maanantai 30. tammikuuta 2012

Ilmianna hyvä verkkototeutus!

Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän yhteinen kilpailu kerää verkkopedagogiikan osaamisen yhteen. Kilpailun tarkoituksena on jakaa toimivia käytänteitä yli oppilaitosrajojen ja parantaa verkko-opetuksen laatua.

Kilpailussa on kolme sarjaa. Voit ehdottaa toteutuksia yhteen tai useampaan sarjaan. Perustele ehdotuksesi: miksi ehdottamasi verkkototeutus (materiaali, Optima-työtila, kurssi yms.) on hyvä ja toimiva esim. opiskelijan näkökulmasta? Miten opettajan käyttämät työtavat tukevat verkko-oppimista?

Kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti Kampus-Dataan.

Ilmiantoaika päättyy 28.2. Esiraati valitsee ehdotetuista toteutuksista parhaat äänestykseen, joka pidetään alkuvuoden aikana. Voittajat julkistetaan keväällä Jyväskylän verkko-opettajapäivässä 10.5.2012. Jokaisen kategorian voittaja palkitaan 100 euron lahjakortilla Kampus-Dataan.

  • Sarja 1: Verkkotyöskentely kontaktituntien tukena Ehdota toteutusta (oppilaitos, opettaja, kurssi), jossa verkkotyöskentely tukee lähiopetusta ansiokkaasti. Perustelethan vastauksesi!
  • Sarja 2: Totaaliverkkototeutus Ehdota toteutusta (oppilaitos, opettaja, kurssi), joka on onnistuneesti järjestetty täysin verkossa. Perustelethan vastauksesi!
  • Sarja 3: Vuoden verkkopedateko/-idea/-kehittäjä Ehdota innovatiivista otetta esittänyttä tekoa, ideaa tai tekijää (oppilaitos, henkilö). Perustelethan vastauksesi!

Ilmiannot osoitteeseen: http://bit.ly/ilmianto

perjantai 20. tammikuuta 2012

eTenttiminen lisääntyy Jyväskylän yliopistossa


Ensimmäiset eTentit Jyväskylän yliopistossa tentittiin lokakuussa 2009 ja tämän jälkeen sähköinen tenttiminen pääkirjastolla on koko ajan kasvattanut suosiotaan. Aluksi tenttijä oli useimmiten pääkirjaston kolmannen kerroksen 12 paikkaisessa tenttitilassa yksin, mutta loppuvuonna 2011 oltiin jo tilanteessa, jossa tenttiaikaa ei ollut varsinkaan neljän tunnin tentille enää mahdollista saada kuin aikaisintaan kahden viikon päähän, koska tila oli niin täyteen varattu. Marras- ja joulukuussa 2011 pääkirjastolla tehtiin yhteensä noin 950 sähköistä tenttiä.

Opettajat ovat halutessaan voineet ottaa eTenttimismahdollisuuden käyttöön kurssillaan. eTenttiä käytetäänkin lähes kaikissa tiedekunnissa. Eniten loppuvuonna 2011 tentittiin eTenttinä kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteen tenttejä. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tentteihin eTentti-soveltuu huonosti, koska matemaattisten kaavojen piirtäminen on helpompaa paperille kuin sähköisesti. It-tiedekunnassa eTenttiä on vasta kokeiltu yksittäisissä tenteissä sekä maturiteeteissa. eTentin suositellaan olevan vaihtoehtoinen tenttimismahdollisuus paperitentin ohella.

Palaute eTentistä on ollut pääosin positiivista. Tenttikirjoja saa helpommin, kun kaikki eivät ole menossa tenttimään yhtä aikaa ja opiskelija saa valita tenttiaikansa itse, kirjaston aukioloaikojen puitteissa. Ruuhka-aikana opiskelijoita harmitti se, että vapaata aikaa tentille oli niin vaikea löytää. Toisaalta monet tentteihin ilmoittautuneet opiskelijat jättivät tulematta tenttiin, eivätkä peruneet tenttiaikaansa, jolloin aika oli turhaan varattuna heille.

eTentissä on muutama seikka, jotka opiskelijan tulee ottaa huomioon. Avain tulee hakea etukäteen kirjastolla sijaitsevasta Kirjavitriinistä. Mikäli kirjavitriini on kiinni tentin alkaessa, tulee avain hakea ennen kirjavitriinin sulkeutumista tai edellisenä päivänä, jos kyse on aamutentistä. Lauantaina klo 11-16 avaimen voi noutaa kirjaston palvelutiskiltä. Opiskelija ei saa ottaa tilaan mukaan mitään muuta kuin tenttimiseen tarvittavat kertakäyttöiset tunnukset. Esimerkiksi eväitä tilaan ei saa ottaa. Tilasta ei myöskään saa poistua kesken tentin esimerkiksi vessaan.

Tentaattoreille järjestetään eTentti-järjestelmän käyttöön maksuttomia koulutuksia. Koulutukset ovat keväällä 2012 kaksiosaisia. Ensimmäinen tunti sisältää sovelluksen esittelyn ja toinen tunti työpajan, jonne voi tulla syöttämään kysymyksensä ja tentin tiedot järjestelmään. Tentaattori voi valita osallistuuko vain toiseen osaan vai molempiin. Jos esimerkiksi sovellus on jo tuttu, voi osallistua vain työpajaan. Työpajassa on ohjaajia paikalla auttamassa ongelmissa. Tentaattorit tarvitsevat järjestelmään erilliset tunnukset, jotka voi pyytää sähköpostitse eTentin tuesta (etentti-support@jyu.fi).

Lisätietoja ja eTentti-ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/thk/etentti-ohjeet sekä englanniksi osoitteesta https://www.jyu.fi/thk/en/eexam-guide.
eTentti-tuki auttaa tarvittaessa sekä opiskelijoita että tentaattoreita sähköpostitse osoitteen etentti-support@jyu.fi kautta.

keskiviikko 18. tammikuuta 2012

Google Apps henkilökunnan käyttöön

Henkilökunnalla on nyt mahdollisuus luoda tili Google Apps -palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella. Henkilöstön Google Apps -palvelu on opiskelijatiliä rajatumpi, eikä sisällä kalenteria ja sähköpostia. Palveluja voidaan käyttää esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtävissä dokumenttien jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen. Luomalla tilin yliopiston tunnuksella voit erottaa työn ja vapaa-ajan myös Googlen palveluissa.

Googlen palveluissa ei saa käsitellä tietosuojattua materiaalia kuten henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja. Nämä materiaalit tulee säilyttää yliopiston omissa tietojärjestelmissä.

Palvelun saa käyttöönsä aktivoimalla tunnuksen https://salasana.jyu.fi palvelun kautta seuraavasti:
* Kirjaudu sisään ”Sähköpostiosoitteen vahvistaminen” -linkistä.
* Google-tunnuksen aktivointi tehdään ”Create @jyu.fi Google Account” -valinnasta.
* Kun olet tehnyt tunnuksen, salasana.jyu.fi -palvelu ilmoittaa: ”You have a @jyu.fi Google account”
* Kirjaudu ulos salasana.jyu.fi palvelusta
* Google Apps palveluun kirjaudutaan linkistä: https://docs.google.com/a/jyu.fi

* Pikaohje palvelun aktivoinnista: https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/google-apps-tunnus

Google Apps ja sen sisältämät sovellukset eivät ole Tietohallintokeskuksen ylläpitämä palvelu. Tietohallintokeskus ei tue Googlen Apps palveluissa tapahtuvaa toimintaa eikä vastaa tietosuojan valvonnasta, tietosisältöjen varmuuskopioinnista, dokumenttien käsittelyn mahdollisista ongelmatilanteista tai tietosisältöjen käytettävyydestä yliopiston sisäisissä järjestelmissä. Tietohallintokeskus ei rakenna pääsynhallinnan lisäksi lukuvuoden 2011-2012 aikana muita teknisiä integraatioita tai toiminnallisia palveluja Google Apps järjestelmään.