tiistai 3. joulukuuta 2019

Opettajien digitaitoja terävimmiksi - mitä OKM-hankkeissa opittiin?

OKM:n "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen" -kärkihankkeen alla järjestettiin marraskuussa 2019 webinaarisarja, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä.

5.11.2019 "Digitaalisen oppimisympäristön luominen: yliopistopedagogiikkaa verkko-opintoina"
Tallenne
Webinaarin vetäjät: Heidi Salmento, Samuli Laato & Mari Murtonen (TY)

Webinaarissa kerrotaan yliopistopedagogiikan opetukseen tarkoitetun UNIPS-verkko-oppimisalustan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyviä asioita ja tarkastellaan projektin tuloksia sekä teknisestä että pedagogisesta näkökulmasta. Webinaarin tarkoituksena on summata projektin aikana opittuja asioita ja antaa avaimia pedagogisesti mielekkään verkko-oppimisympäristön suunnitteluun ja siellä tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. Webinaari soveltuu kaikille verkko-oppimisesta ja -opettamisesta kiinnostuneille.

UNIPS (University Pedagogogical Support) on yliopistojen henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille suunnattu englanninkielinen yliopistopedagogiikan verkko-oppimisympäristö https://unips.fi/ Kahdeksan suomalaisen yliopiston yhteistyönä toteutetussa UNIPS-ympäristössä on kaikille avoimesti saatavilla olevaa opetusmateriaalia yliopistopedagogiikan aiheista. UNIPS koostuu pienistä moduuleista, joiden sisältöjä voi opiskella itsenäisesti. Yhteistyö-yliopistojen henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat opiskella moduuleita myös ohjatusti. Tällä tavalla moduuleita on opiskeltu jo lähes 1000 opintopisteen verran.

12.11.2019 "Flippaus eli käänteinen opetus opetushenkilökunnan opetuksen kehittämisen tukena"
Tallenne
Webinaarin vetäjät Antti Kauppila (ISY), Antti Ronkainen (ISY)

Webinaarissa kerrotaan, miten opetushenkilökunnan opetusta voidaan tukea flippauksen eli käänteisen opettamisen avulla. Webinaarin aikana Itä-Suomen yliopiston "flipparit" kertovat, miten opetuksen kääntäminen Itä-Suomessa sekä muutamassa partneriyliopistossa on tapahtunut ja miten sitä on tuettu sekä minkälaisia tuloksia opetuksen kääntämisestä on saatu. He kertovat myös kokemuksia, miten saada henkilökunta innostuneesti lähtemään muutoksen tielle.

28.11.2019 "Jakaen ja yhteistyöllä digitaitoja opettajille"
Tallenne
Webinaarin vetäjät Satu Hakanurmi (TY) ja Hannele Rajaniemi (JYU) sekä Sirke Pekkilän diat (Uniarts)

Webinaarissa kerrotaan, millaisia kokemuksia on saatu opettajien digiosaamisen kehittämisessä hieman eri tavoin JYUssa, Taideyliopistossa ja Turun yliopistossa. JYU:n digikummiverkosto (http://r.jyu.fi/digikummit) ja Taideyliopiston digitiimit sekä Turussa kehittäjäyhteisöjen opetuksen yhteissuunnittelu ovat malleja, joita on kehitetty tukemaan opetushenkilökunnan arjen työtä joko vahvistaen heidän digipedagogista osaamistaan tai koulutus-/opetussuunnitteluaan. Lisäksi esitellään Turun tuottama opettajien (digi)pedagoginen tukisivusto.