torstai 28. elokuuta 2014

Mitä uutta elokuun Optima-päivityksessä?

Jyväskylän yliopistossa päivitettiin Optima-oppimisympäristöä elokuun puolivälissä. Päivitys vaikutti erityisesti Optiman ulkoasuun: mm. oikean reunan kehys poistui ja kaikki työtilaan tai objekteihin liittyvät asetukset löytyvät nyt ko. työkalun kohdan hammasratas-painikkeesta. Samalla jotkut tutuista toiminnoista siirtyivät uusien painikkeiden alle: mm. kielen vaihtaminen tai testiopiskelija-näkymään vaihtaminen.

Uusiakin toimintoja on tullut: opettaja voi nyt antaa ääni- tai videopalautetta palautuslaatikkoon palautetuista tehtävistä.

Yhteenvetoa päivityksen uudistuksista löydät:
Opettajalle
Opiskelijalle

IT-palvelut on myös päivittänyt tarkemat Optima-ohjeet eri työkaluihin ja toimintoihin liittyen:
https://www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet

tiistai 26. elokuuta 2014

Koppa-tentti tarjoaa joustavan tavan suorittaa tentit verkossa!

http://koppa.jyu.fi/

Koppa-tentti, ts. aikarajattu tehtävänpalautus

Koppa-tentti on täysin uusi ominaisuus Kopassa. Koppa-tentti tarkoittaa yksinkertaisesti aikarajattua tehtävänpalautusta. Opiskelija voi suorittaa tentin mistä tahansa, käyttämällä haluamiaan apuvälineitä tentin suorittamiseksi (Internet, sanakirjat jne.). Toki plagiaatintunnistus on käytössä myös Koppa-tentissä. Avoimen yliopiston Kopasta on saatu positiivisia kokemuksia Kopassa tenttimisestä.

Koppa-tentti toimii opettajalle näin:
  1. Luodaan Korppiin kurssin alle tenttiryhmä (nimessä on esim. Luentotentti), ja tapahtuma (esim. Etätentti) ellei sellaisia ole.
  2. Päivitetään tiedot Korpista Koppaan.
  3. Mennään Kopassa Luentotentti-kansioon ja sen alla Etätentti-kansioon.
  4. Valitaan Toiminnot-valikosta kohta "Laadi etätentti".
  5. Muokataan etätentin alkamis- ja lopetusaika ja lisätään tenttikysymykset.
Etätentin laatiminen Koppaan


Opiskelijat (jotka ovat ilmoittautuneet tenttiin)
  1. Näkevät aikalaskurin tentin alkuun.
  2. Kun tentti alkaa, näkevät tenttipalautusnapin ja kysymykset.
  3. Tekevät vastauksen tiedostona ja palauttavat sen tentin aikana.
Opettaja näkee vastaukset normaalisti palautettuina tehtävinä.
Etätentti, laskuri


Kysy lisää Koppa-tentistä osoitteesta plone-support@jyu.fi.

torstai 7. elokuuta 2014

Tutkijoille uusia IT-palveluita aineistojen hallintaan ja julkaisemiseen


 
Dataverse Networkin avulla tutkija voi tallentaa ja analysoida tilastollisia aineistoja sekä jakaa niitä kätevästi joko julkisesti tai haluamalleen taholle. Järjestelmällä voi myös visualisoida aineiston jakaumia ja tehdä tilastollisia perusanalyysejä kätevästi suoraan selaimessa.
Avoimien aineistojen käyttöä voi kokeilla ilman kirjautumista osoitteessa https://dvn.jyu.fi. Jos laitos tai tutkimushanke haluaa oman Dataversen, pyynnöt ja lisätiedot osoitteeseen dvn-support@jyu.fi.

Toinen uusi ohjelmisto on on iRODS, joka tukee tutkimusaineistojen hallintaa, käsittelyprosessien automatisointia ja aineistojen jakamista. iRODSin avulla muodostetaan IT-palvelujen keskitettyjen ja tutkimuslaboratorioiden välinen tallennusverkosto. Jatkossa myös CSC:n laskenta- ja tallennuspalvelut on tarkoitus liittää osaksi verkoston palveluja. Jos tutkimushanke, laboratorio tai laitos haluaa apua aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseksi, lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö Antti Auer (antti.auer@jyu.fi) tai järjestelmäsuunnittelija Ilari Korhonen (ilari.korhonen@jyu.fi).

Lisätietoa tutkimuksen uusista IT-palveluista  saat tallenteesta kevään  2014 ITP-seminaarista.  

 

keskiviikko 6. elokuuta 2014

Tiesitkö: myös Koppaan voi palauttaa tehtäviä!

Koppa on ollut opettajalle helppokäyttöinen oppimateriaalinjako -ympäristö Jyväskylän yliopistossa.  Nykyisin sen kautta opiskelija voi yksinkertaisesti palauttaa tehtävänsä. Tehtävänpalautus näkyy kurssin opettajalle sekä tehtävän palauttaneelle opiskelijalle.  Myös Urkund-plagiaatintunnistus  on liitetty Koppaan, opiskelija voi tehtävää palauttaessaan päättää käyttääkö hän plagiaatintunnistusta.

Mikä ero Kopalla on sitten kahteen yliopistolla käytettävissä olevaan oppimisympäristöön Optimaan ja Moodleen? Niiden lisäarvo korostuu,  jos  kurssilla tarvitaan laajempaa vuorovaikutusta  ja enemmän ominaisuuksia - esimerkiksi keskustelua ja vertaisarviointia tai ryhmätöitä.


maanantai 4. elokuuta 2014

Onko jokin yliopiston tila hukassa?


Ei hätää: voit kännykälläsi laittaa itsesi kartalle. Kirjoita osoite navi.jyu.fi ja testaa mobiilikäyttöistä yliopiston kampusalueiden Navi-karttapalvelua. Valitse kampusalue ja kirjoita etsimäsi luokkatilan nimi. Saat tarkan kartan, minkä avulla voit suunnistaa oikeaan tilaan.

Bonuksena näet myös tietokoneluokkien osalta, onko tilassa vapaita koneita - pois lukien tilan mahdollinen samanaikainen opetuskäyttö.

Tutustu demoon: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/thk/koulutukset/itp-seminaarit-kevat-2014-1/esittelyssa-tilatallennus-koppa-navi/navi-karttapalvelut