keskiviikko 18. toukokuuta 2022

Verkko-opettajan tulevaisuuden haasteisiin eväitä THO-webinaarista

Mitkä ovat onnistuneen  hybridiopetuksen tai (verkko)vuorovaikutuksen elementit?   Miten opettajana tuen oppijan aktiivista toimijuutta?  Millaisia uudenlaisia oppimiskokemuksia esimerkiksi Thinglink voi tarjota simulaatio-oppimiseen? Tässä joitakin poimintoja teemoista Tulevaisuus haastaa oppimisen -webinaarissa 3.5.2022.  Webinaarin toteuttivat mainiossa yhteistyössä Gradia, JAMK ja JY jo 12. kerran.  Tapahtumaan ilmoittautui ennätykselliset 230 osallistujaa.

Tasapuolista vuorovaikutusta hybriditilanteissa

Perinteinen käsitys hybridiopetuksesta on  samanaikaisesti kokoontuvat lähi- ja etäosallistujat. Haasteena on erityisesti etäosallistujien huomiointi. "Olennasta on siirtyä tiedon kaatamisesta yhteistoiminnalliseen oppimiseen - vaikkakaan se  ei ole aina ainoa ratkaisu: voi olla erilaisia oppimisen kohteita ja ratkaisuja, täytyy myös välillä opettaa. Kun tavoitellaan laadukkaita hybriditilanteita: mieti kokonaisuutta, oppimisen kohdetta ja ilmiötä", Satu Aksovaara JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta korostaa. 

Lähiopetuksessa on helppo havaita ja reagoida, jos jotkut opiskeljioista vetäytyvät - miten se tehdään hybriditilanteessa? Olennaista on synnyttää tunne, että etäosallistujat ovat osa oppijayhteisöä. "Mieti, miten yhteisöllisyys rakentuu? Onko vuorovaikutus tasapuolista? Miten aktivoit kaikkia opiskelijoita? Suunnittele miten opiskelijat saadaan kokemaan tasapuolisiksi osallistujiksi. Synnytä ilmapiiriä." 

Opettajat ovat vuorovaikutuksen ammattilaisia ja tämä taito on myös onnistuneen hybridiopetuksen perusta ja siksi Aksovaara rohkaiseekin  suunnittelemaan hybridiopetuksessa ennen kaikkea vuorovaikutusta.  "Sanoita ja suunnittele kohtaamisia. Imuta etäosallistujia mukaan, kysy etäilijöiltä aluksi riittävän helppoja kysymyksiä, Tärkeää on myös  oma käytös: tiedosta että myös verkossa hymyilet ja nyökytät rohkaisten, mikä tulee automaattisesti lähitilanteessa". 

Yli oppilaitosrajojen toteutettavassa TOVE-hankkeessa tutkitaan tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä ."Ensin mahdollistetaan eri työkaluin symmetrinen osallistuminen eli  kaikkien mukaan ottaminen, hyväksyminen ja vasta sen jälkeen päästään syvempään oppimiseen". 

Filosofiaa lukiolaisille opettava Jarkko Sairanen jaotteli opetusta etenemisen mukaan opettaja- tai opiskelijajohtoiseksi. Hybridi- ja monimuotototeus on opettajajohtoinen, kun taas sulautetussa opetuksessa tai verkkokurssilla korostuu  opiskelijan oma yksilöllinen etenemistahti ja vastuu oppimisestaan. "Tehtävien ratkomisessa osa opiskelijoista on nopeampia, osa hitaampia ja opettaja toimii kiertelevänä ohjaajana ja auttaa vaikeammissa kohdissa. Tällainen opetusmuoto edellyttää paljon valmistelua opettajalta", Sairanen kertoo. "Esimerkiksi urheilulukion opiskelijoista suurin osa haluaa tulla joka perjantai tapaamaan opettajaa luokkatilaan, koska he saavat tuen ja voivat kavereiden kanssa tehdä yhdessä tehtäviä." 

Gradialla opettaja voi valita haluaako toteuttaa opetustaan hybridisti ja vastaavasti opiskelija opiskellessaan hybridisti sitoutuu selkeisiin pelisääntöihin.  


Lupa harjoitella ja epäonnistua

Thinglink taipuu skenaariopohjaiseen oppimiseen, jossa simuoloidaan todellisen maailman tilanteita ja ongelmia. Esimerkkeinä turvallisuuskoulutukset tai korkean riskin tilanteet, joita ei muutoin pääsisi harjoittelemaan, mutta myös viestintä ja pehmeämmät taidot sekä kriittinen ajattelu. Oppimisen kannalta on olennaista, että se tarjoaa harjoittelumahdollisuuden sekä on turvallista epäonnistua. "Toisinaan opiskelijat myös innokkaasti tutkivat, mitä olisi tapahtunut jos olisinkin toiminut väärin", Gradian opettajat toteavat.  

  


Gradin OWI-hankkeeseen valikoitui aloista liiketoiminta ja matkailu sekä keskiössä tilanteet, joita on vaikea päästä käytännön työelämässä harjoittelemaan, esimerkiksi vaikean asiakastilanteen hoitaminen. Toteutuksissa hyödynnettiin Thinglinkin skenaarioita, 360-kuvia ja videoita, dronekuvia, kuvia sekä äänitallenteita. "Meillä oli ammattinäyttelijät Huoneteatterista ja kuvaukset tehtiin K-supermarketissa ilta-aikaan kun kauppa oli kiinni. Sekä esihenkilöille että näyttelijöille oli valmiina tekstimuotoiset käsikirjoitukset", oppimiskokonaisuuden tuottaneet Jaana Eirtovaara ja  Heini Pennanen kertovat. 

Myös virtuaalitodellisuus XR-teknologioin  mahdollistaa simulaatio-oppimisen sekä itse- ja vertaisarvioinnin.  Ennen simulaation suorittamista käsitellään teoriaa opettajan johdolla tai itse käydään läpi kokonaistilannetta Harjoitteen suorittamisen jälkeinen keskustelu on merkittävässä roolissa. Gradialla simulaatio-oppimista on toteutettu mm. sosiaali- ja terveysalalla. 

Oppijan aktiivinen toimijuus tärkeää

Keynote-puhujana tulevaisuustutkija Ilkka Halava herätteli kuulijat pohtimaan digitaitoja tulevaisuuden vuorovaikutustaitojen osana.  Päivän päättäneessä paneelikeskustelussa Peppi Taalas JY:sta peräänkuulutti aktiivisen toimijuuden näkökulmaa, jolloin oppimisalustat ovat sekundäärisiä:  "Oppija saa määrittää omaa osaamista ja tehdä asioita jotka ovat itselle tärkeitä. Opettaja edistää älyllistä koukuttamista sekä korostaa vuorovaikutuksen näkökulmaa, mahdollistaa erilaisia tilanteita.  Kasvokkain opetus on yliarvostettua, se ei itsearvoisesti lisää oppimista, vaan toimijuuden näkökulma on tärkeää". 

Myös arviointia on syytä pohtia uudelleen: mitä pidetään osaamisena? Arvioinnin muutos ja osaamisen osoittamisen erilaiset muodot ovat tärkeitä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.