tiistai 26. tammikuuta 2016

Aseta askelmerkkisi digiloikkaan!

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen Keski-Suomen aktiivisten oppilaitostoimijoiden yhteiseen digitaitoja teroittavaan seminaariin! Kokoonnumme tänä keväänä jo 6. kerran yhdessä ideoimaan vaihtoehtoja tulevaisuuden haasteisiin.

Seminaarissa lähtökohtana on erityisesti yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen. Perinteisten keynote-puheenvuorojen sijaan korostuvatkin työpajat, joista voit valita joko vihreän aloittelijan radan tai hieman haastavamman sinisen rinteen.

Teemoissa pureudutaan ajankohtaisesti mm. muutosjohtamiseen ja pedagogiseen näkökulmaan digiloikassa, opetussuunnitelmien kehitystyöhön sekä miten opetan ohjelmointia. Lisäksi jaetaan konkreettisia vertaiskokemuksia sekä opittua erilaisista digitaitoja kehittävistä hankkeista.

Olitpa digiloikassa ensiaskelia ottava opettaja tai jo kädet savessa uurastava verkko-opettaja tai suunnittelija – tule mukaan päivittämään tietojasi ja oppimaan yhdessä uutta!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 10.3.2016 mennessä osoitteessa http://bit.ly/tho2016

Seminaarin järjestävät yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopisto, JAMK ja Koulutuskuntayhtymä. Seminaari järjestetään KKY:n tiloissa Viitaniemessä.

tiistai 19. tammikuuta 2016

Exam-etentti-järjestelmää päivitetty - mitä uutta?

Suurin muutos vastikään päivitetyssä Exam 3.1 -etenttijärjestelmässä ovat kaksi uutta tenttityyppiä: henkilökohtainen tentti ja kypsyysnäytetentti. Yleisen tentin sijaan tentaattori voi siis aiempaa sujuvammin räätälöidä kysymykset vain tietylle opiskelijalle/opiskelijoille käyttämällä joko henkilökohtaista tenttiä tai kypsyysnäyte-tenttiä. Tuolloin vain ko. opiskelija(t) voivat ilmoittautua tenttiin.

Miten henkilökohtainen tentti eroaa kypsyysnäytetentistä? Kypsyysnäyte-tenttityyppi helpottaa tentaattorin tentin luomista: tenttipohjassa on valmiina ns. toistuvat tiedot, kuten kielentarkastajat, tentin yleiset tiedot sekä maturiteettiohjeet. Lisäksi kun tentaattori on tarkastanut tentin sisällön, hän voi lähettää sen kielentarkastajille Examin kautta Lähetä kielentarkastukseen -painikkeella ja edelleen kielentarkastajien kielentarkastustieto tulee sujuvasti tentaattorille järjestelmän kautta. Lopuksi tentaattori vielä hyväksyy lopullisesti tentin sekä toimittaa tiedon rekisteriin, jolloin tentistä lähtee samalla automaattisesti opiskelijalle tieto arvioinnin valmistumisesta. Tietojen automaattista siirtymistä rekisteriin rakennetaan kevään 2016 aikana.

Uutta Examissa ovat myös uudet näkymät sekä tentaattoreille että yhteenveto-näkymä kielentarkastajille. Tentaattorit voivat nyt aiempaa sujuvammin tarkastella varauksia eli ketkä ovat tulossa tenttimään Varaukset -näkymässä. Opiskelijoiden tenttiajan varausta on myös paranneltu: nyt on näkyvillä myös tieto, kuinka monta konetta on kaikkiaan vapaana tiettynä ajankohtana. Lue lisää uusista ominaisuuksista eTentti-ohjeet-sivulta: www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet

Examia on käytetty Jyväskylän yliopistossa kesäkuusta 2015 alkaen eli käyttökokemusta on kertynyt jo puolen vuoden ajalta. Opiskelijat ovat suorittaneet tenttejä 2100 kpl. Maturiteettien osuus tenteistä on ollut liki puolet. No-show -ilmiö on harmillinen myös etentissä etenkin perinteisinä ruuhkaaikoina joulukuussa ja toukokuussa, koska tilassa on vain 12 konetta. Puolen vuoden aikana kertyi yli 300 no-showta, vaikka opiskelijoilla on sujuva mahdollisuus perua ajoissa tenttinsä järjestelmässä.

Tentaattorien tekemiä tenttejä opintojaksoittain tarkasteltaessa eniten niitä ovat eri tiedekunnista tehneet yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja kauppakorkeakoulu.

Exam-järjestelmän hyvinä puolina aiempaan järjestelmään verrattuna ovat olleet etenkin palvelimen toimintavarmuus ja opiskelijoiden tekemien tenttien automaattinen tallennus. Tentaattorien näkökulmasta tentin luominen on koettu helpommaksi ja tukipyynnöt ovatkin selkeästi vähentyneet sekä tentaattoreilta että opiskelijoilta.

Päivityksen jälkeen vuoden alusta on suoritettu jo liki 100 tenttiä uudella 3.1 -versiolla. Jyväskylän yliopisto on ollut ensimmäisenä korkeakoulujen yhteisesti kehittämän Exam-etentti-järjestelmän käyttöönottajana TTY:n ohella. Osa muista 17 korkeakoulusta on joko aloittanut tai kevään aikana aloittamassa järjestelmän pilotointia. Pilotoinnin kärkenä toimiessaan Jyväskylän yliopiston haasteena on toimia testaajan roolissa, koska meillä järjestelmä kohtaa ison käyttäjämäärän. Kevään pilotointien jälkeen järjestelmää tullaan kehittämään vielä käytettävyyden osalta.