torstai 16. syyskuuta 2021

Moodlen arviointikirja – mainio mahdollisuus

Moodlen arviointikirja on hyvä valinta arviointien kirjaamiseen, kun halutaan näyttää kurssin tehtävien, tenttien tai Moodlen ulkopuolella tapahtuvien opetustapahtumien arvioinnit opiskelijoille. Sisussa näkyy kurssin kokonaisarvosana sekä suoritukset, mutta Moodlessa voidaan näyttää opiskelijalle yksittäisten tehtävien, tentin tai esimerkiksi seminaariesitelmän arvioinnit sekä palautteet niihin. Opiskelijat näkevät vain omat arvosanansa ja opettajat näkevät kaikkien kurssialueen opiskelijoiden arvosanat. Opettaja voi tehdä arviointikirjaan myös omia merkintöjään, jotka voi piilottaa opiskelijoilta. Arviointikirjaan voi lisätä sarakkeita ja sarakkeiden paikkoja voi helposti muuttaa. Arviointikirjaa kannattaa ilman muuta hyödyntää, jos muutoinkin käyttää aktiivisesti Moodle-kurssialuetta opetuksessaan. 

Arviointikirja käyttöön!

Jos et ole vielä tutustunut Moodlen arviointikirjan käyttöön opettajana, niin muutamalla pienellä asetuksella pääset siinä mainiosti alkuun. Tärkein asia on se, että jokaisessa arvioitavassa Moodlen tehtävässä, palautuslaatikossa tai muussa aktiviteetissa on arviointiasetukset kohdallaan ennen ensimmäistä palautusta tai suoritusta. Suurimmassa osassa aktiviteetteja oletusasetuksena arviointi on "päällä". Arvioinnin oletusasetus maksimi 5 pistettä voidaan ajatella asteikoksi 0-5, mutta jos käytät jotain muuta arviointitapaa tai -asteikkoa, niin se täytyy muistaa asetuksista myös valita. Jos aktiviteettia ei arvioida ollenkaan, niin sekin kannattaa ehdottomasti asettaa, koska siten aktiviteetti ei näy ollenkaan arviointikirjassa. Oikeastaan kaikkea muuta voidaan säätää kurssin edetessä. 

Toinen hyvä perusohje arviointikirjan käyttöönottoon on se, että Moodlessa palautusten tai suoritusten arvioinnit tehdään siellä tehtävässä tai aktiviteetissa, josta ne sitten siirtyvät automaattisesti Moodlen arviointikirjaan. Merkintöjä toki voi tehdä myös suoraan arviointikirjaan, mutta esim. tehtävässä tai Turnitin-tehtävässä olevat arviointityökalut ovat hyviä ja niitä kannattaa hyödyntää. 

Moodlen arviointikirja näyttää mitä sattuu (oletusasetuksilla)

Tosiaan se, että aktiviteettien arviointi-asetukset ovat kunnossa, on se tärkein asia. Oletusasetuksilla Moodlen arviointikirja laskee viimeiseen sarakkeeseen keskiarvoa kaikista niistä aktiviteeteista, joissa arviointi on asetettuna "päälle". Jos et opettajana halua näyttää tätä keskeneräistä tai "virheellistä" arviointia eli kurssiyhteenvetoa opiskelijoille, niin sarakkeen voi laittaa Asetus-välilehdeltä piiloon opiskelijoilta. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanan päälle voi myös syöttää oikean arvionnin. Arviointikirjaa voidaan käyttää yksinkertaisesti eli arviointimerkintöjen tekemiseen ja niiden esittämiseen ilman mitään laskentaa. Halutessasi siihen voidaan rakentaa myös automaattinen kokonaisarvosanan laskeminen. 

Jos automatiikkaa halutaan hyödyntää, niin automaattisen laskemisen asetuksia voi tehdä milloin tahansa kurssin aikana. Arviointikirjan yhteenvedon tyypiksi eli kurssiarvosanan laskentatavaksi on mahdollista asettaa ensimmäisen rivin Muokkaa-valikon takaa esim. painotettu keskiarvo, jolloin pystyt asettamaan painokertoimet kokonaisarvosanan laskemista varten. Jos tehtävistä vain osa vaikuttaa kurssin kokonaisarvosanaan tai sen laskemiseen käytetään jotain kaavaa, niin tule käymään Moodle Arviointi-työpajassa. Työpajassa voimme katsoa kurssialueen arviointiasetukset yhdessä kuntoon. Ennen työpajaa kannattaa miettiä valmiiksi, mistä kurssin kokonaisarviointi koostuu ja minkälaisia arvosanoja annetaan. 


Arvioinnit Moodlesta Sisuun

Moodlen arviointikirjasta saa siirrettyä kolmella napin painalluksella kurssin kokonaisarvosanat Sisuun, kunhan vaan Moodle-kurssialue on yhteydessä Sisu-toteutukseen eli esim. luotu Sisun kautta. Sisu-yhteys Moodle-kurssialueeseen voidaan kytkeä myös takautuvasti. Vie-välilehden kautta viedään arviointikirjasta vain viimeinen eli kurssiyhteenvetosarake Sisuun. Moodlesta vietyjä arvosanoja voi vielä tarvittaessa muokata Sisun Arviointi-välilehdellä ja arvosanat pitää muistaa vahvistaa suorituksiksi eli lähettää arvioinnit rekisteriin. Kurssiyhteenveto-sarakkeen arvosanoja voi lähettää Sisuun monta kertaa. Vain vahvistamattomat arvosanat siirtyvät Sisuun. Sisussa vahvistetut arvosanat siis säilyvät ennallaan, kun tehdään uusia arvosanojen vientejä. 

En vielä hallitse Moodlen arviointikirjan toimintoja

Tervetuloa mukaan koulutuksiin! Järjestämme paljon Moodle-koulutuksia ja työpajoja. Ne kaikki löytyvät Unosta tai http://henkilostokoulutuskalenteri.jyu.fi. Lisäksi voit tilata help.jyu.fi -portaalin kautta ilmaisia henkilöstökoulutuksia esim. Moodlen arviointiasioihin liittyen kunhan vain osallistujia on vähintään viisi henkilöä. 

Syyskuun alussa avautui Moodlessa uusi Arvioinnin perusteet Moodlessa-verkkokurssi. Verkkokurssilla katsotaan ensin lyhyesti perusteet Moodlen arviointiasioihin. Sen jälkeen voit tilata itsellesi harjoittelua varten kurssialueen sekä tutustua valmiisiin malleihin.

Ohjeita Moodlen arviointikirjan saloihin löytyy myös help.jyu.fi -portaalista esim. kirjoittamalla hakukenttään arviointikirja tai arviointi ja selailemalla ohjeita Ohjeet > Opettajalle > Verkkoympäristöt. Moniviestimessä on kaksi MoodleTorstai-tallennetta arviointiin liittyen. Tallenteiden yhteydessä on myös webinaareissa käytetyt diat. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.