keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Tvt-kummit kumppaneina opetuksen kehittämisessä yliopistossa


Tvt-kummien toimintaa
IT-palveluiden kouluttajat ovat aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämishankkeessa. eEducation-hankkeen painopiste on joustavien ja pedagogisesti laadukkaiden oppimismahdollisuuksien kehittämisessä: tavoitteena on luoda opiskelijoille monimuotoisia, interaktiivisia ja oppijalähtöisiä, tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntäviä opetuksen ja oppimisen ympäristöjä.

Vuonna 2015 eEducation-hankkeessa on mukana yhdeksän kehittämishanketta eri yksiköistä. Kehittämishankkeille on nimetty IT-palveluista omat tvt-kummit, jotka tukevat opettajia uusien ideoiden pedagogisessa kehittelyssä ja teknisessä toteutuksessa. Kummit ovat olleet hankkeiden tukena alusta asti. Hankkeiden vaatima tuki on vaihdellut teknisestä ja pedagogisesta konsultoinnista vieritukeen sekä täsmäkoulutuksiin. Esimerkiksi erään laitoksen henkilöstölle järjestettiin verkko-opetusbasaareja, joissa tarjottiin tietoiskuja toivotuista aiheista sekä käytännön opastusta niin teknisiin toimintatapoihin kuin pedagogisesti hyviin käytäntöihin.

Merja Laamanen, Jussi Ahokas
ja Pekka Koskinen
Kokemukset tvt-kummitoiminnasta ovat olleet hyviä ja konsepti on kerännyt kiitosta niin hankkeiden opettajilta kuin kummeilta. Opettajat ovat kiitelleet aikaa ja vaivaa säästävää täsmätukea sekä konkreettista apua niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Kummeina toimivat IT-palveluiden kouluttajat puolestaan ovat päässeet osallistumaan laitosten opetuksen kehittämiseen, jakamaan hyviä käytäntöjä sekä saaneet arvokkaita kontakteja.

eEducation-hankkeen koordinaattori Ulla Klemola, tvt-kummi Merja Laamanen sekä kaksi kehittäjäopettajaa Jussi Ahokas (kemian laitos) ja Pekka Koskinen (fysiikan laitos) kävivät esittelemässä tvt-kummitoimintaa valtakunnallisilla opetuksen kehittämisen Peda-forum-päivillä elokuussa. Kummitoiminta sai hyvää palautetta ja on poikinut yhteydenottoja sekä toiminnan esittelystä että vastaavan idean soveltamisesta muissa organisaatioissa mm. vertaistuen muodossa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.