maanantai 5. helmikuuta 2018

Moodle-taitoja kevään 2018 aikana

Ensi lukuvuonna Optimaa voi käyttää oppimisympäristönä vain erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos on parhaillaan menossa oleva, useita vuosia kestävä erilliskoulutus. Ennakoithan siis ajoissa ensi lukuvuoden opetuksen suunnitteluasi ja valmistelet kevään aikana siirtymää joko Moodleen tai muihin järjestelmiin: Koppaan, TIMiin, Pedanetiin.

Moodlesta järjestetään kevään aikana lähes viikoittain kaikille avoimia koulutuksia. Kevään Moodle-koulutuksista löydät yhteenvedon: r.jyu.fi/moodlekoulutukset

Suositeltavaa on, että laitokset sopivat IT-palveluiden kanssa myös omia räätälöityjä Moodle -siirtymäinfoja ja työpajoja. Lähes kaikki tiedekunnat ja laitokset ovat jo näin tehneetkin. Työpajat ovat maksuttomia ja sisältö voidaan aina rajata tapauskohtaisesti osallistujien kanssa. Etuna on se, että samalla laitoksen väki voi keskustella myös muista yhteisistä verkko-opetuksen hyvistä käytännöistä. Moodle-työpajoissa opettajat työstävät omia kurssejaan ja vieriohjausta on tarjolla heti kun täsmäkysymys syntyy. Moni työpajaan osallistunut opettaja toteaakin jälkikäteen tyytyväisenä: "Sain onneksi rauhassa pajassa rakentaa kurssia - ja sain sen melkein jo valmiiksi".

Osa pitkän linjan Optima-opettajista on ollut huolissaan, häviävätkö vanhat Optima-työtilat syksyn alussa - jos esimerkiksi niitä haluaa jälkikäteen käyttää esimerkiksi tutkimuksenteossa? Ei hätää: työtilat eivät häviä, sillä kaikki aineisto säilytetään JY:n omalla Optima-palvelimella ja ylläpitäjät eivät poista mitään sisältöä ilman että siihen erikseen pyydetän lupa.