tiistai 19. maaliskuuta 2019

UEFin flipparit jakamassa hyviä käytäntöjä Jyväskylässä

Jyväskylän yliopistossa on parhaillaan käynnissä flippaus-koulutushanke, jossa on mukana liki 40 opettajaa eri tiedekunnista ja oppiaineista. Maaliskuussa järjestettiin hankkeen ensimmäinen koulutusseminaari, jossa mentorointivieraina oli Itä-Suomen yliopistosta opettajia ja heillä OKM:n flippaushanketta pyörittäneitä asiantuntijoita. UEFissa on liki 100 flippausta toteuttanutta opettajaa.

UEFin fysiikan opettaja Lasse Heikkinen kiinnostui flippaamisesta pohdittuaan erään opiskelijan palautetta perinteisen luentokurssin ja tentin jälkeen: "sain maksimipisteet, mutta en ymmärtänyt yhtään mitään". Nykyisin Lassen kahdella opintojaksolla opetus on käännetty eli 8 viikon opintojakso koostuu aiheen opiskelusta, jossa materiaalina sekä kurssikirja että videot, harjoitustehtävistä, viikkotiivistelmistä, kontaktitunneista, Moodle-tenteistä ja harjoitustöistä. Moodle oppimisympäristönä toimi tässä tukena: opiskelijat motivoituivat graafisen edistymisen seuranta -työkalun tukemana huolehtimaan siitä, että tehtävät oli ajoissa palautettu ja "liikennevalot vihreinä".

"Ohjeistan, että lukekaa kirja ja videot toimivat tukena eli ne ovat opettajan tiivistelmä. Opettajan rooli muuttuu ohjaajaksi, mutta työmäärä ei vähene. Kontaktitunneilla opiskelijat voivat kysyä mitä vaan", Lasse kiteyttää. Käänteisessä opetuksessa on keskeistä opettajan identiteetin muutos, jossa kollegiaalinen tuki on erittäin tärkeää. Opiskelijan näkökulmasta palaute on usein se, että tämä oli työläs kurssi verrattuna perinteisiin kursseihin verrattuna - mutta samalla on paljon myös opittu!

Kasvatustieteilijä Teemu Valtonen UEFista avasi teknologispedagogisen sisältötiedon yhteyksiä eli TPAC-mallia (Technological Pedagogical Content Knowledge), jota kannattaa hyödyntää myös käänteisen opetuksen suunnittelussa apuna. Voit perehtyä myös UEFin flippausmanuaalin tallenteessa:

JY:n flippari-opettajat ovat parhaillaan suunnittelemassa oman opintojaksonsa flippausta ja he saavat palautetta suunnitelmistaan skype-mentorointi-hetkissä sekä toisiltaan että UEFin koulutuksen käyneeltä flipparinelikolta: Salme Korkala/ Kielikeskus, Jussi Maunuksela / Fysiikka, Pentti Impiö / Kokkolan yliopistokeskus ja Hannele Rajaniemi / Digipalvelut.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston omasta koulutushankkeesta löydät http://r.jyu.fi/flippaus

keskiviikko 13. maaliskuuta 2019

Erikokoiset pienryhmät samalla Moodle-kurssialueella - onnistuu!

Moodlessa opettaja voi jakaa ison opiskelijajoukon monin eri tavoin työskentelemään pienryhmissä. Mahdollisuutena on myös se, että opiskelijat itse ryhmäytyvät eli valitsevat ja ilmoittautuvat joko haluamaansa ryhmään esimerkiksi aiheen mukaan - tai he voivat myös itse nimetä ryhmänsä (vinkki: Ryhmävalinta (Group choice) ja Ryhmämuodostus (Group self-se­lec­tion) -toiminnot).

Yksi näkökulma on myös se, että opettaja tekee yhdelle kurssialueelle erikokoisia(!) pienryhmiä, esimerkiksi jakaa porukan ensin vaikkapa 5 hengen ryhmiin keskustelualueelle, sitten työskentely jatkuu vaikkapa 3 hengen ryhmissä wikissä - tai parityöskentelynä jossakin muussa tehtävässä.

Tässä tallenne, miten tämän teet:

Löydät kirjallisena ohjeen: https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/moodle-ohjeet/ryhmat#ryhmittelyt

keskiviikko 6. maaliskuuta 2019

Kiinnostaako vertaisarviointi Moodlessa ja Turnitinissa?

Moodlessa voi vertaisarviointia toteuttaa yksinkertaisesti Keskustelualueella, mutta varsinainen vertaisarviointityökalu on Työpaja-aktiviteetti. Työpajan yhtenä etuna on se, että opettaja voi ohjata vertaisarviointia valmiiden kysymysten avulla eli samalla opitaan antamana vertaispalautetta eri näkökulmista. Haasteena on puolestaan se, että ryhmän täytyy edetä työskentelyssä yhtäjalkaa eli vertaisarviointi voi alkaa vasta kun tehtävän palautus on ensin päättynyt.

Uunituoreen ohjeen ja videotallenteen löydät nyt digipalveluiden Moodle-ohjeista: http://r.jyu.fi/moodletyopaja

Uutena mahdollisuutena on Turnitin-sovelluksen tarjoama PeerMark -vertasarviointi-työkalu. Eli samankaltaisuuksien tunnistamisen lisäksi opiskelijat voivat antaa toisilleen vertaisarviontia ja opettaja voi määritellä Työpajan tapaan muun muassa kuinka monelle vertaisarviointia annetaan, valmiit kysymykset, ketkä antavat toisilleen palautetta vai saavatko he valita työn sekä onko palaute anonyymia vai ei.

Parhaillaan haussa on opettajia, jotka haluaisivat testata PeerMark-vertaisarviointia opiskelijaryhmänsä kanssa. Opettajille tarjotaan valmiit ohjeet ja aktiivista tukea tässä. Ilmoittaudu: hannele.rajaniemi(at)jyu.fi