keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Vauhtia käänteiseen opetukseen!

Itä-Suomen yliopistossa on tartuttu haasteeseen, miten uudistaa pedagogisesti opetusta yhtäältä lähiopetustuntien vähetessä ja toisaalta löytää vaihtoehto perinteiselle "tiedonvaluttamiselle" opettajalta opiskelijoille. Jotta uuden toimintatavan kokeileminen ja kehittäminen olisi hektisessä yliopistoarjessa mahdollista, heillä on aloitettu resurssoitu hanke käänteisestä opetuksesta. Pilottiin osallistuu eri yksiköistä 43 opettajaa, jotka saavat irrottaa opetuksen kehittämiselle aikaa muista töistä. Lisäksi he saavat kehittämistyöhön yksilöllistä pedagogista ja teknistä tukea.

"Flipped classroom- eli käänteisessä opetuksessa perinteinen luentopainotteinen opetus käännetään päälaelleen. Opiskelijat opiskelevat kurssin tietoaineksen ensin omatoimisesti, minkä jälkeen opettajan pitämillä tunneilla on aikaa ratkoa ryhmissä ongelmia sekä analysoida ja soveltaa opittua tietoa. Opiskelijat voivat käydä katsomassa luennot verkosta missä ja milloin heille sopii. Opettaja puolestaan voi käyttää opetusajan tiedonsiirron sijaan korkeamman oppimisen tukemiseen." Lue lisää: https://www.uef.fi/web/saima/flipparit

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla monia työkaluja verkkovideoiden tuottamiseen ja IT-palveluiden kouluttajilta voit kysyä pedagogista ja teknistä tukea: video-support@jyu.fi tai itp-koulutus@jyu.fi
* Moniviestin - videoiden jakelualusta: http://moniviestin.jyu.fi
* Opettaja tai opiskelija voi helposti ladata oman kuvaamansa videon Moniviestimeen: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/oma-kansio
* Luennon tallentaminen luentosalissa (AgAud1, AgAud2, AgAud3, MaA103, L302, L303, L304, FYS1, M103, RUU D104 Helena, RUU D101 Juho ja RUU C101 Lucina) - nyt siis uusia tiloja mm. Ruusupuistossa. Tallentaminen onnistuu muutamalla napin painalluksella, ks. ohjeet: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/tilatallennusohjeet
* Tilatallenteen teko rauhassa pienessä huonetilassa Agorassa: tilan esittely ja varausohje: https://www.jyu.fi/itp/moniviestin-ohjeet/how-to/tilatallennusstudio
* Omalla koneella ruutukaappausvideon teko Screencast-o-maticilla (esim. ohjeet äänellä): https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/ruutukaappaus-screencast-o-maticilla

Ideoita, millaisia erilaisia opetusvideoita voisit tuottaa (Linda Saukko-Rauta, JAMK): http://www.slideshare.net/saukkorauta/opetusvideoista

maanantai 17. lokakuuta 2016

Konkreettisia eväitä verkko-opetuksen pedagogiikkaan

Millä tavoin verkko-opetusta voisi käytännössä pedagogisesti toteuttaa?
Mitä asioita pedagogisessa suunnittelussa kannattaa huomioida?
Entä miten ohjausta ja arviointia kannattaa toteuttaa?

Mm. näitä kysymyksiä pohditaan Verkko-opetuksen pedagogiset periaatteet -webinaarissa pe 28.10.2016 klo 13:00-14:00, joka on osa Digipeda Go! -sarjaan kuuluvassa webinaarisarjaa. Asiantuntijana tilaisuudessa Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto.
Ilmoittautumiset Korppiin: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=208387

Tutustu koko sarjan sisältöön ja aikatauluihin: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/ Webinaarisarja toteutetaan osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Kaikki sessiot myös tallennetaan.

(Kuva: Pixabay)

tiistai 4. lokakuuta 2016

Miten suunnittelet verkko-opetusta ja saat toimivan lopputuloksen?

(kuva: pixabay.com)

Haluatko kehittää verkko-opettajan taitojasi? Nyt tarjolla on kolmen Jyvässeudun koulutustoimijan yhteinen webinaarisarja, jossa syvennytään perjantaisin klo 13-14 tehokkaasti tunnissa verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista. Asiantuntijoina ovat sekä talojen oma väki että vierailevat tähdet: mm. verkko- ja some-työkaluja opetuksessa ja ohjauksessa hyödyntävä Harto Pönkä sekä tekijänoikeuksien taituri Tarmo Toikkanen.

Syksyn 2016 webinaareissa luodaan verkkototeutuksille pedagogista perustaa, rakennetaan oppimisprosessia, mietitään oppimistehtäviä, ohjausta ja arviointia sekä saadaan vastauksia arjessa eteen tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin. Keväällä 2017 keskitytään verkko-opetuksen sisällöllisen ja teknisen suunnittelun kysymyksiin, digitaalisiin oppimateriaaleihin, verkkotyövälineisiin ja niiden valintaan liittyviin kysymyksiin.

Webinaarit starttaavat pe 7.10. klo 13 ja teema on Verkko-opetuksen monet mahdollisuudet (Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto). Webinaarissa keskustellaan verkko-opetuksen suunnittelun periaatteista sekä mallinnetaan suunnitteluprosessia. Keskeisinä kysymyksinä mm. mitä kaikkea verkko-opetuksen suunnittelussa tulisi huomioida ja miten varmistaa toimiva lopputulos?
Ilmoittaudu mukaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=208379

Webinaarisarja toteutetaan osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Lisätietoja ja linkit Adobe Connect-huoneisiin ja tallenteisiin: https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/digipeda-go-webinaarisarja-2016-17/

(Kuva: pixabay.com)

OPS-kehittäjille pedagogisia tvt-vinkkejä!

Avoin yliopisto ja IT-palvelut järjestivät heti syksyn aluksi ops-kehittäjille työpajan, jonka tarkoituksena oli jakaa ajatuksia hyvyksi koetuista tieto- ja viestintäteknikkaa hyödyntävistä opetuscaseista opettajien ja suunnittelijoiden kesken. Työpajamaisen työskentelyn alussa olivat lyhyen napakat hissipuheet, joiden jälkeen osallistujat jakaantuivat teemoittain pohtimaan alustajien kanssa ideoita oman yksikkönsä kehittämiseen.

Hissipuheiden aiheina olivat:
- Massaluentojen aktivoinnista käänteiseen opetukseen,
- Yksintyöskentelystä ryhmäblogiksi,
- Menetelmäopinnot verkossa: ohjaus ja yhteistyön rakentaminen,
- Tenttisaleista kotikoneille: sähköisen tenttimisen välineet ja pedagogiset vinkit.

Voit nyt jälkikäteen tutustua caseihin tallenteina: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/intra/ops-sarja-2016

Tilaisuus järjestettiin osana Jyväskylän yliopiston ops-seminaarisarjaa.