keskiviikko 19. helmikuuta 2014

ePortfolio - osaamisen sanoittaja


kirjoittaja: Ilona Laakkonen

ePortfolio on yliopistomme omaa tuotantoa, se on rakennettu sisällönhallintajärjestelmä Ploneen ja kehitystyötä on tehty yhdessä käyttäjien, opetus- ja ohjaushenkilökunnan ja opiskelijoiden, kanssa. ePortfolio on opiskelijan omaa tilaa, osaamisen kokoamisen, pohtimisen ja näkyväksi tekemisen väline. Kehitystyö, toimintamallien luominen ja kokeileminen, sekä erilaiset kokeilut on tehty osana Student Life –työtä.
ITP-seminaarissa 17.2.2014 esiteltiin ePortfolion kehitystyön lähtökohtia, pilotointikokemuksia ja itse käyttöliittymää. Tilaisuuden tallenne löytyy Moniviestimestä.

ePortfolio-ympäristöä on pilotoitu ja testattu eri käyttäjäryhmillä ja monissa muodoissa lokakuusta 2012 saakka. Toteutettavana on pitkiä kandidaatin- ja maisterinportfolioprosesseja, joiden tuloksia päästään arvioimaan vasta jokusen vuoden päästä ja on lyhyitä muutaman tapaamiskerran sisäänheittoja, joiden tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys työkalun mahdollisuuksista ja työskentelytavoista.  Lisäksi on menty tästä välistä ja toteutettu parin kuukauden mittaisia kursseja, joilla opiskelijat on johdateltu portfolioprosessin läpi pikavauhtia: työportfolioon kootaan kokemukset, todistukset ja näytteet, tavoitteisiin kirjataan ajatukset tulevista työtehtävistä, työelämätaitoja hahmotellaan osaamismatriisin avulla ja näyteportfolioita käytetään osaamisen esittelemisen välineinä. 

Portfolion pariin on tutustutettu ekavuotisia kieltenlukijoita ja musiikkitieteilijöitä, humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoita eri aloilta ja taiteen- ja kulttuurintutkimuksen maisteriopiskelijoita. Työvälineeseen ovat halunneet tutustua myös mm. aineenopettajaopiskelijat, jotka ovat hakeneet potkua ja työvälineitä opettajaportfolionsa työstämiseen. Lisäksi ePortfolioon on tutustutettu henkilöstöä Opefi I –kurssilla, HOPS-ohjaajakoulutuksessa ja yliopistopedagogisissa opinnoissa, joissa se otetaan käyttöön myös henkilöstön pedagogisen kehittymisen työvälineenä. Viimeisimpänä ePortfolioon tutustuttiin ja siitä keskusteltiin IT-palveluiden seminaarissa maanantaina 17.2.

Kuluneen lukuvuoden aikana toiminta on levinnyt hyvin orgaanisesti sinne, missä on tarvittu tukirakenteita asiantuntijaksi kasvamiseen, oppimisen jatkumon tukemiseen tai vaikkapa oman osaamisen oivaltamiseen: terveystieteilijät ottavat ePortfolion käyttöön asiantuntijuuskursseillaan, opettajankoulutuslaitoksen ja kielten laitoksen opettajakaksikko opiskelijoineen rakentaa eri laitosten kurssien välille jatkumoa ja pyrkii kiinnittämään opettajuutta osaksi laajempaa ammatillisen osaamisen kenttää, ja bio- ja ympäristötieteilijät hakevat portfoliotyöskentelyllä potkua ja itseluottamusta gradun työstämiseen. 

Käyttötarkoituksia ja tapoja on siis monia. Tiivistettynä voidaan sanoa, että ePortfolio

-          Tukee oppimista pitkänä jatkumona

-          Tarjoaa oppijalle paikan, jonne hän voi koostaa ja jossa hän voi työstää asiantuntijuuteensa ja työelämätaitoihin liittyvää osaamista

-          Keskittyy osaamisen kehittämiseen suoritusten sijasta

-          Tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osaamisen näkyväksi tekemiseen

Pilotointikokemusten pohjalta voisi melkein uskaliaasti sanoa, että käyttäjälähtöisellä kehittämisellä, voimakkaalla pedagogisella painotuksella ja oppijalähtöisellä ajattelulla on onnistuttu kehittämään ympäristö, jonka käyttöönotto on teknisesti helppoa, joka soveltuu moneen kontekstiin ja joka parhaimmillaan on aidosti oppimista tukeva rakenne - se ei sanele, vaan mahdollistaa.

ePortfolion kehitystyö jatkuu ja ratkaistavana on vielä joitakin isoja asioita, kuten palvelun jatkuvuuden turvaaminen alumneille, ja lukuisia pienempiä, kuten näyteportfolioiden ulkoasun hiominen tai entistäkin parempi käytettävyys. Materiaaleja tuotetaan, arviointikriteerejä hiotaan ja erilaisia soveltamistapoja kokeillaan. Kaikki tämä tapahtuu antoisassa ja vuorovaikutteisessa kehittämishengessä. Jos haluat mukaan tavalla tai toisella, ota yhteyttä!

  • ePortfolio käytettävissä yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa eportfolio.jyu.fi

Yhteystiedot:
Student Life –suunnittelija Ilona Laakkonen

  


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.