torstai 3. lokakuuta 2019

Tule ja parasta - ideoita korkeakoulupedagogiikkaan!

Millaista digitaalisaatioon liittyvää osaamista opettajilta edellytetään? Kuinka paljon digicampus.online tarjoaa amk-opiskelijoille verkkokursseja ristiinopiskeluun? Millaista verkkomateriaalia on tarjolla opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseksi? Mm. näihin kysymyksiin löytyi vastauksia 30.9. Helsingissä järjestetyssä Tule ja parasta -seminaarissa, jonka teemoina olivat opiskelijoiden kiinnittyminen työelämään, digipedagogiikka sekä opettajien pedagoginen osaaminen ja sen kehittäminen. Seminaarissa oli äänessä neljä OKM:n korkeakouluopetusta tukevaa hanketta: KOPE, Toteemi, eAMK sekä Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Näistä viimeisimmässä JYU:n digikummiverkosto on toiminut osahankkeena.

Opettajien arkityön tueksi on nyt tarjolla myös mm. verkkototeutusten laatukriteerit ja arviointityökalut, materiaalipankkeja sekä erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia. eAMKissa on rakennettu uusille opiskelijoille digistarttipaketti, samoin opettajille on Turun yliopiston tuottama opettajan tukisivusto, joka konkreettisesti opastaa työkaluja, erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia olipa kyse lähi- tai verkko-opetuksesta tai niiden yhdistelmästä. Maksuton oppimisanalytiikan perusteisiin pureutuva mooc on tarjolla vuoden loppuun saakka.

Uuden hallituksen linjaaman visio 2030:n tavoitteena on, että vuonna 2030 korkeakoulutettujen määrä 25-34-vuotiaista olisi 50 %, mikä merkitsee yli 20 % enemmän tutkintoja kuin tällä hetkellä. Miten tähän tavoitteeseen päästään? Korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelmassa vuosille 2020-25 yhtenä keinona on lisätä korkeakouluopettajien verkostoitumista sekä henkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Tässä on haastetta, koska "Opettaja oppii pääosin yksin. Digitaalisuus on osalle välttämätön paha ja verkostomainen opettajuus on osalle opettajista haaste", Aila Töytäri kiteytti tutkimukstuloksiaan. Voit lukea lisää tutkimuksesta Töytärin elokuussa julkaistusta väitöskirjasta

Yrittäjien edustaja Joonas Mikkilä korosti, että pedagoginen osaaminen moninaistuu: "Jokainen opettaja on oppimisympäristöjen muotoilija: enää ei riitä pelkät luokkahuoneet, vaan miten opettaja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. Opettaja on myös oppimisteknologian ja –analytiikan asiantuntija: datan pohjalta opettaja voi päätellä millainen oppimisympäristö ja oppimisen tahti kullekin soveltuu."

"Opettaja on myös toiminnallisen pedagogiikan taitaja: miten voidaan tukea työelämässä tapahtuvaa oppimista, osaamisen kehittymistä näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi. Lisäksi opettaja toimii valmentajana: Valmentajana on pystyttävä ymmärtämään oppijan ja yhteisön tilannetta, kartoittaa vahvuuksia ja keh.kohteita tavoitteiden pääsemiseksi. Opettajan on siis jatkuvasti kehitettävä osaamistaan. Jokaisella opettajalla on oltava jonkinlainen perusosaaminen eo. neljästä teemasta, mutta osa opettajista voi erikoistua eri teemoihin ja sisäisesti auttaa muita yksikössään."

Tutustu tarkemmin seminaarissa jaettuihin materiaaleihin - ja parasta omaan opetukseesi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.