannattaakin kevään aikana ottaa 3.0 suoraan käyttöön.

Kun luot kyselyn, suosittelen käyttämään kansioita. Voit luoda oman kansiosi: se on sinun henkilökohtaisessa käytössäsi, kunnes itse jaat sen muiden käyttäjien kanssa tarpeen mukaan. Kun kysely on tehty, voit jakaa sitä vastaajille joko julkisen linkin avulla tai luoda kyselyä varten vastaajajoukon, joka saa yksilöidyn, henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Täydellinen anonymiteetti voidaan tarvittaessa varmistaa silloinkin, kun käytetään henkilökohtaista linkkiä.

Ohjelmistossa on muitakin hyödyllisiä toimintoja. Kyselyn loppuun voidaan määritellä yhteenvetosivu, jossa opiskelija näkee omat vastauksensa, tai omat vastauksensa suhteessa muihin siihen saakka vastanneiden opiskelijoiden vastauksiin. Käytössä on yliopiston ulkoasupohja sekä muita pohjia, mutta ulkoasua on helppo itsekin muokata sovelluksessa.

Kun kysely on tehty, voidaan siitä ladata yhteenvetoja, raportteja ja dataa ladata monessa eri muodossa. Käytössä ovat yleisimmät tiedostomuodot: pdf, power point, work, excel, xml, csv, spss. Ohjelmistossa itsessään voi tehdä raportteja, suodattaa tietoa, valita minkälaisina graafeina haluaa tietoja esittää. Vastaajaryhmiä voi vertailla keskenään tai suodattaa joukosta vain tiettyjen vastaajaryhmien tulokset. Jopa tilastollisia perusanalyysejä voi Webropolissa tehdä. Raportteja voi ladata suoraan koneelle ja ottaa heti käyttöön.

Jos Webropolin käyttö on ajankohtaista, mutta yrityksistä ja manuaaliin tutustumisesta huolimatta kohtaat vaikeuksia, voit pyytää apua joko allekirjoittaneelta tai Webropolin helpdeskiltä, johon saa parhaiten yhteyden sähköpostitse tai ohjelman viestitoiminnolla. Kehotan rohkeasti kokeilemaan ja leikkimään ohjelmalla ja sen toiminnoilla! Useat meistä oppivat käyttämään sovelluksia parhaiten tekemällä itse.

Webropol ei kuitenkaan ole ainoa eikä aina edes paras vaihtoehto. Muistathan, että yliopistolla on käytössä myös muita vaihtoehtoja käyttäjän tarpeista ja käyttötavoista riippuen. Valikoimaan voit tutustua osoitteessa https://www.jyu.fi/itp/palvelut/koulutukset_vanha/kyselytyokalut-esittely.

Lisätietoa: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol/

Kirjautuminen: webropol.jyu.fi

Teksti: erikoissuunnittelija Terhi Skaniakos, JY Strateginen kehittäminen

torstai 3. maaliskuuta 2016

Ideat ja oppimateriaalit kiertoon - Jaa jotakin -päivä 7.3.

Oppimateriaalit avoimiksi on yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen kultturia yli oppilaitosrajojen win-win-hengessä: "Jakamalla oppimisaineistoja saamme ideat kiertämään ja sosiaalista hyvää liikkeelle. Kun jaat yhden, henkilökohtainen panoksesi ei ole kohtuuton ja kun 100 jakaa yhden, saalista riittää kaikille." Lue lisää kansainvälisestä päivästä.

Jakamisen puolestapuhuja Tarmo Toikkanen opastaa: "Oman tuotoksen jakamisessa on kaksi tasoa. Ensinnäkin on sen tuotoksen julkaiseminen, jolloin muut pääsevät siihen käsiksi. Toinen taso on sisällön avaaminen liittämällä siihen avoin käyttölupa, joka antaa muille oikeuden kopioida ja muunnella ja hyödyntää teostasi tietyin ehdoin. Maailmalla avoimen sisällön lisenssistandardiksi on muodostunut Creative Commons." Ohje avointen materiaalien jakoon: http://creativecommons.fi/2016/03/jaa-jotain-paivan-ohjeet-avointen-lisenssien-kayttoon/

Avoimien aineistojen puolesta liputtava Vesa Linja-aho pohtii, miksi jakaa ja mitä sudenkuoppia avointen aineistojen suhteen on syytä ennakoida: https://www.slideshare.net/linjaaho/oppimateriaalit-avoimiksi

keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Moniviestimen tilatallennus säästää henkilötyötä, euroja ja mahdollistaa entistä joustavamman opiskelun!

Tilatallennus on ollut käytössä Jyväskylän yliopistossa noin puolentoista vuoden ajan, joten nyt on hyvä hetki katsoa myös taaksepäin ja arvioida, millaista hyötyä tästä "itsepalveluvideoinnin" mahdollistavasta järjestelmästä on ollut.

Jyväskylän yliopiston Plone-kehityksen blogissa tehdään katsaus niin tilatallennusjärjestelmän säästämän ajan kuin rahankin määrään ja kerrotaan kattavasti, mistä tilatallennuksessa ja Moniviestimessä oikeastaan on kyse.

Lue koko mielenkiintoinen blogikirjoitus tästä!

torstai 11. helmikuuta 2016

Räätälöity laitoskoulutus tai työpaja: "Joustavasti omiin kysymyksiin vastaukset!"

Nyt IT-palveluiden kouluttajat luovuttavat puheenvuoron yliopistolaisille: Mitä lisäarvoa henkilökunta on löytänyt IT-palveluiden järjestämistä työpajoista ja laitoskoulutuksista? Miksi kannattaa osallistua?

Työpajojen ja laitoskoulutusten sisältö räätälöidään aina osallistujien tarpeiden pohjalta. Voit pyytää IT-palveluiden kouluttajat mukaan ideoimaan myös laitoksen kehittämispäiviin tai laitoskokouksiin.

Lisätietoja ja tilaukset: https://www.jyu.fi/itp/palvelut/koulutus/raataloitykoulutus

keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Järjestelmän vai käyttäjän syy?

Miksi järjestelmä tekee ihan omiansa - vai tekeekö? Aika usein käyttäjälle on sattunut kiireessä esimerkiksi virhelyönti tai väärä toimintatapa, mikä on inhimillistä, mutta se ei ole järjestelmän syy. Toisinaan myös sähköinen järjestelmä voi takuta esimerkiksi verkkovirheen tai järjestelmässä sattumalta tapahtuneen harmillisen käyttökatkon seurauksena. On myös järjestelmiä, joiden käytettävyys ei ole paras mahdollinen - järjestelmää tukevan tukihenkilönkään mielestä.

Tänään sain panssarivaunulla lankoja pitkin edenneen erittäin kiukkuisen puhelun, jossa lähtökohtana oli purkaa omaa huonoa oloa. Tilanne kärjistyi: ”Mikä tukihenkilö se sinä kuvittelet olevasi, jos et osaa heti vastata?”, ryöpytti professori puhelimessa. Tutkimusta, opetusta ja hallintoa tukevat tukihenkilöt tuntuvat toisinaan olevan alimman kerroksen palvelusväkeä, jolle voi estoitta räyhätä kaikista toimimattomista tilanteista alkuperäisestä syystä huolimatta.

Toivonkin henkilöstön it-osaamista kehittävänä, että uusia järjestelmiä käyttöönotettaessa laitoksilla resurssoidaan aikaa myös uuden opetteluun. Jokaisen laitosjohtajan olisi syytä korostaa, että henkilökunta kehittää omaa osaamistaan vähintäänkin lukemalla jaossa olevat ohjeistukset sekä tarvittaessa osallistuu uusien järjestelmien koulutuksiin/työpajoihin. Sen jälkeen kaikki tukikysymykset ovat erittäin tervetulleita. Ne osaltaan auttavat meitä myös järjestelmien kehitystyössä sekä ohjeistusten ja koulutusten parantamisessa.

Toivotan jaksamista kaikille talon tukipalveluihmisille - tänään ja tulevaisuudessa!

PS: Onneksi elämän sokerina ovat myös tyytyväiset asiakkaat (:

tiistai 26. tammikuuta 2016

Aseta askelmerkkisi digiloikkaan!

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen Keski-Suomen aktiivisten oppilaitostoimijoiden yhteiseen digitaitoja teroittavaan seminaariin! Kokoonnumme tänä keväänä jo 6. kerran yhdessä ideoimaan vaihtoehtoja tulevaisuuden haasteisiin.

Seminaarissa lähtökohtana on erityisesti yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen. Perinteisten keynote-puheenvuorojen sijaan korostuvatkin työpajat, joista voit valita joko vihreän aloittelijan radan tai hieman haastavamman sinisen rinteen.

Teemoissa pureudutaan ajankohtaisesti mm. muutosjohtamiseen ja pedagogiseen näkökulmaan digiloikassa, opetussuunnitelmien kehitystyöhön sekä miten opetan ohjelmointia. Lisäksi jaetaan konkreettisia vertaiskokemuksia sekä opittua erilaisista digitaitoja kehittävistä hankkeista.

Olitpa digiloikassa ensiaskelia ottava opettaja tai jo kädet savessa uurastava verkko-opettaja tai suunnittelija – tule mukaan päivittämään tietojasi ja oppimaan yhdessä uutta!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 10.3.2016 mennessä osoitteessa http://bit.ly/tho2016

Seminaarin järjestävät yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopisto, JAMK ja Koulutuskuntayhtymä. Seminaari järjestetään KKY:n tiloissa Viitaniemessä.

tiistai 19. tammikuuta 2016

Exam-etentti-järjestelmää päivitetty - mitä uutta?

Suurin muutos vastikään päivitetyssä Exam 3.1 -etenttijärjestelmässä ovat kaksi uutta tenttityyppiä: henkilökohtainen tentti ja kypsyysnäytetentti. Yleisen tentin sijaan tentaattori voi siis aiempaa sujuvammin räätälöidä kysymykset vain tietylle opiskelijalle/opiskelijoille käyttämällä joko henkilökohtaista tenttiä tai kypsyysnäyte-tenttiä. Tuolloin vain ko. opiskelija(t) voivat ilmoittautua tenttiin.

Miten henkilökohtainen tentti eroaa kypsyysnäytetentistä? Kypsyysnäyte-tenttityyppi helpottaa tentaattorin tentin luomista: tenttipohjassa on valmiina ns. toistuvat tiedot, kuten kielentarkastajat, tentin yleiset tiedot sekä maturiteettiohjeet. Lisäksi kun tentaattori on tarkastanut tentin sisällön, hän voi lähettää sen kielentarkastajille Examin kautta Lähetä kielentarkastukseen -painikkeella ja edelleen kielentarkastajien kielentarkastustieto tulee sujuvasti tentaattorille järjestelmän kautta. Lopuksi tentaattori vielä hyväksyy lopullisesti tentin sekä toimittaa tiedon rekisteriin, jolloin tentistä lähtee samalla automaattisesti opiskelijalle tieto arvioinnin valmistumisesta. Tietojen automaattista siirtymistä rekisteriin rakennetaan kevään 2016 aikana.

Uutta Examissa ovat myös uudet näkymät sekä tentaattoreille että yhteenveto-näkymä kielentarkastajille. Tentaattorit voivat nyt aiempaa sujuvammin tarkastella varauksia eli ketkä ovat tulossa tenttimään Varaukset -näkymässä. Opiskelijoiden tenttiajan varausta on myös paranneltu: nyt on näkyvillä myös tieto, kuinka monta konetta on kaikkiaan vapaana tiettynä ajankohtana. Lue lisää uusista ominaisuuksista eTentti-ohjeet-sivulta: www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet

Examia on käytetty Jyväskylän yliopistossa kesäkuusta 2015 alkaen eli käyttökokemusta on kertynyt jo puolen vuoden ajalta. Opiskelijat ovat suorittaneet tenttejä 2100 kpl. Maturiteettien osuus tenteistä on ollut liki puolet. No-show -ilmiö on harmillinen myös etentissä etenkin perinteisinä ruuhkaaikoina joulukuussa ja toukokuussa, koska tilassa on vain 12 konetta. Puolen vuoden aikana kertyi yli 300 no-showta, vaikka opiskelijoilla on sujuva mahdollisuus perua ajoissa tenttinsä järjestelmässä.

Tentaattorien tekemiä tenttejä opintojaksoittain tarkasteltaessa eniten niitä ovat eri tiedekunnista tehneet yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja kauppakorkeakoulu.

Exam-järjestelmän hyvinä puolina aiempaan järjestelmään verrattuna ovat olleet etenkin palvelimen toimintavarmuus ja opiskelijoiden tekemien tenttien automaattinen tallennus. Tentaattorien näkökulmasta tentin luominen on koettu helpommaksi ja tukipyynnöt ovatkin selkeästi vähentyneet sekä tentaattoreilta että opiskelijoilta.

Päivityksen jälkeen vuoden alusta on suoritettu jo liki 100 tenttiä uudella 3.1 -versiolla. Jyväskylän yliopisto on ollut ensimmäisenä korkeakoulujen yhteisesti kehittämän Exam-etentti-järjestelmän käyttöönottajana TTY:n ohella. Osa muista 17 korkeakoulusta on joko aloittanut tai kevään aikana aloittamassa järjestelmän pilotointia. Pilotoinnin kärkenä toimiessaan Jyväskylän yliopiston haasteena on toimia testaajan roolissa, koska meillä järjestelmä kohtaa ison käyttäjämäärän. Kevään pilotointien jälkeen järjestelmää tullaan kehittämään vielä käytettävyyden osalta.