tiistai 2. tammikuuta 2018

"Tavataanko kasvotusten vai verkon välityksellä?"

Joustavuus on yksi tärkeä perustelu monimuotoisen ohjauksen kehittämiseksi.

"Monimuotoisessa ja sulautuvassa ohjauksessa yhdistyvät joustavasti eri tavoin toteutetut ohjaajan tai opiskelijan organisoimat verkkoperustaiset vuorovaikutustilanteet ja myös kasvokkain tapahtuvat ohjaustilanteet. Ohjaus on sulautunut joustavaksi hybridiohjaukseksi," toteaa Verkko-ohjaaja –hankkeen projektipäällikkö Hanna Ylönen. Hankkeen aikana luotiin OAMKiin eOhjauspalveluiden kokonaisuus. Hankkeen tuloksia esiteltiin verkkoseminaarissa marraskuussa 2017.

"Digitalisaatiosta huolimatta ohjauksen tarve ei vähene. Pikemminkin ohjattava voi valita itselleen sopivimman tavan ja opiskelijan on mahdollista yhdistellä sekä molemminpuolista että yksisuuntaista viestintää", korostaa Ylönen.

"Digitalisaatio on haaste mutta myös ainutlaatuinen mahdollisuus ohjauksen saatavuudessa, saavutettavuudessa ja oikea-aikaisuudessa". Saatavuuteen liittyvät erityisesti maantieteelliset sekä työssä käyvien tai pienten lasten kotoa käsin opiskelevien äitien ajankäyttöön liittyvät haasteet. Monimuotoryhmien määrä kasvaa kokoajan ja joustavan ohjauksen tarve lisääntyy.

"Verkko-ohjaus edellyttää myös ohjaajilta tietynlaista prosessia, uuden oppimista sekä aikaa opetteluun, valmiuksien ja osaamisen hiomiseen. Lisäksi palvelua on markkinoitava opiskelijoille ja huomasimme, että opiskelijoilta vie aikansa löytää palvelut," toteaa yksi seminaarissa omista oivalluksistaan kertonut ohjaaja.

"Verkko-ohjaus on tullut luontevaksi osaksi ohjaustyötäni: kysynkin, että tavataanko kasvotusten vai verkon välityksellä? Aremmat aiheet vaativat usein lähitapaamisen". Työkaluina on käytetty mm. Adobe Connect-verkkokokousta ja Skypea.

Ohjaajat ovat tehneet myös pienryhmäohjausta verkon välityksellä: "Opinnäyteryhmässä on toteutettu erilaisia tehtäviä ja keskusteluja ja ne onnistuivat hienosti. Ohjaustilanteiden ennakkoon suunnittelu ja valmistelu vie aikaa. Erityisesti tietosuojakysymyksiin on kiinnitettävä huomiota".

"Ohjausvideot ovat tuoneet joustavuutta itselle ja opiskelijoille: ohjausvideolla kerrotaan perinteisen infon asiat ja näin säästetään aikaa ja vaivaa paikanpäälle tulemisen sijaan. Etuna on myös se, että kerralla tavoitetaan useampia opiskelijoita", toteaa Avoimen yliopiston suunnittelija.

Opiskelijapalveluissa on hyödynnetty myös chattia, jossa opiskelija voi itse valita, kysyykö nimellä vai anonyymina. Chat-päivystyksessä osa kysymyksistä hyvin yleisiä tai nopeasti neuvottavia, osassa opiskelijoita pyydetään sopimaan jatko-ohjausaika.

Tutor-opettaja on puolestaan hyödyntänyt WhatsAppia tutoroinnissa tukena: "Ryhmässä opiskelijat ovat myös auttaneet toisiaan pienissä käytännön asioissa eli etuna on nopea vastaus opettajalta tai toisilta ja samalla myös tutorohjaajan rooli muuttuu."

Lue lisää: Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa: http://www.oamk.fi/epooki/2017/verkko-ohjaaja/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.