keskiviikko 24. syyskuuta 2014

Palautetta videoklippinä Optimassa


Puuduttaako tekstipohjaisen palautteen antaminen? Olisiko puhuttu palaute toisinaan nopeampikin tapa antaa palautetta kirjoittamisen sijaan? Antaisivatko äänenpainot, ilmeet ja eleet jotakin lisää palautteeseen?


Opettaja voi nyt  antaa myös Optiman palautuslaatikkoon palautetuista tehtävistä  ääni- ja videopalautetta.  Palautteen pituus voi olla maksimissaan 10 minuuttia. Videoklipin voi tehdä palautuslaatikossa klikkaamalla yhteenveto-näkymässä opiskelijan yksityiskohtaisten tietojen kohdalta Medialiite -linkkiä, joka avaa videonauhurin.  Vastaavasti myös opiskelija löytää videopalautteen arvioinnista helposti palautuslaatikon medialiite-linkistä.

Aiemminkin ääni- ja videopalautetta on voinut työstää Optimassa samalla helppokäyttöisellä ääni- ja videonauhurilla. Palautteen lisäksi opettaja voi elävöittää työtilaansa tekemällä esimerkiksi tervetuloa-tervehdyksen tallenteena tai ohjeistaa tehtäviä vaihteeksi äänellä.

Myös opiskelijat voivat käyttää ääni- ja videonauhuria tehtävien teossa, mikäli opettaja on määritellyt ko. työkalun opiskelijoiden käyttöön.  


Löydät tarkat ohjeet:
Uudistunut palautuslaatikko 
Videoklipin teko työtilassa

tiistai 9. syyskuuta 2014

Mitä lisäarvoa tabletit tuovat opetukseen?

Mullistaako tablettien käyttö jotenkin perinteisiä toimintatapoja luokassa? Miksi opettajana perehtyisin uusiin välineisiin?

”Pelkästään koulun mikroluokkaan tai luokan yhteen koneeseen rajoittuvat välineet eivät vielä anna opettajalle mahdollisuuksia muuttaa opetusmenetelmiä olennaise
sti. Kun opiskelijalla on oma henkilökohtainen väline tiedonhakuun, vuorovaikutukseen ja materiaalintuotantoon voidaan opettajakeskeisyydestä siirtyä aitoon opiskelijakeskeisyyteen.”  (Satu Hakanurmi, eRappu)

Usein ei ole mahdollista varata erillistä tietotekniikkaluokkaa yksittäisille kokoontumisille. " Yksi ratkaisu laitepulaan voisi olla  BYOD -malli (BringYourOwnDevice) eli oppilaiden annetaan käyttää omia laitteitaan." (PAOK-hanke)

Oppimisen tueksi voi virittää monenlaisia appseja eli tablettien sovelluksia. Opettajan on tärkeää etukäteen pohtia ja suunnitella, mitkä ovat oppimisen tavoitteet sekä mitkä sovellukset ja millainen toiminta tukisivat parhaiten merkityksellistä oppimista. Näin ei käytetä välinettä välineen käytön vuoksi! Sujuvinta on edetä pienin askelin ja kokeillen aluksi muutamaa sovellusta ja kokemuksia keräten.

Vinkki: IT-palvelut järjestää tänäkin syksynä 2014 henkilöstökoulutuksena mm.  iPad tehokäyttöön -koulutusta. Tarkemmat tiedot Korpista ja henkilöstökoulutusportaalista. 

iPad korkeakouluopetuksessa (Linda Saukkorauta, JAMK):http://www.slideshare.net/saukkorauta/ipad-opetuksessa-35240141#