maanantai 25. tammikuuta 2021

Flippaus 2.0 - valmennusta keväällä 2021

Jyväskylän yliopistossa opettajia valmennetaan ja tuetaan flipatun opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa vuoden 2021 aikana. Tule mukaan kehittämään osaamista ja jakamaan kokemuksia!

Kuva: Pixabay_0

Miksi kannattaisi flipata? Flippauksella (Flipped learning) tarkoitetaan käänteistä oppimista, jossa opiskelijat omaksuvat tarvittavat tiedot ennen yhteiseen tapaamiseen osallistumista ja jossa opettajan osaamista voidaan hyödyntää oikea-aikaisesti. Yhteisissä tapaamisissa syvennetään osaamista sekä ratkotaan epäselviksi jääneitä ja vaikeita asioita. Näin opettajalle jää enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaukseen.

Haku Flippausvalmennukseen pe 29.1. mennessä ja toiminta käynnistyy 15.2.2021. Lisätietoja aikataulusta löydät valmennuksen esittelyvideosta. Katso esittelyvideo: https://r.jyu.fi/flippariksi

JYU:n opettajien aiempia kokemuksia flippauksesta: Flippaus 1.0. -koulutushankkeeseen vuonna 2019 ilmoittautui mukaan 45 opettajaa. Opettajat ovat kokeneet, että koulutuksesta oli heille iso apu Covid19-viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, jossa opetus täytyi nopeasti muuttaa kontaktiopetuksesta verkko-tai monipaikkaopetukseksi.

Tässä heidän kommenttejaan:
"Opiskelijat oppivat paremmin flipatussa opetuksessa, oppiminen oli tehokkaampaa ja opetustilanteissa käydyt keskustelut opetettavista aiheista olivat syvempiä kuin perinteisesti toteutetuilla kursseilla. Myös kurssien lopputehtävät koettiin laadukkaampina kuin ennen flippausta."
"Asioita ei ole tarvinnut opettaa toistamiseen kuten aiemmin ja opiskelijat ovat pystyneet soveltamaan tietoa analyyseissa syvemmin."
"Opiskelijat kokevat, että flipattu opetus on joustavaa ja he pystyvät valitsemaan itse sopivimman ajan asioiden omaksumiseen. Lisäksi opiskelijoiden mielestä oppiminen on tehokkaampaa kuin perinteisessä opetuksessa."