keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Makupaloja Tulevaisuus haastaa oppimisen ja verkko-opettajan 2018 -seminaarista

Alueellisessa yhteistyössä on voimaa: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia järjestivät perinteisen THO-kevätseminaarin opettajille ja suunnittelijoille Jyväskylässä 8.-9.3. Mielenkiintoisia rinnakkaisia esityksiä oli runsaasti eri teemoista: mm. Koulussa digittää -hankkeen aikaansaannoksia, EduFutura-toiminnan esittelyä, monimuoto-opetuksen mahdollisuuksia, opetuksen ja ohjauksen rikastamista digivälineillä, kyberturvallisuutta jne. Tähän juttuun poimin kiinnostavasta tarjonnasta muutaman makupalan.

JAMKin toteuttamassa hybridiopetuksessa opettaja vetää samanaikaisesti kahta ryhmää: toista videovälitteisesti ja toista luokkatilassa - ja molempia ryhmiä osallistetaan opetuksen aikana. Etänä toimivat opiskelijat voivat toimia joko omalta koneelta - tai vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa myös satelliittiopetusta: kokonainen ryhmä osallistuu samasta tilasta.

JAMKissa on rakennettu hybridiopetukseen soveltuvia tiloja, jotka on varusteltu mm. kattomikrofonein, opettajalla on käytössään headset ja liikuteltava kamera; samoin opiskelijoilla on webbikamerat ja mikrofonit. Pyörillä liikkuvat pöydät ja tuolit sekä kokolattiamatto ehkäisevät häiritsevää melua.

"Hybridiopetus edellyttää suunnittelua ja pedagogista valmistelua. Opettajan on etukäteen huolehdittava, että materiaalit ja oppimistehtävät ovat digitaalisina, samoin kaikki opiskelijoiden tuotokset. Lisäksi on pohdittava, millaiset harjoitukset toimivat", suunnittelija Jonna Salmijärvi JAMKista korostaa. Videokokoustyökaluun rakennetaan valmiiksi kaikki tarvittavat näkymät, esimerkiksi Adobe Connectissa huoneet pienryhmille layouteineen. Tehtävät voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaisia: ryhmätöitä voivat tehdä yhdessä myös etänä ja luokassa olevat - ja postereidenkin esittely onnistuu. Luokassa olevat opiskelijat voivat tehdä toiminnallisia tehtäviä ja verkon kautta osallistuvat työstäisivätkin itsenäisiä tehtäviä.

Kahden JAMKin "hybridiopettajan" mukaan opiskelijoiden kanssa on syytä sopia etukäteen selkeistä pelisäännöistä. Ohjeistukset kannattaa jakaa etukäteen kirjallisina ja laatia selkeästi tyyliin "tee, laita, lue". Yksi hyvä käytäntö on, että opettaja vastaanottaa ensin opetustilanteeseen mukaan etäihmiset ja vasta jälkeen päästää luokkaan opiskelijat, jonka aikana on hetken mikrofonit kiinni turhan äänimelskeen estämiseksi. Ryhmäytymistä usein auttaa, jos kamera kiertää lähiryhmässä. Jokaiselle opetuskerralle tulisi laatia käsikirjoitus: sisältö, aikataulut, pedagogiset ideat, Connect-layoutit jne. Opettajan kannattaakin siis varata aikaa toimintatapoihin ja välineisiin perehtymiseen ennen monimuoto-opettajuuden aloittamista; tukena toimivat mentorointi ja kollegan työn seuraaminen.

Jyväskylän yliopistosta Leena Hiltunen esitteli kaksi Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 -hankkeessa kehitettyä konkreettista työkalua opettajalle verkko-opetuksen suunnittelun tueksi: verkko-opetuksen työkirjan ja oppimismatriisin. Näiden avulla opettaja osaa helpommin kiinnittää suunnittelussaan huomiota kaikkiin eri näkökulmiin. Verkkokoulutuksen suunnittelun pdf-muotoista työkirjan löydät osoitteesta: http://urly.fi/UTE. Verkko-opetuksen suunnittelu-, ohjaus- ja arviointimatriisi on käytännössä Excel-tiedosto, johon opettaja merkitsee esim. ohjaussuunnitelma eli esimerkiksi milloin ryhmälle sähköpostia, milloin annettava palautetta, missä vaiheessa osaamistavoitteita arvioidaan. Lisäksi se sisältää opiskelijan oppimisteot, opiskelijan työmäärän tunteina sekä deadlinet. Matriisin laatimisen taustalla opettajalla on oma visuaalinen kartta verkkototeutuksensa sisällöstä.

JAMKin suunnittelija Mari Varonen puolestaan kannusti kehittämään verkkototeutusta laatukriteereiden avulla. Opettaja voi peilata omaa toteutustaan eAMK-laatukriteereihin: http://www.eamk.fi/fi/opintotarjonta/laatukriteerit/ ja pohtia, kuinka hyvin oppimista tukevat eri näkökulmat on huomioitu.

"KEHTO - Koulutusta edistävät todellisuudet" -hankkeesta JAMKin opettajat Pirkko Ratinen ja Leena Seriola esittelivät, miten he ovat havainnollistaneet opiskelijoille akuuttia operatiivista hoitotyötä virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä. Opettajat ovat mm. tuottaneet leikkaussalissa 360-videoklippejä - ja VR-lasien avulla opiskelijat saavat etukäteen ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua leikkaussalityöskentelyyn ja moninaisiin laitteisiin.

Osaamisen kehittämisen teeman alla Satu Aksovaara nosti esille osaamismerkit ajatuksella, että opettaja kehittää työtään, oppii työssään ja vapaa-ajalla huomaamattaan. Open osaamismerkkien kautta hän voi tehdä näkyväksi oman osaamisensa kehittymistä. Osaamismerkkien kriteeristön avulla syntyy mahdollisuus reflektioon ja ne tuovat näkyväksi osaamisen. Myös kunkin oppilaitoksen tutor-opettajia, eTutoreita, pedagentteja ja digikummeja eli opettajien vertaisverkostoja esittäytyi ja oppi toistensa tähänastisista kokemuksista sekä pohti alueellisen yhteistyön virittelemistä.

Ja kun Jyväskylässä ollaan, puhujiksi ja musisoimaan saapui kaksi opetusalan asiantuntijaa Semmareiden vakioriveistä opettaja-tutkija Hannu Moilanen & rehtori Pasi Pohjola, jotka pureutuivat haasteeseen, miten saadaan oppimiseen mukaan luovuutta ja iloa.

Voit katsoa jälkikäteen tallenteita osasta seminaarin sisältöä:

* Koulussa digittää – Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Riina Sutinen, Jyväskylän kaupunki
* Keynote: Luodaan yhdessä parasta osaamista maailmaan! Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM
* EduFutura Jyväskylän kuulumisia, Jenni Isopahkala
* Keynote: Luovuus ja ilo oppimisessa, opettaja ja tutkija Hannu Moilanen & rehtori Pasi Pohjola mieskuoro Semmareiden vakioriveistä

Voit tutustua jälkikäteen seminaarin materiaaleihin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.