torstai 4. kesäkuuta 2020

Digipalvelut tukee etäopetusta, -opiskelua ja -työskentelyä monin tavoin

Kevät 2020 tullaan muistamaan monin tavoin poikkeuksellisena aikana maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi. Kaikkien kouluasteiden arki muuttui merkittävästi, kun oppilaitokset siirtyivät lyhyellä varoitusajalla kokonaan etäopetukseen ja kaikki opetus- ja ohjaustoiminta - opiskeluprosessit, tehtävät, aineistot ja pienryhmien työskentely - siirtyivät verkkoon. Palveluiden sekä oppimis- ja toimintaympäristöjen digiloikka toi mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se kuormitti niin henkilökuntaa kuin oppijoita. Erityisjärjestelyt näkyivät myös opiskelijavalinnoissa ja jatkuvat eri muodoissa myös tulevana lukuvuonna. 

Uusia prosesseja, palveluita, ohjeistuksia sekä runsaasti verkkovälitteisiä koulutuksia 


Jyväskylän yliopiston digipalvelut tarjoaa monenlaista tukea etäopetukseen. Digipalvelut kehitti ja pilotoi nopealla varoitusajalla uusia palveluita ja prosesseja, kuten verkkotenttien etävalvonnan sekä sähköiset valintakokeet. 

Digipalvelut myös tuotti etäopetuksen tueksi runsaasti täsmäohjeistuksia suomeksi ja englanniksi. Nämä poikkeustilaa varten laaditut ohjeet hyödyttävät opettajia myös kampukselle palattuamme. Ohjeista löytyy mm. verkkopedagogiikan opas, verkko-opetuksen toteuttamisen välineet ja keinot sekä napakat ohjeet verkkotenttien pedagogiikkaan ja tekniikkaan. Täsmäohjeita tarjoaa myös suositus videovälineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista.  

Myös henkilöstökoulutusta on toteutettu tänä keväänä verkkovälitteisesti. Digipalvelut toteutti yli 30 suomen- ja englanninkielistä webinaaria ja tukipäivystystä, joista tuli yhteensä yli 11 tuntia tallenteita myöhempää käyttöä varten. Webinaareja tarjottiin mm. opiskelijoille viestimisestä, verkko-opetuksen toteuttamisesta, webinaarien järjestämisestä, videotallenteiden tekemisestä sekä etäkokousvälineistä. Webinaareissa opastettiin niin teknistä toteutusta kuin pedagogisia toimintatapoja. Esimerkiksi verkkotenttiwebinaareissa digipalveluiden asiantuntijat opastivat verkkotenttien toteutuksessa ja opettajat puolestaan kertoivat käytännön kokemuksiaan pedagogisesti toimivista aineistotenteistä. Opettajien puheenvuoroja kuultiin myös läsnäoloa ja luottamusta rakentavasta vuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutteisuuden vahvistamisesta verkko-opetuksessa. Lisäksi järjestimme sekä teemoittaisia että avoimia verkkokyselytunteja.  

Verkkokokous käynnissä: kannettavan tietokoneen näytöllä paljon osallistujien kuvia.
Webinaarisarja jatkuu edelleen ja otamme mielellämme vastaan ideoita webinaarien aiheiksi. Digipalveluiden tallennetut koulutuswebinaarit löytyvät digipalveluiden sivuilta. Webinaaritallenteiden TOP3-listaus on selkeä viesti siitä, mitkä aiheet keräävät tällä hetkellä huomiota osakseen: kevään webinaarisarjan kolme katsotuinta tallennetta olivat "Microsoft Teams tutuksi", "Etäpalaveri Teamsissa tai Zoomissa" sekä "Opetuksen toteuttaminen verkkovälitteisesti sekä opiskelijoille viestiminen". Moniviestimen kautta katsottavissa olevat webinaaritallenteet ovat keränneet ilahduttavan suuria katsojamääriä ja omalta osaltaan varmasti helpottaneet verkkovälitteisten ratkaisujen entistä laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä. 

Videopalveluiden volyymit kasvoivat huimasti


Kevään poikkeusaika on aiheuttanut varsin suuria painopisteiden ja tukipyyntöjen aiheiden muutoksia Digipalveluiden videotuessa: kun toiminta kampuksella on hiljentynyt, niin luentosaleissa tapahtuvien videointien ja suorien lähetysten tarve on kadonnut lähes kokonaan. Toisaalta videotuen arjessa on noussut entistä vahvemmin esille kaksi teemaa: reaaliaikaiset videovälitteiset kokoukset ja oman työpisteen äärellä tuotetut videotallenteet. Myös väitöstilaisuudet siirtyivät verkkovälitteisiksi. Kun videopohjaiset verkkopalvelut nousevat lyhyessä ajassa entistä keskeisemmäksi osaksi etäopiskelua ja -työskentelyä, niin tukipyyntöjen määräkin toki kasvaa - videotukitiimi on parhaansa mukaan pyrkinyt tukemaan koko yliopistoyhteisöä videopalveluiden tehokkaassa hyödyntämisessä. 

Verkkokokousten osalta suurin osa käytöstä on kohdistunut Zoom- ja Microsoft Teams-palveluihin. Esimerkiksi Zoomissa maaliskuun ja toukokuun tilastoja verratessa käy ilmi, että verkkokokousten määrä on yli nelinkertaistunut tässä varsin lyhyessä ajassa. Zoom on otettu aktiivikäyttöön Jyväskylän yliopistossa vasta reilut puoli vuotta sitten, joten poikkeustila toi tullessaan lentävän lähdön tälle palveluvalikoimaan lisätylle kätevälle verkkokokousvälineelle. 

Jyväskylän yliopiston Moniviestin-alustalle on julkaistu poikkeustilan aikanakin runsaasti uutta videosisältöä. Entistä suurempi osa uusista videoista on nyt tehty salista toiseen liikuteltavan järeän videotuotantokaluston sijaan sisällöntuottajien omilla työkoneilla hyödyntäen webbikameroita ja kuulokemikrofoneja, jonka vuoksi Moniviestimen tukipalveluita on Digipalveluissa mukautettu tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Ohjeiden ja tukipalveluiden avulla on autettu videotaltiointeja vauhtiin ja uusia sisältöjä on julkaistu verkkoon sitä mukaa kun niitä valmistuu. Erityisesti Zoom ja Screencast-o-matic ovat olleet aktiivisessa käytössä ruutukaappausvideoita taltioitaessa. Myös videotallenteiden katsojat ovat olleet ahkerasti linjoilla ja Moniviestin on kiihdyttänyt huomattavaan kasvuvauhtiin käytön määrää tarkasteltaessa - tarkasteluajankohdasta riippuen videosivujen avauskerroissa on näkynyt noin 20-40 % kasvua aiempaan verrattuna. 

Toivottavasti poikkeustilanteen vauhdittama digiloikka näkyy arjessamme myös kampukselle palattuamme. Tulethan mukaan digipalveluiden webinaareihin ja koulutuksiin jatkossakin!